2

Червона Світлана Пилипівна

старший викладач кафедри спортивних та рухливих ігор.

Освіта – закінчила Полтавський педагогічний інститут ім. В.Г. Короленко; 1992 р.

Досвід професійної діяльності – понад 22 років.

Наукові інтереси – спортивні ігри, рухливі ігри, рекреаційні ігри, гандбол.

Основні наукові праці

  1. Olena Nesen, Irina Рomeshchikova, Valeryj Druz, Vladlena Pasko, Svitlana Chervona Changes of technical preparedness of 13-14-year-old handball players to develop high-speed and power abilities. Journal of Physical Education and Sport, 2018, №18(2), С. 878–884.
  2. Червона С. Ф., Пащенко Н. А. Подвижные игры – как средство воспитания волевых качеств личности спортсменов. Физическое воспитание студентов. 2011. № 1. С. 136–
  3. Chervona S., Biykova, H., Pomeschikova I. Changes of level of physical fitness of handball players of 13–14 years old under the influence of acrobatic exercises and exercises with application of coordination ladder. Slobozhanskyi herald of science and sport. 2016. № 5 (55). С. 9–
  4. Червона С., Пащенко Н. Outdoor games-as a means education volitional qualities personality of athletes. Physical education of students. 2011. №1. С. 136–

Підвищення кваліфікації

  1. Стажування: з10.2018 до 06.11.2018 (108 год.) Празький економічний університет (м.Прага, Чеська Республіка) за темою «Innovation in educational process: methods, approaches, technologies (on the example of preparation of bachelors and masters)».
  2. Підвищення кваліфікації на базі Харківської державної академії фізичної культури «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної культури і спорту» 19-30 жовтня 2020 р.
  3. Он-лайн-семінари під егідою НОК України «Рухові якості та фізична підготовка в системі багаторічного вдосконалення спортсменів», «Дієтологічний, фармакологічний та психологічний супровід підготовки спортсменів», «Олімпійський спорт у гуманітарному розвитку людини» квітень-червень 2020 року.

Other Members