image001

Бала Тетяна Михайлівна

Доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Освіта

 • 2005 – закінчила Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради за спеціальністю «Дошкільне виховання» та отримала кваліфікацію молодшого спеціаліста вихователя логопедичних груп;
 • 2009 – закінчила Харківську державну академію фізичної культури за спеціальністю «Фізичне виховання» та отримала кваліфікацію магістра викладача фізичного виховання та спорту;
 • 2012 – закінчила аспірантуру Харківської державної академії фізичної культури за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

 

Досвід професійної діяльності

 • 2005 – вихователь у дошкільному навчальному закладі №7 санаторного типу комунальної форми власності м. Харків;
 • 2009 – 2014 – аспірант, викладач, старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання Харківської державної академії фізичної культури;
 • 2014 – донині – доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Харківської державної академії фізичної культури;
 • з 2018 – помічник проректора з науково-педагогічної роботи Харківської державної академії фізичної культури.

 

Наукові інтереси

 • теорія та методика фізичного виховання різних груп населення

 

Основні наукові праці

Автор (співавтор) понад 60 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

 • Maslyak I.P., Shesterova L.Ye., Kuzmenko I.A., Bala T.M., Mameshina M.A., Krivoruchko N.V., Zhuk V.O. The influence of the vestibular analyzer functional condition on the physical fitness of school-age children. International scientific journal of kinesiology. 2016. vol. 9 (2). рр.20-27. (Scopus).
 • Azhippo A.YU., Shesterova L.Ye, Kuzmenko I.A., Bala T.M., Krivoruchko N.V., Mameshina M.A., Sannikova M.V. Influence of functional condition of visual sensory system on motive preparedness of school-age children. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2017. 17(4). 2519-2525, DOI:10.7752/jpes.2017.04284 (Scopus).
 • Irina Masliak, Tetiana Bala, Natalia Krivoruchko, Ludmula Shesterova, Irina Kuzmenko, Nina Kulyk, Roman Stasyuk, Vyacheslav Zhuk. Functional state of cardiovascular system of 10–16-year old teenagers under the influence of cheerleading classes. Journal of Physical Education and Sport. 2018. 18(1). Р. 452–458. (Scopus).
 • Krivoruchko N.V., Masliak I.P., Bala T.M., Skripka I.N., Honcharenko V.I. The influence of cheerleading exercises on the demonstration of strength and endurance of 15-17-year-olds girls. Physical education of students. 2018. 22(3). Р. 127–133. doi:10.15561/20755279.2018.0303 (Scopus).
 • Krivoruchko N., Masliak I., Bala T., Shesterova L., Mameshina M., Kuzmenko I., Kotliar S.. Physical health assessment of 10-16 year old schoolgirls of the Kharkiv region of Ukraine. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2018. 9(4). Р. 1498-1506.(Web of Science Core Collection).
 • Masliak I., Krivoruchko N., Bala T., Lukianova H., Yefimenko P., Moiseienko O., Kanishcheva O.Influence of cheerleading on indicators of coordination abilities of 10-16 year old schoolgirls.Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS). 2018. 9(6). Р. 1711-11719.(Web of Science Core Collection).
 • Bala T., Krivoruchko N., Masliak I., Stasyuk R., Arieshyna Y., Kuzmenko I. Influence of cheerleading classes on functional state of respiratory system of 10-16 year old teenagers. Journal of Physical Education and Sport. 2018. 18. Р. 1850-1855. (Scopus).
 • Aghyppo A., Kuzmenko I., Masliak I., Shesterova L., Bala T., Krivoruchko N., Dorofeeva T. The influence of specially directed exercises on the functional state of the tactile analyser and physical fitness of 7–15 year old pupils. Sport science international scientific journal of kinesiology. Vol. 11, Issue 2. December 2018. Р. 70–77. Print ISSN 1840-3662. Web ISSN 1840-3670UDK 796, Catalogued in: COBISS BH.(Scopus).
 • Masliak I., Krivoruchko N., Bala T., Horchaniuk Y., Korchevska O. Efficiency of using cheerleading for flexibility development at female students of teacher training college. Journal of Physical Education and Sport. (JPES). 2019. 19(1). Р.178 –184, online ISSN: 2247 – 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN – L = 2247 – 805 (Scopus).
 • Shesterova L., Riadova L., Yefremenko A., Masliak I., Kryvoruchko N., Bala T., Mameshina M., Zhuk V. Influence of specifically aimed exercises and active games on indicators of the functional state of the vestibular sensory system in 10–16-year-old children with visual impairments. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2019. 19(3). Р. 1599–1605. doi:10.7752/jpes.2019.03232 (Scopus).
