image014

Булашев Олександр Якович

Професор кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму, кандидат медичних наук, ст. науковий співробітник

Освіта:

Харківський медичний  інститут 1961 рік; спеціальність «Санітарія»; кваліфікація «Лікар».

 

Досвід професійної діяльності:

Почесний працівник фізичної культури і спорту України.

Майстер спорту СРСР з туризму.

 

Наукові інтереси (ключові слова):

Фізичне виховання та спорт.

 

Основні наукові праці:

  1. Булашев А.Я., Каплина Л.И., Топорков А. Н. Воздействие низких температур на организм туристов-лыжников. Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : Серія «Біологічні науки». Вип. 24, 2009, № 4 (2). С. 15 – 18.
  2. Булашев А.Я., Топорков А. Н. Проблемы лавинной опасности в горных и лыжных спортивных походах. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» : Наук. теор. зб. Спец. вип. : Переяслав-Хмельницький , ПП «СКД», 2009. С. 31 – 35.
  3. Булашев А.Я., Топорков А. Н. Психологическая тактика руководителя туристской группы. Слобожанський наук. спорт віс. : наук. теор. журн. Харків : ХДАФК, 2010. № 4. С. 63 – 68.
  4. Булашев А. Я. К вопросу идентификации спортивного туризма // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Вип. 3 (58) / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. C. 26-29.
  5. Булашев А.Я. Прикладной и познавательный аспекты спортивного туризма // Слобожанський науково-спортивний вiсник. 2015. № 1 (45). С. 34–37. Фахове видання.
  6. Мулик К. В., Гриньова Т.І, Булашев О.Я., Бершов С.І. Основи спортивного туризму : навчальний посібник. Харків, 2015. С.94.
  7. Podrigalo, L.V., Galashko, M. N., Iermakov, S.S., Rovnaya, O.A., & Bulashev, A.Y. (2017). Prognostication of successfulness in arm-wrestling on the base of morphological functional indicators’ analysis. Physical education of students, 21(1), 46-51. doi:10.15561/20755279.2017.0108. Scopus

 

Підвищення кваліфікації:

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,  01-30.11.2016 р., посвідчення №06/23-57.

Інші НПП