image019

Горчанюк Юрій Андрійович

доцент кафедри спортивних та рухливих ігор, кандидат наук із фізичного виховання і спорту, доцент.

Освіта – закінчив Харківський спортивний факультет Київського інституту фізичної культури; 1985р.

Досвід професійної діяльності – з 2005 року працює у ХДАФК.

Наукові інтереси – спортивні ігри, рухливі ігри, рекреаційні ігри, волейбол, пляжний волейбол.

Основні наукові праці

1.Yuriy Horchaniuk,Irina Masliak, Natalia Krivoruchko, Tatiana Bala, Olena Korchevska Efficiency of using cheerleading for flexibility development at female students of teacher training college. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2019. Vol 19 (Supplement issue 1), Art 27, pp.178-184,

  1. Горчанюк Ю. А., Моісеєнко О. К., Мерзлікін М. В. Динаміка показників вестибулярної стійкості волейболістів 13-14 років під впливом спеціально-підібраних комплексів вправ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/ Серія 15. 2017. Випуск 3(84), С. 56-61.
  2. Горчанюк Ю. А. Вплив рівня швидкісно-силової підготовленості на показники спритності волейболістів 12–13 років. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2018. № 1(63). С. 116-120.
  3. ГорчанюкЮ.А.Шевченко О.О., Паєвський В.В. Вплив рівня швидкісно-силової підготовленості на показники спритності волейболістів 12–13 років. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2018. № 1(63). С. 116-120.
  4. Горчанюк Ю. А., Моісеєнко О. К., Харченко Є. С. Зміни показників сенсорних систем волейболістів студентської команди під впливом вестибулярних навантажень. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Серія 15. 2018. № 3 (97) 18. С.68 – 71.
  5. Горчанюк Ю. А, Стрельникова Є. Я., Несен О. О. Зміни показників технічної підготовленості волейболістів 10–11 років під впливом візуального сприйняття параметрів рухів. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2018. № 2(64). С. 63-67.

Підвищення кваліфікації

  1. Підвищення кваліфікації на базі Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди при кафедрі олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму, (без відриву від виробництва), 2019 рік.
  2. Он-лайн-семінари під егідою НОК України «Рухові якості та фізична підготовка в системі багаторічного вдосконалення спортсменів», «Дієтологічний, фармакологічний та психологічний супровід підготовки спортсменів», «Олімпійський спорт у гуманітарному розвитку людини» квітень-червень 2020 року.
  3. Курси підвищення кваліфікації: «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної культури та спорту» в кількості 30 годин (1 ECTS кредит) ХДАФК, 2020 р.

Other Members