image012

Гончаров Олексій Геннадійович

канд. наук з фіз. виховання і спорту (PhD physical rehabilitation), доцент кафедри

Освіта: Харківська державна академія фізичної культури, 2011 р
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2017
Досвід професійної діяльності: Загальний стаж роботи в ХДАФК 13 років
Педагогічний стаж 6 років
Наукові інтереси: Фізична реабілітація, кінезотерапія, спортивна медицина, здоров’я студентської молоді
Основні наукові праці:

 1. Физическая реабилитация спортсменов при остеохондрозе пояснично -крестцового отдела позвоночника на тренирующем двигательном режиме Слобожанський науково-спортивний вісник. Науково-теоретичний журнал. Випуск №5(2). – Харків, 2012. С.103-107
 2. Комплексная программа физической реабилитации у спортсменов при пояснично-крестцовом остеохондрозе.
  Слобожанський науково-спортивний вісник. Науково-теоретичний журнал. Випуск №5(38). – Харків, 2013. С.68-73
 3. The complex program of physical rehabilitation of sportsmen with lumbosacral osteohondrosis.
  Slobozhanskyi herald of science and sport: [scientific and theoretical journal]. Kharkiv: KSAPC, 2018, № 1 (20-23), р.
 4. Комплексна фізична реабілітація при попереково-крижовому остеохондрозі хребта у чоловіків молодого віку.
  Львівський державний університет фізичної культури. Молода спортивна наука України. Збірник наукових праць з галузі фізичного виховання і здоров’я людини. Випуск 18. Том 3. Львів. 2014. С.62-69.
 5. Комплексна програма фізичної реабілітації при попереко-крижовому остеохондрозі хребта у спортсменів.
  Матеріали VI Міжнародної заочної науково-практичної конференції «Психологічні,педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту», Одеса, 2015 20-24 квітня 2015р. С.346-351
 6. Фізична реабілітація борців-ветеранів спорту при остеохондрозі попереково-крижового відділу хребта. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура, 2017. Вип. 25-26. С. 72-77.
 7. Уровень физического состояния здоровья и физической подготовлености организма борцов – ветеранов спорта. Слобожанський науково-спортивний вісник // наук.-теорет. журнал. – Харків: ХДАФК, № 4 (42-47)
 8. Level of health physical condition of and physical readiness of the body of wrestlers – veterans of sports. Slobozhanskyi herald of science and sport: [scientific and theoretical journal]. Kharkiv: KSAPC, 2017, № 4 (39-42), р.
 9. Якість життя ветеранів спорту з остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта. Слобожанський науково-спортивний вісник // наук.-теорет. журнал. – Харків: ХДАФК, 2018.-№1 – С. 15-18.
 10. Динаміка показників емпіричного дослідження та біогеометричного профілю у борців – ветеранів спорту з остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта. Слобожанський науково-спортивний вісник // наук.-теорет. журнал. – Харків: ХДАФК, 2018.-№4 – С. 58-62
 11. Parameters Of Spine Mobility In Wrestlers-Veterans Of Sports With Osteochndrosis Of Lumbar Sacrel Division Of The Spine. Research journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences
 12. A Quality Factor Of Cardiovascular System Reaction On A Daily Physacal Exertion Of Students. Research journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences
 13. Современный поход к оценке эффективности физической реабилитации при остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника. Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури та спорту. I науково-практична інтернет-конференція (24 квітня 2014р.) Харків, 2014.С.80-88
 14. Оценка переносимости физических нагрузок при остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника у тяжелоатлетов на тренирующем двигательном режиме. Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури та спорту. I науково-практична інтернет-конференція (23 квітня 2015р.) Харків, 2015.С.105-107
 15. Ставлення студентської молоді до свого здоров’я. Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародний форум прихильників фізичної культури, студентського спорту та здорового способу життя», Дніпро, 2016. С.98-100
 16. Альтернативні методи лікування ішіаса, як однієї з форм загострення остеохондрозу хребта і дотримання техніки безпеки при їх виконанні. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології № 3, Харків, 2016 С.32-38.
 17. Оцінка адаптаційного потенціалу системи кровообігу студентів за методикою Р.М. Баєвського. Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації (присвячена пам’яті професора О.В. Пєшкової) // Збірник статей ІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків : ХДАФК, 2017 – С. 150-153.
 18. Особливості лікувальної дії фізіотерапевтичних процедур при остеохондрозі попереково-крижового відділу хребта на відновлювальному руховому режимі. Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації // Збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків : ХДАФК, 2018 – С. 114-118.
 19. Різновиди лікувального масажу, як один із засобів фізичної реабілітації ветеранів спорту з остеохондрозом хребта. Актуальні питання сучасного масажу / збірник статей ІХ міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХДАФК, 2018 – С. 8-13.
 20. Якість життя борців-ветеранів спорту з остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта за показниками опитувальника oswestry. Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації. V Міжнародна науково-практична інтернет-конференції 25-26 квітня 2019 р.
 21. Ефективність фізичної терапії при вегетативній дисфункції у підлітків. Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1(75) (2020),с.49-52

Підвищення кваліфікації:

 • Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 2019
 • Інститут спорту і фізичної культури. м.Бидгощ, Польща 2020

Інші НПП