image001

Гращенкова Жанна Вікторівна

Доцент кафедри олімпійського і професійного спорту, кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта:
1996-2000 рр. – Харківський державний інститут фізичної культури, спеціальність – фізичне виховання і спорт, кваліфікація – викладач фізичного виховання, тренер з плавання.
2007-2008 рр. – Харківська державна академія фізичної культури, спеціальність – олімпійський і професійний спорт, кваліфікація – магістр олімпійського і професійного спорту та психології спорту.

Досвід професійної діяльності:
2004-2008 рр. – викладач кафедри олімпійського і професійного спорту Харківської державної академії фізичної культури.
2008-2015 рр. – старший викладач кафедри олімпійського і професійного спорту Харківської державної академії фізичної культури.
з 2015 р. і дотепер – доцент кафедри олімпійського і професійного спорту Харківської державної академії фізичної культури.
Стаж науково-педагогічної роботи – 16 років.

Наукові інтереси:
Сучасна система побудови тренувального процесу в олімпійському і професійному спорті, формування професійної компетентності здобувачів вищої освіти для галузі фізичної культури та спорту.

Основні наукові праці:
Автор 50 публікацій, з них 35 наукові, 1 методичний посібник та 2 методичні рекомендації, 16 наукових праць, які опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, зокрема 3 статті у періодичних виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus.

Професійна і громадська діяльність:
• Співвиконавець ініціативної наукової теми кафедри олімпійського і професійного спорту «Перспективні напрями вдосконалення теоретичного та методичного забезпечення тренувальної діяльності у сучасному спорті» на 2020-2024 рр. (номер державної реєстрації 0120U101061).
• Член робочої групи освітньо-професійної програми «Тренувальна діяльність в обраному виді спорту» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт.
• Член організаційного комітету II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фізична культура і спорт».

Підвищення кваліфікації:
1. Міжнародне стажування на базі Wyzsza szkola gospodarki w Bydgoszczy (інститут спорту і фізичної культури університету економіки, м. Бидгощ, Польща), «Academic level education for bachelor and master degree of physical culture, sports and management in the European union», 8-12.10.2019 р. Certificate NR ISiKF/2019/44.

Інші НПП