Канищева.

Каніщева Оксана Павлівна

Доцент кафедри фізичної терапії Харківської державної академії фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Освіта вища:

у 1992 р. з відзнакою закінчила Харківський державний інститут фізичної культури

 • 2000-2001 рр. – з відзнакою закінчила магістратуру Харківського державного інституту фізичної культури зі спеціальністю «Фізична реабілітація»
 • У 2011 р. – захистила дисертацію на тему: «Диференційований підхід до фізичного виховання студентів із низькими адаптаційними можливостями організму» 24.00.02 –  Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.
 • у 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичної реабілітації і рекреації.

 

Досвід професійної діяльності 16 років

 • 1992-1999 рр. – інструктор з фізичної культури, 20 Харківської міської студентської лікарні.
 • 2006-2013 рр.– викладач кафедри фізичної реабілітації та здоров’язберігаючих технологій Харківської державної академії фізичної культури
 • 2013-2019  рр. – доцент кафедри фізичної реабілітації і рекреації Харківської державної академії фізичної культури
 • З 2019 р. – доцент кафедри фізичної терапії Харківської державної академії фізичної культури

Наукові інтереси:

Масаж лікувальний, масаж в педіатрії, масаж спортивний, масаж оздоровчий, лікувальна фізична культура, оздоровча гімнастика.

Основні наукові праці. Надруковано 86 праць, з яких:

 1. Каніщева О.П. Масаж та інші засоби відновлення працездатності організму студента: навчальний посібник. Xарків: ХНАДУ. 2014. 124 с.
 2. Єфіменко П.Б. Каніщева О.П. Грохова Г.П. Техніка безпеки та перша медична допомога при травмах на заняттях з фізичного виховання : Методичні рекомендації. Харків: ФОП Панов А.М. 2020. 47 с.
 3. Єфіменко П.Б., Каніщева О.П., Без’язична О.В. Масаж дітей та дорослих різного віку : навчальний посібник. Харків: ФОП Бровін О.В., 2021. 304 с.
 4. Каніщева О.П. Потреби та інтереси студентів з низькими адаптаційними можливостями організму до самостійних занять руховою активністю. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип. 112 Т.3 / Чернігівський нац. педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка; гол. ред. М.О. НОСКО. – Чернігів: ЧНПУ, 2013. – С. 208-211. (Серія: «Пед. науки., фіз. вих. та спорт»)
 5. Канищева О.П. Методические особенности обучению самомассажу и взаимомассажу в комплексе средств повышения адаптационных возможностей организма студентов. Слобожанський науково-спортивний вісник: наук. – теор. журн. – Харків: ХДАФК, 2013. – № 3 (36). – С.147-149.
 6. Каніщева О.П. Впровадження оздоровчої технології з фізичного виховання у навчальний процес студентів технічного профілю. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М,П. Драгоманова, 2014. Випуск ЗК(44) 14. С.303-307.
 7. Каніщева О.П. Домінуючі мотиви майбутніх реабілітологів при вивченні дисципліни «Лікувальний масаж» / П.Б. Єфіменко // Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.- теор. журн. – Харків: ХДАФК, 2015.- № 2. – С 81-84.
 8. Каніщева О.П. Ранкова гімнастика в режимі дня студента, як засіб підвищення функціональних можливостей його організму. / П.Б. Єфіменко, О.П. Каніщева // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. – К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019 – Випуск 5 (113)19. – с. 56-61.

Підвищення кваліфікації:

 • Харківська медична академія післядипломної освіти назва циклу підвишення кваліфікації спеціалізації: «Вибрані питання неврології, основи ЛФК і мед реабілітації». 11.01.07 р. по 31.01.07 р.
 • Харківська медична академія післядипломної освіти назва циклу спеціалізації – Основи ЛФК та медреабілітації. 12.01.08 р. по 31.01.08 р. Стажування на базі Харківського обласного лікарсько-фізкультурного діспансера (без відриву від виробництва).
 • Науково-практичне стажування з питань актуальних проблем фізичної терапії та ерготерапії при захворюваннях і травмах різних систем з 27.05.17р. по 2.06.17 р. на базі лікувально-оздоровчого комплексу курортів «TERME KRKA» (Словенія).
 • Науково-практичне стажування з питань Іноваційних програм реабілітації з 10.06.19 р. по 16.06.19 р. на базі лікувально-оздоровчого комплексу «TERME SELCE HEALTH CLINIC» (Хорватія).
 • Таврийський національний університетімені В.І. Вернадського з 07.10.2019 р. по12.12.2019 р. «Фізична терапія, ерготерапія».
 • 2020 р. – Тренінг «Суставные мобилизации: диагностика и клиническая оценка».
 • 2020 р. – Тренінг «Клінічне мислення у фізичній терапії».
 • Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи Zoom» з 28.09.20 р. по 05.10.20 р.

 

 

 

Інші НПП