5

Джим Євгенія Сергіївна

Старший викладач кафедри

Освіта: освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти – магістр.

Магістратура ХДАФК 2015-2016 рр. Навчання.

Аспірантура ХДАФК 2016-2020 рр. Навчання.

Після закінчення магістратури ХДАФК і дотепер працює викладачем кафедри «Атлетизму та силових видів спорту». З 2019 навчального року –старший викладач.

Наукові інтереси: бере участь у наукових конференціях. Працює над написанням дисертаційної роботи на тему «Удосконалення тренувального процесу в бодібілдингу спортсменок різного віку протягом річного макроциклу».

 

Основні наукові праці:

  1. Джим Є.С. «Ефективність розробленої методики тренувального процесу кваліфікованих спортсменок, які займаються бодібілдингом протягом річного макроциклу з урахуванням специфічного біологічного циклу» (тези)// Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи. Матеріали XІX міжнародної наукової конференції 6 грудня 2019р, Харків -2019. С. 49-51.

2.A. Demchenko, V. Demchenko,A. Rovniy, V.Pasko, I.Galimska, E. Dzhym «Optimization Of The Physical And Functional State Of Female Students By Means Of Hypoxic Exposure. (стаття)// Research Journal Of Pharmaceutical, Biological and Chemical SciencesRJPBCS 9(6) ISSN: 0975-8585 November- December 2018 – pp. 1918-1925.

  1. О.А.Тихорський, В.Ю. Джим, М.І.Галашко, Є.С.Джим «Особливості тренувального процесу висококваліфікованих бодібілдерів у змагальному періоді підготовки» (навчальний посібник)// Навчальний посібник –Х.:ФОП Бровін О.В., 2018. – 158с. ISBN 978-617-7555-75-8
  2. Є.Джим «Вплив занять бодібілдингом на зміни антропометричних показників кваліфікованих спортсменок у різні фази специфічного біологічного циклу» (стаття)// Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2017. – №4.(60) – с. 36-41. Фахове видання.

Підвищення кваліфікації:

  1. «Modern trends in physiotherapy and sport rehabilitation in the process of higher education at universities in the EU». Науково-педагогічне стажування в Інституті Спорту і Фізичної Культури на базі Університету Економіки в Бидгощі (Польща) 8.10.2019 р. – 12.10.2019 р.

З 18.10.2020 по 30.10.2020 Курси підвищення кваліфікації ХДАФК

  1. З 19.10 -31.10.2020 Харківська державна аккадемія фізичної культури. Курси підвищення кваліфікації.

Other Members