image001

Корольова Марина Вікторівна

проректор з науково-педагогічної роботи Харківської державної академії фізичної культури, кандидат юридичних наук, доцент

Корольова Марина Вікторівна з 1.07.2019 року працює на посаді проректора з науково-педагогічної роботи.

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень».

З 18.10.2018 р. по 24.10.2018 р. проходила стажування на базі Інституту спорту і фізичної культури Університету економіки м. Бидгощ (Польща).

Марина Вікторівна має низку подяк, почесних грамот та нагород від Міністерства освіти і науки України:

  • Подяка Міністерства освіти і науки України (наказ від 05.12.2016 р. №635-к);
  • Грамота Міністерства освіти і науки України (наказ від 10.05.2017 р. №198-к);
  • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (наказ від 14.02.19 р. №76-к);
  • Нагрудний значок «Відмінник освіти» від Міністерства освіти і науки України (наказ від 29.12.2020 р. № 511-к).

Марина Вікторівна має низку подяк, почесних грамот та нагород від Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту у справах сім’ї, молоді  та спорту Харківської міської ради, Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, є лауреатом 3-ї премії імені Святого Володимира за цикл кращих науково-правничих публікацій у номінації «Теорія права; теорія держави і права; енциклопедія права», лауреатом та призером районного етапу міського конкурсу «Молода людина року».

Мариною Вікторівною опубліковано близько 100 наукових та науково-методичних праць, серед яких є монографія, статті, що індексуються у міжнародних наукометричних базах, у фахових виданнях України, 2 патенти на корисні моделі. Наразі готується до захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Окрім плідної науково-педагогічної діяльності М.В. Корольова займає активну громадянську позицію. Вона брала участь у складі робочої групи з розробки Стратегії розвитку Харківської області на період 2021–2027 років.

Марина Вікторівна є організатором та координатором усіх заходів та проєктів соціально-патріотичного виховання студентства, які успішно втілюються в Академії.

Інші НПП