DSC_9877

Гант Олена Євгенівна

доцент, кандидат психологічних наук

посада: Доцент кафедри педагогіки та психології, кандидат психологічних наук, доцент

наукова ступінь: доктор педагогічних наук (2013 р.),

наукове звання: Доцент кафедри педагогіки та психології

досвід професійної діяльності: Педагогічний стаж – 10 років. Стаж наукової роботи – 17 років.

Завідувач кафедри педагогіки та психології ХДАФК з 2015 року по січень 2022 року

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Професійна діяльність –медичний психолог в КНП ХОПТ №1(за сумісництвом)

наукові інтереси:Психологія спорту, арттерапія, мотивація до успіху, самооцінка, когнітивна психологія, медична психологія

основні наукові праці:

017 Фізична культура і спорт

 • Характеристика особливостей особистості скелелазів, як представників екстремального виду спорту. Вісник Харківського національного педагогічного  університету ім. Г. С. Сковороди. Психологія. –2013. – Вип. 45. – С.65-71.
 • Психологические особенности спортсменов, которые занимаются спортивным туризмом. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Проблеми екстремальної та кризової психології. –2013. – Вип. 14. – С.44-58.
 • Нейро-психологические редпосылки изменения здоровья спортсменов. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Проблеми екстремальної та кризової психології. –2014. – Вип. 14. – С.41-52.
 • Аутоперцепції якості життя спортсменів, як показники їх психологічного здоров’я.  Вісник Національного університету цивільного захисту України. Проблеми екстремальної та кризової психології. –2013. – Вип. 15. – С. 62-73.
 • Гант О. Є., Чжоу М. Діагностика когнітивних функцій баскетболістів 12-14 років для індивідуалізації психологічної підготовки Спортивні ігри 2020№3(17) С.4-13

 

053 Психологія

 • Корекція стану психологічного здоров’я спортсменів методами телесно-орієнтованої терапії. Збірник «Проблеми емпіричних досліджень у психології» . – Х., 2014. – Вип. 9. – С. 40-51.
 • Діагностика перцептивно-гностичної сфери спортсменів, на начальних етапах підготовки, як умова збереження їх психологічного здоров’я. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» 2014. – Вип. 2. – С. 18-31
 • Спортивна діяльність як  особливий вид  професіонального функціонування людини // Проблеми екстремальної та кризової психології :Вісник Нац. ун-ту цивільного захисту України, 2014. – Вип. 17. – С. 62-73.
 • Гант Е.Е., Штих В.А.,Сигал Н.С. Личностные качества спортсменов, занимающихся восточними единоборствами. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків:ХДАФК, 2013.№1. С91-95
 • Гант О.Є., Млікова К.С. Використання спортсменами духовних практик та ритуалів при підготовці до змагань Слобожанський науково-спортивний вісник : наук.-теорет. журнал. – Харків : ХДАФК, 2019, 6(62) . – С. 30-34

 

 227 Фізична терапія, ерготерапія

 • Методологічні принципи створення програми, спрямованої на оптимізацію та збереження психологічного здоров’я спортсменів. Збірник «Проблеми емпіричних досліджень у психології» . – Х., 2014. – Вип. 10. – С. 34-43
 • Рівень розвитку  рефлексивності спортсменів як складова  їх психологічного здоров’я. //Психологічні науки. – серія наук. віснику Херсонського держ.ун-ту, 2015. – Вип. 2. – С. 18-27.
 • Характеристика функцій зорової пам’яті боксерів з різним спортивним стажем// Психологічні науки. – серія наук. віснику Херсонського держ.ун-ту, 2015. – Вип. 6. – С. 17-21.
 • Сигал.Н.С., Штых В.А., Гант.Е.Е.,Писаренко О.Ю.Современное состояние проблемы стресса и стрессоустойчивости в спорте. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків:ХДАФК, 2010.№2. С104-107.

підвищення кваліфікації:

 • Празький економічний університет, Чеська Республіка. Сертифікат № А4162 Тема: «Інновації в освітньому процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів) » 22.10.2018-6.11.2018
 • ThetaHealing Institute of Knowledge «THETAHEALING MANIFESTING AND ABUNDANCE» 13/12/2018 № 11-11-Т-134749-2018-Р-183
 • ThetaHealing Institute of Knowledge «THETAHEALING ADVANCED DNA» 11/12/2018 № 11-11-Т-134749-2018-Р-179
 • ThetaHealing Institute of Knowledge «THETAHEALING DIG DEEPER» 12/12/2018 № 11-11-Т-134749-2018-Р-182
 • ThetaHealing Institute of Knowledge «THETAHEALING BASIC DNA» 12/12/2018 № 11-11-Т-134749-2018-Р-178
 • Certified trainer of the art of karmalogic №APS01T_EEG01 27.01.2019
 • Освітній десант «Освітній десант. Перфоманс освітніх майстер-класів», 6  годин 14.12.2019
 • Сертифікат «Введение в сенсорную интеграцию» 8 годин 2020
 • ХДАФК «Психолого-педагогічні аспекти виховання та навчання дітей зрозладами спектру аутизму» 18.02.2020
 • Нейропсихологічна діагностика та корекція у дитячому віці № 0550 Березень- липень 2020
 • Робота з шоковою травмою та ПТСР вересень 2020- травень 2021
 • Проходження підготовки (стажування)з теоретичних, організаційних та процесуальних питань судової експертизи 20.10.20-23.10.20 р. (свідотство № 41) в Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім.Засл.проф. М.С.Бокаріусa МЮУ

 

Інші НПП