image018

Гриньова Тетяна Іванівна

Доцент кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Освіта:

Харківська державна академія фізичної культури, 2010 р.; напрям підготовки – Спорт; кваліфікація – викладач фізичного виховання, тренер з туризму.

Харківська державна академія фізичної культури, 2011 р.; спеціальність – Олімпійський та професійний спорт»; кваліфікація – магістр тренер-дослідник.

 

Досвід професійної діяльності:

Керівник гуртка «Пішохідний туризм» Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості (2007-2010 рр.).

Робота у складі суддівського корпусу з 2017 року й дотепер (суддя 1 категорії зі спортивного туризму).

 

Наукові інтереси (ключові слова):

Фізичне виховання та спорт.

 

Основні наукові праці:

 1. Мулик К.В., Гриньова Т.І. Вплив занять спортивним туризмом на фізичний розвиток і функціональну систему дітей, що займаються туризмом перший рік на етапі початкової підготовки // Слобожанський науково-спортивний вісник: науково-теоретичний журнал. Харків: ХДАФК, 2010. N 4. С. 57-60. Фахове видання.
 2. Grynova T. I.;  Taran L. N. Assessment of the preparedness level of 10-12 aged boys under the influence of taking up sports tourism // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 20125; 1: 49-52. Web of science.
 3. Гриньова Т.І., Мулик К.В. Динаміка показників фізичних якостей хлопців 10-13 років під впливом занять різними видами туризму // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту. 2013. № 10. С. 16-21. Фахове видання.
 4. Гриньова Т.І. Мотиви та зацікавленість дітей до занять різними видами спортивного туризму // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук. – теорет. журн.]. Харків : ХДАФК, 2013. № 5 (38). С. 82-85. Фахове видання.
 5. Гриньова Т. І. Вплив оздоровчих занять різними видами спортивного туризму на формування фізичного стану дітей 10–13 років : автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02. Х., 2014. 20 с.
 6. Гриньова Т. Факторна структура фізичного стану туристів 10-13 років // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. Вип. 19 : у 4-х т. Л. : ЛДУФК, 2015. Т.2. С. 50-57. Фахове видання.
 7. Mulyk K.V., Grynova T.I. Influence of hiking trainings on 13 years old adolescents’ health // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2015; 19(8): 40-44. http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2015.0806. Web of science.
 8. Мулик К.В., Гриньова Т.І. Розробка та впровадження спортивно-оздоровчого маршруту з пішохідного туризму для студентської молоді // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/». Зб. наукових праць / за ред. Г.М. Арзютова. К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. Випуск 11 (66)15. С. 114-118. Фахове видання.
 9. Гриньова Т.І. Фізичний стан дітей 10-13 років під впливом трирічних занять спортивним туризмом // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 129. Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М.О. Чернігів : ЧНПУ, 2015. (Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт). С. 64-67. Фахове видання.
 10. Alexandr Aghyppo, Oleg Kamaev, Viacheslav Mulyk, Kateryna Mulyk, Tetiana Grynova, Serhii Kotliar. Influence of the level of development of motive qualities on the technique of ski styles and shooting of 14-16-year-old biathletes // Journal of Physical Education and Sport. Vol 17, issue 4, Art. 303, pp. 2643-2648, 2017. Scopus.
 11. Oleksandr Azhyppo, Viktor Pavlenko, Viacheslav Mulyk, Kateryna Mulyk, Lubov Karpets, Tetiana Grynova, Maryna Sannikova. Direction of teaching the subject of physical education by taking into account opportunities of institution of higher education and interests of student youth // Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 18(1), Art 29, pp. 222 – 229, 2018. Scopus.
 12. Oleg Kamaev, Viacheslav Mulyk, Serhii Kotliar, Kateryna Mulyk, Oleksandra Utkina, Andriy Nesterenko, Tetiana Sidorova, Alexander Toporkov, Tetiana Grynova. Optimization of the functional and speed-strength training of qualified skiers-racers during the preparatory period // Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol.20 (1), Art 17, pp. 131 – 137, 2020. Scopus.
 13. Okun D., Korolova M., Stadnik S., Rozhkov V., Mulyk K., Grynova T., Kalmykova Y., Bondar A., Petrenko I. Selection of girls for canoe slalom on the basis of morphological and functional indicators during puberty. Journal of Physical Education and Sport® (JPES), Vol.20 (6), Art 472, pp. 3497 – 3503, 2020. DOI:10.7752/jpes.2020.06472. Scopus.

 

Підвищення кваліфікації:

 1. Wyzsza szkola gospodarki w Bydgoszczy, 18-26.02.2018 р., «Academic level education for bachelor and master degree of physical culture, sports and tourism in the European Union», Certificate NR ISIKF /2018/08.
 2. Wyzsza szkola gospodarki w Bydgoszczy, 01.09.2020-30.09.2020 р., «Projekty w obszarze szkolnictwa wyższego: od pomysłu projektowego do realizacji»,

Certificate NR ISIKF04092020.

 1. Харківська державна академія фізичної культури, 19-30.10.2020. «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної культури і спорту».

Інші НПП