Федяй-І.О.-старший-викладач-210×300

Федяй Ірина Олександрівна

Старший викладач, Ph.D.

Освіта

 • у 2007 р. закінчила Харківську державну академію фізичної культури (магістр)
 • у 2016 р. закінчила Харківський національний педагогічний університет (магістр)
 • 2016–2020 р. навчалась у аспірантурі за спеціальністю «Біологія» на природничому факультеті Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
 • у 2020 році захистила дисертацію на тему: «Таксономія, екологія та біономія наземних напівтвердокрилих (Hemiptera, Heteroptera) урбоценозів мегаполісу» за спеціальністю «091 – Біологія»

Досвід професійної діяльності

 • 2005–2006 р. – працювала на посаді старшого лаборанта кафедри інформатики та біомеханіки ХДАФК
 • 2006– 2012 р. – викладач дисципліни «Анатомія» кафедри інформатики та біомеханіки ХДАФК
 • 2012–2018 р. – викладач кафедри фізичної реабілітації та рекреації ХДАФК
 • з 2018 р. – старший викладач кафедри фізичної терапії
 • з 2019 р. – заступник декана факультету фізичної терапії та здоров’я людини

Наукові інтереси

Фізична терапія, ерготерапія; фізична рекреація; валеологія; технічна та промислова ентомологія

Основні наукові праці

Автор 46 публікацій, з них:

18 статей – у журналах, які включені до міжнародних наукометричних баз даних (WebofScience, IndexCopernicus та Scopus) та є науковими фаховими виданнями України, одна – у періодичному виданні країн ЄС (Чехія); 13 – матеріали та тези конференцій; 10 – матеріали та тези конференцій закордонних видань; 4 – колективна монографія, навчальні посібники для студентів

 1. Пустовойт Б.А., Федяй І.О. Навчальний посібник для проведення практичних занять з «Основ науково-дослідної роботи». Харків: ХДАФК, 2017. 143 с.
 2. FedyayI.A., MarkinaT.Yu., PutchkovA.V. Ecologo-faunistic review of the bugs of infraorder Pentatomomorpha (Heteroptera) of urbocenoses of  Kharkіv city (Ukraine). Biosystems Diversity, 26 (4), 2018. 308–316. https://doi.org/10.15421/011840
 3. Маркіна Т.Ю.,Пучков О.В., Федяй І.О. Нові та маловідомі види клопів (Insecta, Heteroptera) фауни України. Біологія та валеологія: 20, 76–87. http://doi.org/10.5281/zenodo.2543598
 4. Федяй І.О., Маркіна Т.Ю. Деякі особливості сезонних циклів представників підряду напівтвердокрилих (Heteroptera) урбоценозів міста Харкова. Біологія та валеологія: 21, 2019. 104-109. http://doi.org/10.34142/23122218.2019.21.15
 5. Fedyay I.A., MarkinaT.Yu. Ecological and faunistic review of the true bugs of infraorder Cimicomorpha (Heteroptera) of urbancenoses of Kharkiv city (Ukraine). Zoodiversity, 54(2), 133–146. https://doi.org/10.15407/zoo2020.02.133
 6. Kunakh O.M., Fedyay I.O. Are Heteroptera communities able to be bioindicators of urban environments? Biosystems Diversity, 28(2), 195–202. https://doi.org/10.15421/012025
 7. Комароми Н.А., Федяй И.А., Николенко Н.Ю. Биоразнообразие жесткокрылых и полужесткокрылых насекомых (Insecta: Coleoptera, Heteroptera) в мегаполисе восточной Украины. Scientific discussion (Praha, Czech Republic), 46 (1), 15–21. URL: http://scientific-discussion.com/ru/archive/
 8. Федяй І.О., Пустовойт Б.А., Федяй О.О. Навчальний посібник з дисципліни «Науково-доказова практична діяльність у фізичній терапії та ерготерапії». Харків: ХДАФК, 2020. 128 с.

 

Інші НПП