image016

Горіна Вікторія Вікторівна

Старший викладач кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму.

Освіта:

Харківський державний інститут фізичної культури, 1998; спеціальність − Фізичне виховання та спорт»; кваліфікація − викладач фізичного виховання, тренер з велосипедного спорту.

Досвід професійної діяльності:

Робота у складі суддівського корпусу з 2020 року і дотепер (суддя II категорії).

Наукові інтереси (ключові слова):

Фізичне виховання та спорт.

Основні наукові праці:

 1. Горіна В.В., Котляр С.М., Сидорова Т.В. Порівняльна характеристика антропометричних даних і показників серцево-судинної системи велосипедистів категорії MASTERS різних вікових груп. Слобожанський науково-спортивний вісник, Харків. ХДАФК, 2015. № 2 (46). С. 57-61. Фахове видання.
 2. Друзь В.А., Чередниченко М.А. Шишка В.В., Горіна В.В. Система контроля качественной структуры специальной физической подготовки в мотокроссе на мотоциклах с коляской. Слобожанський науково-спортивний вісник, Харків. ХДАФК, 2015. № 5 (49). С.40-45. Фахове видання.
 3. Горіна В.В. Вивчення впливу рухової активності на фізичний стан велосипедистів категорії MASTERS. Фізична культура, спорт та здоров’я [Електронний ресурс]. – Харків: ХДАФК, 2015. С.10-13.
 4. Горіна В.В., Пруднікова М.С. Методичні рекомендації для фахівців велосипедного спорту (правила змагань з велосипедного спорту). Харків: ХДАФК, 2015. 94 с.
 5. Самсонкин В.Н., Пугач Я.И., Друзь В.А., Горіна В.В. Инновационные методы оценки физического состояния человека как фактора обеспечения эффективного управления движущимся объектом. Слобожанський науково-спортивний вісник, ХДАФК, 2016. № 1 (51). С. 81-86. Фахове видання.
 6. Горіна В.В. Комплектування груп до вело походу. Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності: збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Харків: ХДАФК, 2016. С. 86-90.
 7. Горіна В.В. Дослідження ефективності різних варіантів підтримки фізичних якостей у велосипедистів-ветеранів різних вікових груп. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Випуск 4 (98) 18, 2018. С.39-42. Фахове видання.
 8. Горіна В.В. Аналіз рівня швидкісно-силових здібностей велосипедистів-гонщиків 14-15 років. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» // № 11(51), 1 т., 2018. С. 84-87.
 9. Горіна В.В. Дослідження рівня фізичних якостей велосипедистів-ветеранів під впливом різних варіантів підготовки. Фізична культура, спорт та здоров’я: стан, проблеми та перспективи. Харків: ХДАФК, 2018. С.142-145.
 10. Горіна В.В. Дослідження ефективності різних тренувальних режимів в тижневому мікроциклі велосипедистів-ветеранів. Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту: збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Харків: ХДАФК, 2018. Вип.2. С.28-31.
 11. Горіна В.В. Основные направления обеспечения безопасности в велосипедном туризме. Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності: збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Харків, 2018. С.141.
 12. Горіна В.В. Дослідження ефективності використання різної кількості тренувальних занять в мікроциклах змагального періоду велосипедистів-ветеранів. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Випуск 6 (114). 2019. С.33-37. Фахове видання.
 13. Горіна В.В. Дослідження рівня функціонального стану велосипедистів-гонщиків 14-15 років під впливом фізичних навантажень протягом підготовчого періоду. Основи побудови тренувального процесу в циклічних та екстремальних видах спорту: збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Харків: ХДАФК, 2019. Вип.3.С.18-22.
 14. Горіна В.В., Гончаров І.В. Дослідження рівня координаційних здібностей велосипедистів 10-11 років спеціалізації велосипедний мотокрос у підготовчому періоді. Основи побудови тренувального процесу в циклічних та екстремальних видах спорту: збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Харків: ХДАФК, 2020. Вип. 4. С.19-33.
 15. Пруднікова М.С., Aleksander Skaliy, Горіна В.В. Вплив занять гірськолижним і велосипедним спортом на координаційні здібності юних спортсменів 10-11 років. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. Випуск 8 (128) 20. С.163-166. Фахове видання.

 

Підвищення кваліфікації:

 1. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» з 09.12 по 27.12.2019. Cертифікат № 66-04-21/30
 2. Харківська державна академія фізичної культури, 19-30.10.2020. «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної культури і спорту».

Інші НПП