Дорофеева Т.И..jpg 1

Дорофєєва Тетяна Іванівна

Доцент кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Освіта:

Харківська державна академія фізичної культури, 2002 р.; спеціальність – Олімпійський і

професійний спорт»; кваліфікація – викладач фізичного виховання, тренер з плавання.

 

Наукові інтереси (ключові слова):

Фізичне виховання та спорт.

 

Основні наукові праці:

  1. Dorofeeva T., Aghyppo A., Kuzmenko I., Masliak I., Shesterova L., Bala T., Krivoruchko N. // The influence of specially directed exercises on the functional state of the tactile analyser and physical fitness of 7-15 year old pupils. International scientific journal of kinesiology. Vol. 11, Issue 2. December 2018. pp. 70–77.
  2. Дорофєєва Т.І., Леонова Ю. Сучасні проблеми менеджменту у спортивній сфері. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2019. № 6К. С.39-43. Фахове видання.
  3. Дорофєєва Т.І., Ажиппо А.Ю., Артемьева Г.П., Санникова М.В. // Проблемы подготовки спортсменов высокой квалификации. Науковий часопис Національ-ного педагогічного універси-тету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні про-блеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / за ред. О. В. Тимошенка. К. : Ви-давництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. Випуск 6 (114)19. С. 7-18. Фахове видання.
  4. Т. Дорофєєва , О. Ажиппо, М. Корольова. // Проблема узгодження використовуваних методів щодо складності проведених досліджень. Слобожанський науково-спортивний вісник, 2020. № 3(77). С.5-11. Фахове видання.
  5. Tatyana Dorofeeva, Oleksandr Aghyppo, Maryna Korolova. // Harmonization problem of used methods regarding the complexity of the research. Slobozhanskyi herald of science and sport. 2020. Vol.8. No.3. pp. 5- 19. Фахове видання.
  6. Т. Дорофєєва,  В. Приходько. // Обґрунтування наукової розробки теми розвитку спорту в умовах об’єднаних територіальних громад. – Фізична культура, спорт та здоров’я нації, 2020 № 10 К. С. 197-203. Фахове видання.
  7. Т Дорофєєва, В Приходько. Значення децентралізації для подальшого розвитку спорту в умовах України. Слобожанський науково-спортивний вісник, 2020. № 5(79). С.12-19. Фахове видання.

 

Підвищення кваліфікації:

  1. Wyzsza szkola gospodarki w Bydgoszczy, 18-24.10.2018 р., «Academic level education for bachelor and master degree of physical culture, sports and tourism in the European Union», Certificate NR ISIKF /2018/41.

Інші НПП