Калмиков_С_А

Калмиков Сергій Андрійович

доцент кафедри фізичної терапії, Кандидат медичних наук, доцент

 

Освіта

 • 1983 р. – Харківський медичний інститут, спеціальність – лікувальна справа.
 • 1983 –1984 рр. – лікар-інтерн 27 міської клінічної лікарні.
 • 1989 – 1993 рр. – пройшов навчання у заочній аспірантурі при ХНДІ терапії за спеціальністю «Кардіологія».
 • 2013 р. –  рішенням Атестаційної колегії МОН молоді та спорту України присвоєно вчене звання доцента кафедри спортивної медицини та фізичної реабілітації.

Дисертаційні праці

17 лютого 2012 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Комплексна фізична реабілітація осіб зрілого віку, хворих на цукровий діабет 2 типу, на поліклінічному етапі», 17 травня 2012 року рішенням Атестаційної колегії МОН, молоді та спорту України присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.24 – лікувальна фізкультура та спортивна медицина.

Досвід професійної діяльності

 • 1984 –1987 рр. – лікар-терапевт дільничний цехової лікарської дільниці філіалу 27 міської клінічної лікарні при заводі «ФЕД».
 • 1988 –2006 рр. – лікар-терапевт поліклініки УМВС України в Харківській області.
 • 2005 – 2006 рр. – працював за сумісництвом на посаді викладача кафедри спортивної медицини та фізичної реабілітації Харківської державної академії фізичної культури
 • 2006 – 2011 рр. – старший викладач кафедри спортивної медицини та фізичної реабілітації
 • 2011 – 2018 рр. – доцент кафедри спортивної медицини та фізичної реабілітації
 • з 2018 р. – доцент кафедри фізичної терапії ХДАФК

 

Наукові інтереси

Фізична терапія при захворюваннях внутрішніх органів, нетрадиційні засоби фізичної терапії, фітотерапія

Основні наукові праці

Автор (співавтор) більше 100 наукових та науково- методичних праць, з них: 12 статей у журналах, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, WebofScience, 53статті у наукових фахових виданнях України,6 патентів на корисну модель, 4 навчальні посібники, практичне керівництво,монографія, методичні рекомендації; 4 авторські свідоцтва на твір.

Публікації, що є актуальними на даний час:

 1. KalmykovaY., KalmykovS., BismakH., BeziazychnaO.,OkunD. Results of the use of physical therapy for metabolic syndrome according to anthropometric studies. Journal of Human Sport and Exercise. 2021. № 16(2).in press. doi:10.14198/jhse.2021.162.09.
 2. Kalmykova Y., Kalmykov S., Orshatska N. Assessment of the reaction of the cardiovascular system to dosed physical activity of patients with metabolic syndrome under the influence of the use of physical therapy. Slobozhanskyi herald of science and sport. 2020. № 8(1). Р. 34-40.
 3. Grunskiy V., Kalmykov S., Kalmykova Y. Features of the application of electromagnetic bioresonant therapy of inflammatory infectious diseases. Slobozhanskyi herald of science and sport. № 5(73). Р. 31-34.
 4. Kalmykova Y., Sadat K., Kalmykov S. Physical therapy of dissecretory syndrome and autonomic disorders in patients with chronic gastritis. Journal of Human Sport and Exercise. 2019. №14(4). Р. 893-905.
 5. Kalmykova Y., Kalmykov S., Bismak H. Dynamics of anthropometric and hemodynamic indicators on the condition of young women with alimentary obesity in the application of a comprehensive program of physical therapy. Journal of Physical Education and Sport. №18(4). Р. 2417-2427.
 6. Kalmykova Y., Kalmykov S.Physical exercise application for the correction of carbohydrate metabolism in diabetes mellitus. Journal of Physical Education and Sport. 2018. №18(2). Р. 641-647.
 7. Kalmykova Y., Kalmykov S., Polkovnyk-Markova V.,Reutska A. Application and influence of the complex program of physical therapy on the state of the cardiovascular and autonomic nervous system of young women, patients with alimentary obesity. Slobozhanskyi herald of science and sport. № 5(67). Р. 22-27.
 8. Kalmykov S., Kalmykova Y. Topical issues of physical therapy for gunshot lesions of the diaphysis of the shoulder. Slobozhanskyi herald of science and sport. 2018. № 1(63).С. 28-33.
 9. Пустовойт Б.А., Калмиков С.А., Калмикова Ю.С., Дугіна Л.В., Бородай О.Л., Клапчук Ю.В. Медична та фізична терапія при бойових ушкодженнях кінцівок на етапах відновного лікування: монографія. Харків, 2019. 304 с.
 10. Калмиков С.А., Калмикова Ю.С. Фізична терапія при вогнепальних ушкодженнях кінцівок:навчальний посібник. Харків, 2019. 228 с.

Підвищення кваліфікації

 • 1992 р. – присвоєна кваліфікація лікаря терапевта першої категорії, у 1997 та 2002 роках – лікаря терапевта вищої категорії.
 • 2004 р. – отримав кваліфікацію лікаря народної та нетрадиційної медицини.
 • 2008 р. – отримав кваліфікацію лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Лікувальна фізкультура та спортивна медицина».
 • 2016 р. –  курси стажування «Лікувальна фізична культура та спортивна медицина» на кафедрі медичної реабілітації, спортивної медицини та лікувальної фізкультури ХМАПО.
 • 2019 р. – Підвищення кваліфікації у Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського за програмою «Фізична терапія, ерготерапія».
 • 2020 р. – Оnline REHAB autumn school program on Physical Therapy Projrct «Innovative Rehabilitation Education  – Introduction of new master degree programs in Ukraine”
 • 2020 р. – Webinar in the international skills development on the theme “the cloudstorage service for the online studying on the example of the zoom platform”.

 

Other Members