 • Bala T. M. Change in the level of strength and endurance development of 5–6 grades pupils under cheerleading exercises influence. Slobozhans’kij naukovo-sportivnij visnik. – Harkіv : HDAFK, 2015. – № 3(47). – S.14–18. (Фахове видання).
 • Бала Т. М. Исследование показателей уровня развития силы школьников 5–9-х классов в процессе занятий чирлидингом. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Дрогоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт»36. Наукових праць. За ред. Г. М. Артюзов. К. : Вид-во НПУ імені М. П. Дрогоманова, 2015. Випуск 9(64) 15. С. 11–16. (Фахове видання).
 • Бала Т. М. Влияние упражнений чирлидинга на координационные способности школьников 5–9-х классов. Слобожанський науково-спортивний вiсник. Харків : ХДАФК, 2015. № 5(49). С. 24–28. (Фахове видання).
 • Бала Т. М. Показатели уровня физического здоровья мальчиков средних классов после применения упражнений чирлидинга. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Дрогоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт». Наукових праць. За ред. Г. М. Артюзов. К. : Вид-во НПУ імені М. П. Дрогоманова, 2015. Випуск 12(67) 15. С. 4–6. (Фахове видання).
 • Bala T M Cheerleading exercises influence on 5-9th forms the schoolchildren’s coordination abilities Slobozhans’kij naukovo-sportivnij visnik. Kharkіv : HDAFK, 2015. № 5(49). S.19–22. (Фахове видання).
 • Бала Т. М., Сванадзе А. С., Кузьменко І. О. Рівень фізичної підготовленості школярів 10-11-х класів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Дрогоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт». Наукових праць. За ред. Г. М. Артюзов. К. : Вид-во НПУ імені М. П. Дрогоманова, 2015. Випуск 6(88) 17. С. 10–14. (Фахове видання).
 • Масляк І. П., Криворучко Н. В., Бала Т. М. Навчальна програма з фізичної культури для професійно-технічних навчальних закладів. Варіативний модуль «Чирлідинг». Спортивна наука України. 2016. № 5 (75). С. 50–58. (Фахове видання).
 • Aghyppo А., Bala T. Flexibility development among 5–6th grade schoolchildren under the influence of cheerleading activity. Slobozhanskyi herald of science and sport. Kharkіv : KSAPC, 2017. No. 5(61), P. 9–13. (Фахове видання).
 • Petrova A., Bala T. Analysis of the attitude of high school students to innovative types of motor activity in the system of school physical education. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport. Kharkіv : KhSAPC, 2019, Vol. 7 No. 4(72), P.13-16. doi: 10.5281/ zenodo.3542414 (Фахове видання).
 • Petrova A., Bala T. The cardiorespiratory system state of the 10th-11th grade boys after the introduction of the variable module “Crossfit”. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport. Kharkіv : KhSAPC, 2020, Vol. 8 No. 3 (77), pp.20–33. (Фахове видання).
 • Бала Т.М., Масляк І.П. Чирлідинг у фізичному вихованні школярів (5–9 класи) : методичний посібник для вчителів фізичної культури. Методичний посібник. Харків : ХДАФК, 2013.  87 с.
 • Бала Т.М., Масляк І.П. Чирлідинг у фізичному вихованні школярів. Харків: ФОП Бровін О.В., 2014. 144 с. Гриф МОН України лист№14.1/11-12 -1041 від 02.07.2014р.).
 • Бала Т.М., Масляк І.П. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 5-9 класи». Варіативний модуль «Чирлідинг». Гриф МОН України наказ №1054 від 18.09.2014.
 • Масляк І.П., Бала Т.М. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 10–11 класи». Варіативний модуль «Чирлідинг». Гриф МОН України лист №1/11-11028 від 31.07.2015р.
 • Масляк І.П., Криворучко Н.В., Бала Т.М. Навчальна програма з фізичної культури для професійно-технічних навчальних закладів. Варіативний модуль «Чирлідинг». Гриф МОН України лист №1/11-14626 від 06.10.2015р.
 • Бала Т.М., Петрова А.С. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 5–9 класи». Варіативний модуль «Кросфіт» Гриф МОН України наказ №1/11 – 5996 від 05.06.2018р.
 • Петрова А.С., Бала Т.М. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 10–11 класи». Варіативний модуль «Кросфіт». Гриф МОН України наказ №1/11 – 5997 від 05.06.2018р.

 

Підвищення кваліфікації

 • Підвищення кваліфікації на базі Інституту Спорту і Фізичної культури у місті Бидгощ (Польща). Посвідчення – NR ISIKF /2018/43 з 18.10.2018 р. по 24.10.2018 р.
 • Підвищення кваліфікації на базі Харківської державної академії фізичної культури з 19.10.2020 по 30.10.2020 р.

 

 

 

 

 

 

Інші НПП