Долгополова_Н.В.

Долгополова Наталія Володимирівна

Викладач кафедри інформатики та біомеханіки,кандидат технічних наук

Освіта: вища

Досвід професійної діяльності: 27 років

Наукові інтереси: біомеханіка спорту, біофізика, біомеханіка шорт-треку, дистанційне навчання, інноваційні технології під час викладання біомеханіки та дисциплін математичного циклу

Основні наукові праці:

  1. Шупиков А.Н., Сметанкина Н.В., Долгополова Н.В., Угримов С.В. Сравнительный анализ нестационарных колебаний многослойных пластин и цилиндрических оболочек на основе различных теорій. Вісник СевНТУ. Механіка, енергетика, екологія. 2010. Вип. 110. С. 32-36.
  2. Губенко В.Д., Артемьева Л.А., Голендер В.А. Безопасность жизнедеятельности на железнодорожном транспорте с применением полых и слоистых конструктивов. Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. 2011. №99. С.198-202.
  3. Шупіков О.М.,Сметанкіна Н.В.,Угрімов С.В.,Свєт.Є.В., Долгополова Н.В. Математичне моделювання процесу деформування багатошарового оскління при нестаціонарних навантаженнях. Вестник Херсонского национального технического университета. 2012. № 2(45). С 325-329.
  4. Беликов А.С., Сабитова О.А., Голендер В.А., Догополова Н.В. Прочностные свойства защитных касок для работы на объектах стройиндустрии. Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. наук. Праць ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» та Варшавського технічного університету. 2013. Вип.. 71, т.2. С. 29-34.
  5. Беликов А.С., Чаплыгин А.С., Сабитова О.А., Долгополова Н.В, Голендер В.А. Повышение безопасности использования машн специального назначения (АСК-МФ) за сет совершенствования лобового остекления. Теоретичні основи будівництва. Зб. наук праць ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» та Варшавського технічного університету. 2013.Вип. 21. С. 348-352.
  6. Шупіков О.М., Сметанкіна Н.В., Угрімов С.В., Долгополова Н.В., Свет Є.В. Математичне моделювання термопружного стану багатошарових циліндричних оболонок під впливом нестаціонарних температурних полів. Вестник Херсонского национального технического университета. 2015. № 3. С 523-527.
  7. Бєліков А.С., Сабітова О.А., Чаплигін А.С., Долгополова Н.В. Вплив напружено-деформованого стану, що виникає при динамічних навантаженнях на умови безпечної експлуатації каски. Сборник научных трудов строительство, материаловедение, машиностроение. 2015. Вып. 81. С. 50-56.
  8. Бєліков А.С., Сабітова О.А., Долгополова Н.В., Рабіч О.А. Комплексні дослідження впливу динамічного навантаження, параметрів товщини панелі і радіуса кривизни на НДС лицьового щитка пожежного шолома. Сборник научных трудов строительство, материаловедение, машиностроение. 2015. Вып. 83. С. 23-28.
  9. С.Ю. Рагимов, Ю.М. Сенчихін, Н.В. Долгополова. Розробка методу розрахунку параметрів теплового стану елементів захисного шолома рятувальника. Проблеми надзвичайних ситуацій. Зб. наук праць «Національного університету цивільного захисту України». 2017. Випуск 25. С. 94-99.

 

Підвищення кваліфікації:

Сертифікат про підвищення кваліфікації Центру післядипломної освіти Харківського національного університету радіоелектроніки №AA02071197/000361-20, програма «Використання систем управління навчанням Moodle в освітньому процесі для закладів вищої освіти» («Using the Moodle Learning Management System in the Educational Process for Higher Education Institutions») з 09.11.2020 по 26.12.2020 обсягом 150 годин.

Інші НПП