image001

Без’язичний Борис Іванович

Завідувач кафедри футболу та хокею, професор кафедри, доктор педагогічних наук, професор

– освіта

Харківський державний педагогічний інститут ім.Г.С.Сковороди, 1983 р.; спеціальність – Фізичне виховання; кваліфікація – викладач фізичної культури.

Українська інженерно-педагогічна академія, 2016. Спеціальність – Теорія і методика професійної освіти, доктор педагогічних наук.

– наукові інтереси (ключові слова)

юні футболісти, техніко-тактична підготовка, змагальна діяльність, мотивація.

– основні наукові праці

 1. Безʼязичний Б.І. Педагогічна етика як складова професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури / Б. І. Без’язичний // Збірник наукових праць Херсонського НТУ «Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології». Вип. 1(10). – Херсон: Видавництво ПП «Олді-плюс», 2014. – С. 52-54.
 2. Безʼязичний Б.І. Суть етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури / Б. І. Без’язичний // Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / За загальною редакцією академіка І.Ф.Прокопенка, чл.-кор. В.І. Лозової. – Харків: Видавництво ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – Вип. 45. – С.47-56.
 3. Безʼязичний Б.І. Система індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів та деякі фактори, що впливають на її ефективність функціонування / Б. І. Без’язичний // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов.ред.) та ін.]. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2015. – Вип. 42(95). – С. 58-65.
 4. Безʼязичний Б.І. Моделювання системи формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури / Б. І. Без’язичний // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)» / За ред. Г.М. Арзютова. – Київ: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015.– Вип. 4(59)15. – С.4-7.
 5. Без’язичний Б.І. Створення етичного освітньо-виховного середовища як важлива умова формування етичної компетентності майбутнього вчителя / Б. І. Без’язичний // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт) / За ред. Г.М. Арзютова. – Київ: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015.– Вип. 5(60)15. – С.8-12.
 6. Без’язичний Б. І. Моніторинг ефективності формування етичної компетентності майбутнього вчителя / Б. І. Без’язичний // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт) / За ред. Г.М. Арзютова. – Київ: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Вип. 6(62)15. – С.4-6.
 7. Безʼязичний Б.І. Підготовка професорсько-викладацького складу до забезпечення формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури / Б. І. Без’язичний // Педагогіка та психологія: Збірник наукових праць / За заг. ред.: акад. І.Ф.Прокопенка, проф. С.Т.Золотухіної . – Х.: Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2015. – Вип. 49. – С.146-154.
 8. Безʼязичний Б. І. Ідеї етичного виховання особистості в українській філософсько-педагогічній спадщині / Б. І. Без’язичний // Теорія та методика навчання та виховання / За  заг. ред. член-кор. НАПН України А.В. Троцко.  – Вип. 37. – Харків: ХНПУ, 2015. – С. 14-21.
 9. Без’язичний Б.І. Забезпечення етичної складової змісту професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури / Б. І. Без’язичний // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. праць / За заг. ред. проф. В. І. Євдокимова і проф. О.М. Микитюка; Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С.Сковороди. – Вип. 44. – Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2015. – С.5-13.
 10. Без’язичний Б. І. Реалізація системи формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури / Б. І. Без’язичний // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт) / За ред. Г.М. Арзютова. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Вип. 9(64)15. – С.16-20.
 11. Без’язичний Б.І. Теоретичні і методичні засади формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у процесі професійної підготовки Дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». – Х. : ХНПУ імені Г.С. Сковороди,  – 435 с.
 12. Без’язичний Б.І. Теоретичні і методичні засади формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у процесі професійної підготовки Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». – Х. : ХНПУ імені Г.С. Сковороди,  – 40 с.
 13. Без’язичний Б.І., Худякова В.Б., Гіль Ю.Б. Діагностико-критеріальна база дослідження рівнів етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. – Вип. 9(79)16. – С. 15-19.
