Калмикова_Ю_С

Калмикова Юлія Сергіївна

Доцент кафедри фізичної терапії, Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

 

Освіта

2005 р. – Харківська державна академія фізичної культури, спеціальність «Фізична реабілітація», кваліфікація магістр фізичної реабілітації

Досвід професійної діяльності

 • З 2019 р. – доцент кафедри фізичної терапії Харківської державної академії фізичної культури.
 • З 2013 – 2019 рр. – доцент кафедри фізичної реабілітації і рекреації Харківської державної академії фізичної культури;
 • 2011 – 2013 рр. – доцент кафедри спортивної медицини та фізичної реабілітації Харківської державної академії фізичної культури.
 • 2010 – 2011 рр. – старший викладач кафедри спортивної медицини та фізичної реабілітації Харківської державної академії фізичної культури;
 • 2008 –2010 рр. – викладач кафедри спортивної медицини та фізичної реабілітації Харківської державної академії фізичної культури;
 • 2007 –2008 рр. – викладач кафедри спортивної медицини та фізичної реабілітації Харківської державної академії фізичної культури (за сумісництвом);

Дисертаційніпраці

2010 –дисертаціяназдобуттянауковогоступенякандидатанаукзфізичноговихованнятаспорту, за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація з теми «Комплексна фізична реабілітація осіб зрілого віку, хворих на інфільтративну форму туберкульозу легень, на стаціонарному етапі»

Наукові інтереси

Фізична терапія при захворюваннях внутрішніх органів, основи фізичної терапії, ерготерапії, методи дослідження у фізичній терапії, фізична терапія у закладах освіти та соціального захисту.

Основні наукові праці

Автор (співавтор) більше 100 наукових та науково- методичних праць, з них: статті у журналах, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, WebofScience, статті у наукових фахових виданнях України,патенти на корисну модель, навчальні посібники; монографія, методичні рекомендації; авторські свідоцтва.

Публікації, що є актуальними на даний час:

 1. Kalmykova, Y., Kalmykov, S., Bismak, H., Beziazychna, O., &Okun, D. Results of the use of physical therapy for metabolic syndrome according to anthropometric studies. Journal of Human Sport and Exercise. 2021, 16(2), in press. doi:10.14198/jhse.2021.162.09.
 2. Kalmykova, Y., Kalmykov, S., &Orshatska, N. Assessment of the reaction of the cardiovascular system to dosed physical activity of patients with metabolic syndrome under the influence of the use of physical therapy. Slobozhanskyi herald of science and sport/ 2020, 8(1), 34-40.
 3. Grunskiy, V., Kalmykov, S., &Kalmykova, Y. Features of the application of electromagnetic bioresonant therapy of inflammatory infectious diseases. Slobozhanskyi herald of science and sport. 2019, 7(5 (73)), 31-34.
 4. Kalmykova, Y., Sadat, K., Kalmykov, S. Physical therapy of dissecretory syndrome and autonomic disorders in patients with chronic gastritis. Journal of Human Sport and Exercise. 2019, 14(4), 893-905.
 5. Kalmykova, Y., Kalmykov, S., &Bismak, H. Dynamics of anthropometric and hemodynamic indicators on the condition of young women with alimentary obesity in the application of a comprehensive program of physical therapy. Journal of Physical Education and Sport. 2018,18(4), 2417-2427.
 6. Yuliya, K., & Sergey, K. Physical exercise application for the correction of carbohydrate metabolism in diabetes mellitus. Journal of Physical Education and Sport, 2018,18(2), 641-647.
 7. Kalmykova, Y., Kalmykov, S., Polkovnyk-Markova, V., &Reutska, A. (2018). Application and influence of the complex program of physical therapy on the state of the cardiovascular and autonomic nervous system of young women, patients with alimentary obesity. Slobozhanskyiheraldofscienceandsport, (5 (67)), 22-27.
 8. Kalmykov, S., &Kalmykova, Y. (2018). Topical issues of physical therapy for gunshot lesions of the diaphysis of the shoulder. Slobozhanskyi herald of science and sport. 2018, (1 (63)), 28-33.
 9. Пустовойт, Б. А., Калмиков, С. А., Калмикова, Ю. С., Дугіна, Л. В., Бородай, О. Л., &Клапчук, Ю. В. Медичнатафізичнатерапіяприбойовихушкодженняхкінцівокнаетапахвідновноголікування: монографія. Монографія. Х.:ТОВ «Планета –пріт», 2019, 304 с.
 10. Калмиков, С. А., &Калмикова, Ю. С. (2019). Фізичнатерапія при вогнепальнихушкодженняхкінцівок. Навчальний посібник. Харків: ФОППанов А.М., 2019, 228 с.

Підвищення кваліфікації

 • 2020 р. – Оnline REHAB autumn school program on Physical Therapy Projrct «Innovative Rehabilitation Education  – Introduction of new master degree programs in Ukraine”
 • 2020 р. – Webinar in the international skills development on the theme “the cloudstorage service for the online studying on the example of the zoom platform”.
 • 2019 р. – Тренінг «Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та її використання в реабілітації»
 • 2019 р. – Стажування: Passed scientific internship at University Medical Center Utrecht the Netherlands. Topic: «Brainstructuresandconnections. Practicalapplicationsinmedicine, rehabilitation, sports, andpedagogy».
 • 2019 р. – Підвищення кваліфікації у Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського за програмою «Фізична терапія, ерготерапія».
 • 2019 р. – Internship is carried out in the system of international scientific project of Europe-South America: “Brain structures and connections. Practical application in medicine, rehabilitation, physicaltherapy, sports, pedagogy”.
 • 2017 р. – Підвищення кваліфікації за циклом «Лекторська майстерність викладача» при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету.

 

 

Інші НПП