image009

Бондар Анастасія Сергіївна

Завідувач кафедри менеджменту фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

 

Освіта. У 1999 році закінчила  Харківський інститут фізичної культури, викладач фізичного виховання. Спеціальність «Фізичне виховання та спорт», кваліфікація – спеціаліст, викладач фізичного виховання та спорту.

У 2000 році закінчила магістратуру Харківського державного інституту фізичної культури, викладач фізичного виховання (спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація – магістр викладач фізичного виховання та спорту).

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту з 2007 року. Дисертацію захистила 22 грудня 2006 року у спеціалізованій Вченій раді Львівського державного інституту фізичної культури зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення; тема дисертації – «Теорія та практика фізичного виховання гімназистів на Слобожанщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття».

Досвід професійної діяльності. Науково-педагогічний стаж: 17 років.

 • 2003-2005рр. – викладач кафедри менеджменту фізичної культури Харківської державної академії фізичної культури;
 • 2005-2007рр. – старший викладач кафедри менеджменту фізичної культури Харківської державної академії фізичної культури;
 • 2007-2014рр. – доцент кафедри менеджменту фізичної культури Харківської державної академії фізичної культури;
 • 02.01.2014 – 01.07.2014 – професор кафедри менеджменту фізичної культури Харківської державної академії фізичної культури до обрання за конкурсом.
 • 01.07.2014 – 26.12.2014 – в.о. завідувача кафедри менеджменту фізичної культури Харківської державної академії фізичної культури.
 • 26.12.2014 – донині – професор та завідувач  кафедри менеджменту фізичної культури Харківської державної академії фізичної культури.

Наукові інтереси: менеджмент; управління фізичною культурою і спортом; неолімпійський спорт; історія фізичної культури.

Основні наукові праці. Понад 150 наукових праць, серед яких монографії, навчальні посібники, у тому числі з грифом МОН, наукові твори, які мають авторські свідоцтва.

017 Фізична культура і спорт

 1. Бондар А.С., Ажиппо О.Ю., Тихонова Н.В. Модель залучення дітей та молоді до фізкультурно-спортивної дозвіллєвої діяльності. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. № 1 (29). С. 20-26
 2. Бондар А.С., Петренко І. В.Роль спортивного волонтерства у житті студентів вищих навчальних закладів. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків : ХДАФК, 2015. №6 (50). С. 40-43
 3. Бондар А.С., Салтан Н.М., Салтан О.М. Календар проведення спортивних змагань як джерело у вивченні особливостей розвитку вітчизняного спорту у 30-ті роки ХХ ст. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків : ХДАФК, 2015. №4 (48). С.26-30
 4. Бондар А.С. Організаційно-управлінські умови введення фізичного виховання у гімназії Слобожанщини у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. Праць Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. Я. Індика. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. № 3(39). С. 5-10
 5. Бондар А.С., Петренко І.В., Гант О.Є. Комунікативна компетентність спортивних волонтерів. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК, 2017. № 1. С. 84-87.
 6. Бондар А.С., Петренко І.В. Організаційна модель підготовки спортивних волонтерів. Науковий часопис Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2017. Вип. 3(84)17. С.77-81.
 7. Бондар А.С., Петренко І.В. Залучення населення до спортивної волонтерської діяльності. Науковий часопис Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2017. Вип. 3(86)17. С.252-256.
 8. Бондар А.С., Ждамірова Ю.М. Особливості самоврядування студентів закладу вищої освіти спортивного профілю. Слобожанський науково-спортивний вісник. №2(64). Харків : ХДАФК, 2018. С. 17-20
 9. Байрамов Р.Х., Бондар А.С. Ціннісні орієнтації спортсменів сумо. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура, 2019. №32. С. 3-9
 10. Байрамов Р., Бондар А. Організаційно-управлінські засади діяльності Харківської обласної федерації сумо. Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук. – теорет. журн.] Харків: ХДАФК, 2019. № 3(71). С. 26-31.
 11. Байрамов Р., Бондар А. Сумо в житті сучасних дітей та молоді. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2019. №2 (46), 3-8. (DOI: 10.29038/2220-7481-2019-02-03-08).
 12. Бондар А., Байрамов Р. Стратегічний менеджмент неолімпійського спорту (на прикладі сумо). Слобожанський науково-спортивний вісник. 2019. №6К. С. 10-15. (DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-6.022).
 13. Корольова М., Стадник С., Бондар А., Петренко І. Сучасний спортивний менеджер як об’єкт наукового аналізу. Слобожанський науково-спортивний вісник, 2019, № 6К, С. 33-37.
 14. Bairamov, R. & Bondar, A. Ways to attract the population to sumo. Sciences of Europe. Vol 3, No 54 (2020) (Praha, Czech Republic). р. 59-62.
 15. Okun, D., Korolova, M., Stadnik, S., Bondar, A., Petrenko, I. Selection of girls for canoe slalom on the basis of morphological and functional indicators during pubertyJournal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol.20 (6), Art 472, pp. 3497 – 3503.

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 1. Леонова Ю. О., Бондар А. С. Управління ринком спортивно-оздоровчих послуг: проблеми та особливості. Інфраструктура ринку. 2020. № 43. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/43-2020.

 

Навчальні посібники та монографії:

 • 1) Бондар А.С. Менеджмент рекреаційно-оздоровчої роботи : Навчальний посібник. Х.: ХДАФК, 2010.  176 с.
 • 2) Бондар А.С. Короткий курс з історії фізичної культури: навчальний посібник. Харків: ХДАФК, 2012. 196 с.
 • 3) Бондар А.С.,  Приходько Г.І. Історія фізичної культури : навчальний посібник.  Х. : ХДАФК, 2013. 220 с.
 • 4) Бондар А.С. Менеджмент фізичної культури (магістратура) : навчальний посібник. частина І. Х. : ХДАФК, 2016. 144 с.
  5) Бондар А.С., Стадник С.О. Менеджмент фізичної культури (для студентів магістратури): навчальний посібник. Частина ІІ. Харків, 2017. 146 с.
  6) Бондар А.С., Стадник С.О., Петренко І.В., Середа Н.В. Менеджмент рекреаційно-оздоровчої роботи та організація і методика масової фізичної культури: навчальний посібник. Харків, 2019. 217 с.
 • 7) Середа Н.В., Бондар А.С. Фізкультурно-оздоровчі клуби. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивного профілю. Харків: ХДАФК, 2017. 155 с.
 • 8) Організаційно-управлінські умови розвитку неолімпійського спорту на Слобожанщині: монографія / А.С. Бондар та ін. ; за заг. ред. А.С. Бондар. Х. 2017. 322с.
 • 9) Бондар А.С. Томанек Матеуш. Менеджмент позашкільних навчальних закладів фізкультурно-спортивного напряму: монографія. Бидгощ, 2018. 156с. (DOI 10.6084/m9.figshare.7356194).

 

Підвищення кваліфікації

1 Підвищення кваліфікації на базі Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди при кафедрі ТМФВ, оздоровчої та лікувальної фізичної культури. Посвідчення № 06/23-109 з 13.12.2014 р. по 20.01.2015 р.

 1. Підвищення кваліфікації на базі Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації за темами: «Менеджмент інтелектуальної власності ВНЗ»; «Практика управління інтелектуальною власністю у ВНЗ»; «Трансфер технологій та об’єктів інтелектуальної власності у ВНЗ» Свідоцтво №10 від 21.10.2016 р.
 2. Підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників на базі Харківської державної академії фізичної культури «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної культури і спорту» з 19.10.2020 по 30.10.2020 р.

 

 

Інші НПП