image012

Бершов Сергій Ігорович

Доцент кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму

Освіта:

Київський державний інститут фізичної культури, 1984 р.; спеціальність − Фізична культура і спорт»; кваліфікація − Викладач фізичної культури і спорту.

 

Досвід професійної діяльності:

Почесний громадянин м. Харкова.

Заслужений майстер спорту з альпінізму.

Заслужений тренер України. Старший тренер і тренер збірної команди України з альпінізму (1990-1999 рр.).

Робота у складі суддівського корпусу з 2000 року по теперішній час  (суддя Національної категорії).

 

Наукові інтереси (ключові слова):

Фізичне виховання та спорт.

 

Основні наукові праці:

 1. Бершов СИ, Булашев АЯ, Марюхнич АЕ, Шальков ЮЛ, Каплина ЛИ. К вопросу переносимости физических нагрузок спортсменами-туристами старших возрастных групп // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. 2007. Вип. 6. С. 3-6.
 2. Булашев АЯ, Бершов СІ, Шальков ЮЛ, Капліна ЛІ. Проблеми травматизму та нещасних випадків в гірському туризмі та альпінізмі та значення фізичної підготовки для їх запобігання // Вісник Чернігівського державного пед. у-ту ім. ТГ Шевченко. Чернігів. : ЧДПУ. 2008. Вип.55. С. 74-79.
 3. Булашев ОЯ, Бершов СІ, Капліна ЛІ Особливості обміну речовин і витрати енергії у спортсменів-туристів і альпіністів // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології : зб. наук. праць. Луцьк, 2009. N4. С.62-68.
 4. Мулик К. В., Гриньова Т.І, Булашев О.Я., Бершов С.І. Основи спортивного туризму : навчальний посібник. Харків, 2015. С.94.
 5. Бершов С.И. Соревновательный альпинизм. Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту. Харків : ХДАФК, 2016. С. 74-77.
 6. Бершов С. И. Южная стена Лхоцзе. Пятигорск : Снег, 2012. 173 с.
 7. Бершов С.И. История восхождений на Эльбрус. Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності. Харків : ХДАФК, 2016. С. 19-27.
 8. Бершов С.І., Кийко А.С. Эльбрус-хронология, рекреация. Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук. – теорет. журн.]. Харків : ХДАФК, 2017 № 2 (58). С. 18-22. Фахове видання.
 9. Бершов С.И. Высокогорье и связанные с ним особенности обмена веществ и питания. Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності. Харків : ХДАФК, 2017. С. 18-24.
 10. Бершов С.И. Высотная акклиматизация в условиях высокогорья. Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту. Харків: ХДАФК, 2018. С. 135-140.
 11. Бершов С.И. Водопотребление и питьевой режим в условиях высокогорья. Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту. Харків: ХДАФК, 2018. С. 105-109.

 

Підвищення кваліфікації:

 1. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» з 09.12 по 27.12.2019 р. сертифікат № 66-04-21/36.
 2. Харківська державна академія фізичної культури, 19-30.10.2020 р. «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної культури і спорту».

Інші НПП