Фiленко_Л.В.

Філенко Людмила Василівна

доцент кафедри інформатики та біомеханіки,кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Освіта: вища

Досвід професійної діяльності: 20 років

Наукові інтереси: інформаційні технології, комп’ютерне навчання, спорт, когнітивні якості, інтелект.

Основні наукові праці:

  1. Філенко Л.В., Несен О.О. Інформатизація  підготовки  студентів-гандболістів засобами мультимедійної комп’ютерної програми «Гандбол». Спортивні ігри, 2018, №1(7), 54-61.
  2. Філенко Л.В., Полторацька Г.С., Бершов С.І. Інформаційні технології навчання при підготовці студентів спеціалізації «Спортивний туризм». Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності: збірник наукових праць, 2017, 113-120.
  3. Філенко Л.В., Полторацька Г.С., Садовий А.С. Алгоритмічні основи створення комп’ютерної програми аналізу оцінок з фізичної культури учнів 5-11 класів. Слобожанський науково-спортивний вісник, 2014, №3(41), 110-115.
  4. Церковна О., Барибіна Л., Філенко Л., Пасько В., Полторацька Г., Басенко О. Аналіз структури захворюваності студентів різнопрофільних вишів для пошуку шляхів оптимізації фізичного виховання. Спортивна наука України, 2017, №2(78), 47-56.
  5. Церковная Е., Осипов В., Филенко Л., Пасько В. Динамика изменений структуры и уровня заболеваемости студентов технического вуза. Слобожанський науково-спортивний вісник, 2017, №2(58), 102-106.
  6. Церковная Е.В., Филенко Л.В., Строкач С.Г. Использование сервисов Google в учебном процессе. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту:  збірник наукових  праць, 2017, 117-120.

Підвищення кваліфікації:

  1. Центр післядипломної освіти Харківського національного університету радіоелектроніки, програма «Використання систем управління навчанням Moodle в освітньому процесі для закладів вищої освіти» («Using the Moodle Learning Management System in the Educational Process for Higher Education Institutions») з 10.03.2020 по 25.04.2020 обсягом 150 годин.
  2. Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу Сумського державного університету, програма «Особливості застосування інструментів Microsoft Office 365 для організації дистанційного навчання в закладах освіти» з 08.07.2020 по 15.07.2020 обсягом 30 годин.
  3. Центрально Європейська Академія Навчань та Сертифікації, онлайн практикум «Інтарнаціоналізація закладів освіти як обов’язкова передумова успішної грантової діяльності» з 18.11.2020 по 26.11.2020 обсягом 15 годин.

Інші НПП