дейненко

Дейнеко Альфія Хамзіївна

доцент кафедри гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії.кандидат наук з фізичного виховання та спорту, Ph.D. (доктор філософії).

Освіта: вища (у 1985 році закінчила Харківський спортивний факультет Київського  державного інституту фізичної культури за спеціальністю «Фізична культура і спорт»; кваліфікація – викладач фізичної культури-тренер зі спортивної гімнастики).

Досвід професійної діяльності: 35 років. Майстер спорту  СРСР зі спортивної гімнастики.

Наукові інтереси: більш ніж 20 років доцент кафедри Дейнеко А.Х. розробляє науковий напрям, пов’язаний з дослідженням дидактичних технологій підвищення спортивно-технічної майстерності у гімнастичних видах спорту. Крім того, науковими інтересами та змістом праці доцента Дейнеко А.Х. є: методологія наукових досліджень; теорія та практика семінарів магістерських; теорія та методика викладання гімнастики.

У 2016 році  захистила дисертацію за темою «Формування культури рухової діяльності в учнів п’ятих та шостих класів засобами основної гімнастики» зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

Дейнеко А.Х. є автором 16 методичних праць. Серед яких: навчальні посібники «Основна гімнастика в школі (5–6 класи)», «Теорія та методика обраного виду спорту» (спортивна гімнастика), «Теоретико-методичні основи викладання гімнастики».

Основні наукові праці: автор  90 наукових публикацій, з них 1 у системі Scopus та Web of Science та  45  опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Підвищення кваліфікації, стажування. Пройшла науково-педагогічне стажування, організованому за програмою «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University» (м. Новий Сонч, Польща, 2020 р.).

Інші НПП