Худякова

Худякова Вікторія Борисівна

Доцент кафедри атлетизму та силових видів спорту

Освіта: ХНПУ ім. Г.С.Сковороди ( 2004 – 2009 р.н.).

Досвід професійної діяльності: ХДАФК з березня 2013 року і дотепер.

Наукові інтереси та наукові праці:

1) Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, серія 15. Науково–педагогічні проблеми фізичної культури/ фізична культура і спорт/ Випуск 3 (123) 20. Демченко В.М., Жадан А.Б., Худякова В.Б. : «Деякі особливості розвитку і тактики ведення бою у жіночому боксі».

2)  Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова, випуск 1 (129) 2021. Янчук К.О. , Худякова В.Б., Володченко О.А., Тихорський О.А. : «Фактори, що впливають на тренувальний процес каратистів із вадами слуху».

3) Міжнародна наукова практична інтернет–конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» ( 30 вересня 2020р., м. Переяслав, Україна). Худякова В.Б. : «Побудова фітнес-програм для осіб працездатного віку під час пандемії COVID–19», у збірнику матеріалів конференції ( № 63, 2020р).

Підвищення кваліфікації:  на базі ХДАФК «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної культури та спорту», жовтень 2020 року.

Інші НПП