Бейлін Михайло

Бейлін Михайло Валерійович

Професор кафедри гуманітарних наук,доктор філософських наук, кандидат технічних наук, професор

Освіта:

  • Харківське вище військове авіаційне інженерне училище (спеціальність «Авіаційне устаткування»);
  • Харківський військовий університет (спеціальність «Економіка»);
  • Бєлгородський державний національний дослідницький університет (магістратура, спеціальність «Філософія»)

Досвід професійної діяльності: 20 років, з 2001 року
Наукові інтереси: Філософія науки, сучасний холізм, сучасний скептицизм, філософські основи нанотехнологій, філософія економіки, економічне мислення
Основні наукові праці:

1. Бейлин М.В. Нанотехнология как прорыв в постнеклассической науке: монографія. Х.: ТОВ Оберіг, 2014. – 480с.
2. Бейлин М.В. Эвристический потенциал научной фантастики в осмыслении нанотехнологий // British Journal of Educational and Scientific Studies.- № 2(22), (July- December). – Volume IІ. – “Imperial College Press”, 2015. – P.604-610.
3. Бейлин М.В. Нанотехнологии в контексте инновационного развития экономики // Modern science – Moderni vĕda. Praha. – Česká respulika, Nemoros. – 2015. – № 6. – P. 9-14.
4. Beilin M., Semenova Yu., Petrusenko N., Chervona S. The phenomenon of translation of sacral texts in modern Christian discourse // International Scientific Conference: “Achievements and Perspectives of Philosophical Studies” (APPSCONF-2019) / B. Yazyev (Ed.). Rostov-on-Don, Russia, November 25-27, 2019.
5. Бейлин М.В. Медиаобразование и национальная безопасность // Медиа и философия: грани взаимодействия : монография / [А. П. Алексеенко, М. В. Бейлин, Л. М. Газнюк и др.]; под ред. Л. Н. Дениско, С. А. Заветного. -Харьков, 2017.-С.178-194.
6. Beilin M.V. Epistemological grounds of nanotechnologies // Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – pp. 20-37.
7. Бейлін М.В., Карпець Л.А. Проектно-особистісна парадигма освіти: соціально-антропологічні контексти // Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – 1st ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – P.92-110.
8. Бейлін М.В., Семенова Ю.А. Комунікативні практики і номіативна лексика в субкультурі спорту // Social sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. P.21-38.
9. Beilin M.V., Soina I.Yu. Continuity of language reality of events as sense integrity // Challenges and prospects for the development of social sciences in Ukraine and EU countries: comparative analysis : collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. P.1-16.
10. Beilin M., Chervona S. Vital and social basis of educational strategies of the information society // New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. 5th ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. P.372-392.
11. Beilin M.V., Soina I.Yu. Structural-functional music and language skills characteristics in the understanding of art // Research, challenges and development prospects in the area of social sciences : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. pp. 1-18.
12. Beilin, M. Gazniuk L., Kuznetsov, A. Struchaev, M. Manohin, D. Chistyakova, E. Anthropogenic activity: risks and protection safety of human life // Revista Publicando, 5 No 16. (1). 2018, 598-605. (Web of Science)
13. Beilin, M. Gazniuk, L. Kuznetsov, A. Lipich, T. Reznik, S. Ontology of the nanoworld: system approach and the concept of evolutionism // Amazonia Investiga, Vol. 7 Núm. 13 (Marzo – Abril 2018), 50-57. (Web of Science)
14. Beilin, M., Shangaraeva, L., Yarkhamova, A., Mukhametshina, A., & Agol, D. National cultural semantics through the prism of phraseological units // Amazonia Investiga, Vol. 7 Núm. 13 (Marzo – Abril 2018), 221-226. (Web of Science)
15. Бейлин М.В., Желтобородов А.Н. Феномен коррупции: экзистенциальные и социальные истоки // Практична філософія. 2019. № 2 (72). С. 3-8. (ВАК України)
16. Бейлін М.В. Герменевтика музики: композитор – виконавець – публіка // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. Вип. 26. Том 1. С. 20-24. (видання індексується у наукометричній базі Copernicus).
Підвищення кваліфікації:
1. Науково-педагогічне стажування в Danubius University (Словацька Республіка), 28.12.2016.
2. Науково-педагогічне стажування в Празькому економічному університеті (Чеська Республіка) 25.08.2017.
3. Навчання за програмою «Англійська мова як іноземна» та підтвердження володіння іноземною мовою на рівні В2 (сертифікат видано Першими Київськими державними курсами іноземних мов 27.09.18).

 

Інші НПП