 14. Без’язичний Б.І., Худякова В.Б., Гіль Ю.Б., Сірий О.В. Обгрунтування технологічної складової системи формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. – Вип. 10(80)16. – С.12-16.
 15. Без’язичний Б.І., Худякова В.Б., Гіль Ю.Б. Роль ресурсного підходу в організації освітнього процесу Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. – Вип. 11(81)16. – С. 28-32.
 16. Без’язичний Б.І., Худякова В.Б., Довбій О.П., Гіль Ю.Б. Методологічні підходи до формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. – Вип. 01(82)17. – С. 4-9.
 17. Без’язичний Б.І., Худякова В.Б., Городи-ський М.І., Гіль Ю.Б. Пізнавальна самостійність, як основа функціонування індивідуалізованої системи навчаннястудентівНауковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. – Вип. 02(83)17. – С. 27-31.
 18. Без’язичний Б.І., Худякова В.Б., Шелудько П.І., Гіль Ю.Б. Худякова В.Б., Шелудько П.І., Гіль Ю.Б. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. – Вип. 3(84)17. – С.13-17.
 19. Без’язичний Б.І., Коваль С.С., Худякова В.Б., Гіль Ю.Б. Педагогічна етика в професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. – Вип. 04(85)17. – С. 15-18.
 20. Без’язичний Б.І., Журід С. М., Худякова В. Б., Шаленко В. В., Гіль Ю.Б. Технологічний підхід до освітнього процесу у внз Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. – Вип. 05(87)17. – С. 9-12.
 21. Без’язичний Б.І., Худякова В.Б., Довбій О.П., Гіль Ю.Б. Розвиток ідеї етичного виховання особистості в спадщині українських мислителів Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. – Вип. 1(95)18. – С.4-7.
 22. Без’язичний Б.І., Худякова В.Б., Довбій О.П., Гіль Ю.Б. Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури та тенденції її розвитку Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. – Вип. 2(96)18. – С.7-10.
 23. Без’язичний Б.І., Худякова В.Б., Сірий О.В., Гіль Ю.Б. Аналіз стану системи індивідуалізованого навчання студентів та ефективність її функціонування Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. – Вип. 3(97)18. – С.4-7.
 24. BesyasichnyBoris, LebedevSergey, AbdulaAnatoly, KovalSvyatoslav, Khudyakova VictoriaInfluence of training  loadings on the state program of children’s and youth sports schools in Ukraine on psycho-physiological indicators of 10-12 year-old  football players Journal of Physical Education and Sport, 17 (4), 2583-2587. DOI:10.7752/jpes.2017.04293 Sсopus
 25. BesyasichnyBoris, LebedevSergey, AbdulaAnatoly, KarpetsLjubov, ShpankoTatiana, EfremenkoAndrey Model indicators of technical and tactical actions for highly qualified footballers with different roles in the Premier League of Ukraine. Journal of Physical Education and Sport, 18 (2), 706-709. DOI:10.7752/jpes.2018.02103 Sсopus
 26. BesyasichnyBoris, LebedevSergey, KhudyakovaVictoria, ShpankoTatiana, StadnikSvetlana, BulgakovAlexeyComparativeanalysisofstrength preparation indicators of 12-13-year-old junior football players Journal of Physical Education and Sport, 18 (4), 2364-2367. DOI:10.7752/jpes.2018.04356 Sсopus
 27. BesyasichnyBoris, LebedevSergey, KhudyakovaVictoria, BulgakovAlexey, EfremenkoAndrey, StadnikSvetlana, ZhuridSergey, Petrusenko Nina Analysis of motoractivity of professional football team players in the Ukrainian first league. Journal of Physical Education and Sport, 19 (Supplement issue 1), 87–91. DOI:10.7752/jpes.2019.s1013 Sсopus

BesyasichnyBoris, LebedevSergey, AbdulaAnatoly, KovalSvyatoslav, KhudyakovaVictoria, PertsukhovAndrii, ShalenkoVictor, SydorovaTetiana Correlation analysis of indicators of general and special physical preparedness and psycho-physiological indicators of 10-year-old football players. Journal of Physical Education and Sport, 19 (Supplement issue 1), 87–91. DOI:10.7752/jpes.2019. s 3123 Sсopus

– підвищення кваліфікації

 1. Wyzsza szkola gospodarki w Bydgoszczy, 18-24.10.2018 р., «Academic level education for bachelor and master degree of physical culture, sports and tourism in the European Union», Certificate NR ISIKF /2018/41.
 2. Wyzsza szkola gospodarki w Bydgoszczy, 01.09.2020-30.09.2020 р., «Projekty w obszarze szkolnictwa wyższego: od pomysłu projektowego do realizacji»,

Certificate NR ISIKF01092020.

 1. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Харківської державної академії фізичної культури з 19.10 по 30.10.2020 р. відповідно до договору №29/20/20-21 від 16.11.2020 р.

Інші НПП