image001

Камаєв Олег Іванович

Професор кафедри олімпійського і професійного спорту, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор

Освіта:

1967-1971 рр. – Харківський державний педагогічний інститут ім.Г.С.Сковороди, спеціальність – фізичне виховання, кваліфікація – учитель фізичного виховання середньої школи.

Досвід професійної діяльності:

 • 1971-1972 рр. – учитель фізичного виховання Путівльської середньої школи №1 ім.Р.Руднєва.
 • 1972-1973 рр. – тренер з лижного спорту ДСТ «Спартак».
 • 1973-1974 рр. – викладач фізичного виховання і спорту ХДУ ім. А.М.Горького.
 • 1974-1977 рр. – аспірант кафедри анатомії і фізіології людини Харківського державного педагогічного інституту ім.Г.С.Сковороди.
 • 1977-1980 рр. – викладач кафедри зимових та водних видів спорту Харківського державного педагогічного інституту ім.Г.С.Сковороди.
 • 1980-1998 рр. – викладач кафедри зимових видів спорту, велоспорту та плавання Харківського спортивного факультету Київського державного інституту фізичної культури.
 • 1998-2001 рр. – завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту Харківської державної академії фізичної культури.
 • 2001-2009 рр. – професор кафедри олімпійського і професійного спорту Харківської державної академії фізичної культури.
 • 2010 р. – завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту Харківської державної академії фізичної культури.
 • 2011-2012 рр. – професор кафедри олімпійського і професійного спорту Харківської державної академії фізичної культури.
 • 2013-2015 рр. – завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту Харківської державної академії фізичної культури.
 • З 2015 р. і дотепер – професор кафедри олімпійського і професійного спорту Харківської державної академії фізичної культури

Стаж науково-педагогічної роботи – 41 рік.

 

Наукові інтереси:

Особливості системного підходу в управлінні навчально-тренувальним процесом та змагальною діяльністю на різних етапах багаторічної підготовки спортсменів.

 

Основні наукові праці:

Автор понад 170 наукових публікацій, з них 7 методичних посібників та рекомендацій, 6 статей у періодичних виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus.

 

Професійна і громадська діяльність:

 • Співвиконавець ініціативної наукової теми кафедри олімпійського і професійного спорту «Перспективні напрями вдосконалення теоретичного та методичного забезпечення тренувальної діяльності у сучасному спорті» на 2020-2024 рр. (номер державної реєстрації 0120U101061).
 • Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з фізичного виховання та спорту ДАК України як заступник з 2010 по 2018 рр.
 • Член редакційної колегії фахового видання України (категорія Б) «Слобожанський науково-спортивний вісник», ХДАФК.
 • Член редакційної колегії електронного фахового видання України (категорія Б) «Єдиноборства».
 • Член редакційної колегії фахового видання України Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт».
 • Член спеціалізованої вченої ради К 64.862.01 ХДАФК.
 • Член федерації лижного спорту Харківської області.
 • Член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фізична культура і спорт».

 

Підвищення кваліфікації:

 1. 1. Підвищення кваліфікації на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» при кафедрі фізичного виховання, 30.03.2015 р. по 30.05.2015 р., Посвідчення № ПК-10-15.
 2. Wyzsza szkola gospodarki w Bydgoszczy, «Wspolczesne trendy rozwoju szkolnictwa wyzszego w europejskich uniwersytetach wychowania fizycznego, sportu i turystyki», 15.01.2021-19.02.2021, Certificate NR ISIKF 04022021.

 

Інші НПП