IMG_8873

Корсун Світлана Миколаївна

Професор кафедри біологічних дисциплін

Освіта:

Харківський державний університет ім. О.М. Горького, 1971 р., спеціальність «Біологія-фізіологія людини та тварин»; кваліфікація біолога, викладача біології та хімії. (Э № 973629) від 1.07.1971 р.

Науковий ступінь:

Кандидат біологічних наук (БЛ № 000418) від 3.03.1976 р., зі спеціальності 03.00.13 – Фізіологія людини та тварин тема дисертації – «Функционирование системы активации тканевых липолитических ферментов в онтогенезе».

Вчене звання: 

Доцент кафедри біохімії та гігієни (ДЦ № 012285) від 15.06.1989 р.

Досвід професійної діяльності:

Корсун С.М. працює викладачем у Харківській державній академії фізичної культури з 1980 року. За викладацьку діяльність нагороджена відзнакою Міністерства освіти і науки України – «Відмінник освіти України», відзначено у номінаціях Харківської державної академії фізичної культури: «Жінка року», «Кращий лектор» та у номінаціях: «Кращий лектор та викладач» м. Харкова, «Вища школа Харківщини – кращі імена», нагороджена грамотами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Харківської обласної державної адміністрації. С.М. Корсун також поєднувала викладацьку діяльність з роботою на посадах вченого секретаря Академії (1980-2014 рр.) та завідувача аспірантури (1995-2008 рр.).

Наукові інтереси:

Участь у виконанні ініціативної наукової теми кафедри «Біологічні основи (анатомо-морфологічні, біохімічні та фізіологічні) оптимізації тренувального процесу у спортсменів різних видів спорту та при заняттях фізичною культурою».

Основні наукові праці за останні 5 років:

 1. Special Aspects Of Preparation Of Student`s Teams For Competitions In Rugby. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 9 (4), p – 1402 – 1413.
  2. Іnfluence of peripheral vision indicators on the efficiency of 15-year-old basketball players’ game actions. Sport science international scientific journal of kinesiology vol. 11, issue 1 june 2018 – p.75 – 82.
  3. Personalization of the learning As A Means of formational Competence of Future Specialists in Physical Therapy. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. № 10 (1), 2019,  p – 86 – 93.
 2. 4. Психічне здоров’я та професіоналізм особистості: соціальний напрямок у практиці арт-терапії Український психолого-педагогічний науковий збірник. Науковий журнал.- 2015. – № 6 (06) грудень.- С. 77 – 82.
 3. 5.Этнические аспекты ответственности личности профессионала в контексте проблемы инноваций в рекреации. Науковий журнал. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. № 1 (2016 р.). – С. 49 – 54.
 4. 6. До проблеми оптимізації навчального процесу з дисциплін медико-біологічного циклу в внз фізичної культури. Materialy XII mezinarodni vedecko – prakticka konference « Veda a vznik – 2016», (22 – 30 prosincu 2016 roku) – Dil 5. Pedagogicke vedy. Hudba a zivot: – Praha, 2016. – Р. 45 – 48.
 5. 7. Инновационныетенденциив рекреции: аспекты психоанализа и ресурсы искусства.Слобожанський науково-спортивний вісник : наук.-теорет. журн. – Харків : ХДАФК, 2017. – № 1 (57). – С. 49 – 55.
 6. 8. Innovative trends in recreation: aspects of psychoanalysis and art resources. Slobozhanskyi herald of science and sport : [scientific and theoretical journal]. – Kharkiv : KSAPC, 2017. – № 1 (57). – р. 30 – 34 р.
 7. 9.Кпроблеме нравственного воспитания студентов: аспекты гуманизации высшего образования. Materialy XIII Mezinarodni vedecko – prakticka konference «Vedecke pokrok na prelomu tysyachaletyich ved – 2017», 22 – 30 kvetna 2017 г.,Volume 9 : Philosophy . Telesne kultury a sport . Hudba a zivot . Psychologie a sociologie . History . Politika . Praha. Publishing House «Education and Science» – S. 17 – 20.
 8. 10. Кпроблемеличностных особенностей студентов в контексте юношеского возраста. Материали за XIII международна научна практична конференция «Новината за напреднали наука – 2017», 15 – 22 май 2017 г., Volume 6 : Педагогически науки . Психология и социология . София .«Бял ГРАД-БГ» – С. 104 – 108.
 9. 11. Психокоррекционные ресурсы актуализации гуманизации у студентов: спорт и сфера искусства. Слобожанський науково-спортивний вісник : наук.-теорет. журн. – ХДАФК, 2017– м. Харків – № 3 (59). – С. 49 – 55.
 10. 12. Psychocorrectional resources of the actualization of humanization in students: sports and the arts. Slobozhanskyi herald of science and sport : [scientific and theoretical journal]. – Kharkiv : KSAPC, 2017. – № 3 (59). – р. 47 – 52 р.
 11. 13. Исследование адаптационных возможностей функционального состояния организма баскетболистов к физическим нагрузкам в ходе микроцикла подготовительного периода тренировки.Слобожанський науково-спортивний вісник : [науково-теоретичний журнал] : ХДАФК, 2018. -– м. Харків № 3 (65), С. 22 – 26.
 12. 14. Study of the adaptive capabilities of the functional state of the basketball players’ organism to physical loads during the microcycle of the preparatory training period. Slobozhanskyi herald of science and sport: [scientific and theoretical journal]. Kharkiv: KSAPC, 2018, № 3, р.16 – 19.
 13. 15. Special Aspects Of Preparation Of Student`s Teams For Competitions In Rugby. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 9 (4), p – 1402 – 1413.
 14. 16. Іnfluence of peripheral vision indicators on the efficiency of 15-year-old basketball players’ game actions. Sport science international scientific journal of kinesiology vol. 11, issue 1. june 2018 p.75 – 82.
 15. 17. Personalization of the learning As A Means of formational Competence of Future Specialists in Physical Therapy. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. № 10 (1), 2019 p. – 86 – 93.
 16. 18. Щодо освітніх реалій сьогодення. Abstracts of VII international scientific and practical conference «Science, society, education: topical issues and development prospects». (June 7-9, 2020. Kharkiv). P 586 – 589.
 17. 19. Дослідження адаптаційних можливостей функціонального стану велосипедистів до фізичних навантажень швидкісно-силової спрямованості у базовому мікроциклу підготовчого періоду. Abstracts of X international scientific and practical conference «Dynamics of the development of world science» (June 10-12, 2020. Vancouver). P 505 – 510. 20. Критерії показників швидкості рухів у дівчат,які займаються академічним веслуванням. Слобожанський науково-спортивний вісник : [науково-теоретичний журнал] – Харків : ХДАФК, – № 3 (77), С. 30-35.
  21. Determination of indicators of female athletes’ speed
  movement engaging in rowing Slobozhanskyi herald of science and sport: [scientific and theoretical journal]. Kharkiv: KSAPC, 2020, vol. 8, № 3, P.53-63.

 

Підвищення кваліфікації

 1. Курси підвищення кваліфікації «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної культур і спорту» – 30 годин (19-30 жовтня 2020), ХДАФК.
 2. Участь у ХVII Міжнародній школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті» – 15 годин (29 – 31 січня 2020, м. Харків).
 3. Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Дистанційні засоби навчання на прикладі платформ ZOOM  та MOODLE» – 45 годин (15-22 лютого 2021 р. Люблін, Польща).

Інші НПП