Басенко_О.В.

Басенко Олена Вікторівна

доцент кафедри інформатики і біомеханіки,кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Освіта: Харківський державний інститут фізичної культури, 2001 р., спеціальність – фізичне виховання та спорт, кваліфікація – викладач фізичного виховання та інформаційного забезпечення спорту (ЛМ ВЕ № 000728);

Харківська державна академія фізичної культури, 2002 р., спеціальність – фізичне виховання, кваліфікація – тренер-дослідник з легкої атлетики (ХА № 21215586);

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 2011 р., спеціальність – управління проектами, кваліфікація – управління проектами та програмами (ХА № 41807578)

Досвід професійної діяльності: загальний – 19 років, зокрема у Харківській державній академії фізичної культури:

 • 2001–2002 рр. – старший лаборант кафедри легкої атлетики ХДАФК;
 • 2002–2008 рр. – викладач кафедри інформатики та біомеханіки ХДАФК;
 • 2008–2010 рр. – старший викладач кафедри інформатики та біомеханіки ХДАФК;
 • 2010 р. – по теперішній час – доцент кафедри інформатики та біомеханіки ХДАФК.

 

Наукові інтереси: освіта, фізична культура та спорт, інформаційно-комунікаційні технології, інноваційні технології в освіті, біомеханічний аналіз рухових дій, психологія.

Основні наукові праці: загальна кількість випущених наукових та науково-методичних праць понад 40, з них: наукові праці – 39, навчальні посібники та методичні рекомендації – 8; отримано 5 авторськихсвідоцтв.

 1. Ашанін В.С., Філенко Л.В., Єгорова О.В. Інформаційні технології дослідження концентрації та об’єму уваги майбутніх фахівців фізичної культури та спорту. Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи : зб. тез наук. доповідей XIX Міжнародної науково-практичної конференції  6 грудня 2019 р. – Харків : ХДАФК, 2019. С. 126-128
 2. Церковна О.В., Єгорова О.В., Строкач С.Г. Реалізація дистанційного навчання на платформі Moodle з дисципліни «Фізичне виховання» в закладі вищої освіти технічного профілю. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту: зб. наук. праць [Електронний ресурс]. Харків : ХДАФК, 2020. Випуск 4. С. 88-93
 3. Ашанин В.С., Басенко Е.В., Петренко Ю.И. Теоретическиеосновымоделирования в биомеханике: Учебноепособие. Харьков: ХГАФК, 2011. 124 с.
 4. Ашанін В.С., Філенко Л.В., Басенко О.В. Церковна О.В. Інформатика і методи комп’ютерної обробки інформації: Навчальний посібник. Харків: ХДАФК, 2012. 152 с.
 5. Басенко О.В., Алексєєва І.А., Алексєнко Я.В. Теоретичні основи застосування комп’ютерних технологій у метрологічному контролі в фізичному вихованні та спорті: Навчальний посібник. Харків: ХДАФК, 2017. 112 с.
 6. Ашанін В.С., Єгорова О.В., Філенко Л.В. Інформаційно-комунікаційні системи у фізичному вихованні та спорті: Навчальний посібник. Харків: ХДАФК, 2018. 164 с.
 7. Ашанін В.С., Петренко Ю.І., Єгорова О.В. Біомеханіка. Теоретичні основи моделювання. Навчальний посібник. Харків : ХДАФК, 2020. 156 с.

Підвищення кваліфікації:

За останні роки:

 • 10.03.2020-25.04.2020 (Свідоцтво №АА02071197/000031-20 про підвищення кваліфікації на базі центру післядипломної освіти ХНУРЕ за програмою «Використання системи управління навчанням Moodle в освітньому процесі для закладів вищої освіти» (150 год.)).
 • 08.07.2020-15.07.2020 (Свідоцтво СП№05408289/1436-20 про підвищення кваліфікації на базі центру розвитку кадрового потенціалу навчального закладу СумДУ за програмою «Особливості застосування інструментів MicrosoftOffice 365 для організації дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год.)).
 • 18.08.2020-25.08.2020 (Сертифікат №376/20-ВУ про підвищення кваліфікації на базі центрального інституту післядипломної освіти, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», УВУПО за програмою флеш-курсу «Організація та підтримка дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год.)).
 • 01.09.2020-30.09.2020 (Сертифікат NRISIKF 07092020 про участь у онлайн науково-дидактичному стажуванні, проведеному Інститутом спорту та фізичної культури Економічного університету в м. Бидгощі, Польща за програмою «Написання спільних грантових проектів у сфері вищої освіти: від проектної ідеї до реалізації» (180 год.))

Інші НПП