image001

Друзь Валерій Анатолійович

Професор кафедри олімпійського і професійного спорту, доктор біологічних наук, професор

Освіта:

 • 1958-1962 рр. – Харківський державний педагогічний інститут ім.Г.С.Сковороди, спеціальність – фізичне виховання, анатомія і фізіологія, кваліфікація – вчитель фізичного виховання, анатомії та фізіології середньої школи.
 • 1969 – 1974 рр. – Харківській державний університет ім. А.М. Горького, спеціальність – «Математика», кваліфікація – математик.

Досвід професійної діяльності:

 • 1965-1974 рр. – викладач, доцент Харківського державного педагогічного інститут ім. Г.С.Сковороди.
 • 1974-1983 рр. – доцент Харківського авіаційного інституту.
 • 1994-2005 рр. – доцент, професор Харківського національного університету внутрішніх справ.
 • з 2005 р. і дотепер – професор Харківської державної академії фізичної культури.

Стаж науково-педагогічної роботи – 58 років.

 

Наукові інтереси:

Проблеми індивідуальної норми функціонального навантаження спортсменів різної кваліфікації, теорія поведінки і самоорганізації складних систем, теорія зворотності функціонального стану.

 

Основні наукові праці:

Автор 245 публікацій, з них 220 наукових, 6 методичних рекомендацій, у тому числі 102 наукові праці, які опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, з них 7 статей у періодичних виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus.

 

Професійна і громадська діяльність:

 • Співвиконавець ініціативної наукової теми кафедри олімпійського і професійного спорту «Перспективні напрями вдосконалення теоретичного та методичного забезпечення тренувальної діяльності у сучасному спорті» на 2020-2024 рр. (номер державної реєстрації 0120U101061).
 • Член редакційної колегії фахового видання України (категорія Б) «Слобожанський науково-спортивний вісник», ХДАФК.
 • Член спеціалізованої вченої ради К 64.862.01 ХДАФК.

 

Підвищення кваліфікації:

 1. 1. Підвищення кваліфікації на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» при кафедрі фізичного виховання, 30.03.2015 р. по 30.05.2015 р., Посвідчення № ПК – 11 – 15.
 2. Підвищення кваліфікації на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» при кафедрі фізичного виховання, 09.12.2020 р. по 27.12.2020 р., Посвідчення № ПК 66-04-21/8.

Інші НПП