image004

Коваль Святослав Святославович

Доцент кафедри футболу та хокею, кандидат наук з фізичного виховання, доцент

– освіта

Харківська державна академія фізичної культури, 2000; спеціальність – викладач фізичної культури; кваліфікація – тренер з виду спорту (футбол).

Харківська державна академія фізичної культури, 2002; спеціальність – Олімпійський і професійний спорт. Кваліфікація – Тренер-дослідник з футболу.

– наукові інтереси (ключові слова)

юні футболісти, техніко-тактична підготовка, змагальна діяльність

– основні наукові праці

  1. Комплексне формування рухових якостей і освоєння техніко-тактичних дій юних футболістів 8-12 років : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Коваль Святослав Святославович ; Харк. держ. акад. фіз. культури. – Х., 2010. – 21 с.
  2. Сравнительный анализ динамики формирования технико-тактической подготовленности юных футболистов 10–12 лет, Слобожанський науково-спортивний вісник Харк. держ. акад. фіз. культури. – Х., 2011. С. 135-143.
  3. Порівняльний аналіз командних кількісних показників техніко-тактичних дій футболістів 10–12 років під час змагальної діяльності / С. С. Коваль, С. І. Лебедєв // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2014. – № 1. – С. 48–52.
  4. Анализ количественных и качественных показателей передач мяча в играх команд высокой квалификации / А. А. Перцухов, С. С. Коваль // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2016. – № 1. – С. 57-60.
  5. Динаміка змін психофізіологічних та фізичних показників футболістів 15-16 років протягом річного циклу / С. І. Лебедєв, С. С. Коваль // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2017. – Вип. 2. – С. 72-78.
  6. Взаємозв’язок рухових якостей і техніко-тактичних дій юних футболістів 8-12 років, Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах, Харків 2018 С. 16-19.
  7. Аналіз виконання техніко-тактичних дій юних футболістів 13-14 років різних ігрових амплуа під час гри / Я. Б. Крайник, В. В. Мулик, С. С. Коваль, Т. Є. Федорина // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2019. – Вип. 12. – С. 77-81.
  8. Використання спеціальних вправ для розвитку рухових якостей та формування техніко-тактичних дій захисників 13 – 14 років у підготовчому періоді / Я. Крайник, В. Мулик, Д. Окунь, С. Коваль // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2019. – № 6. – С. 32-36.
  9. Використання бігових і стрибкових вправ у спеціальній руховій підготовці юних нападників 13–14 років / Я. Крайник, В. Мулик, В. Перевозник, С. Коваль // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2020. – № 1. – С. 30-34.
  10. Використання спеціальних бігових і стрибкових вправ для розвитку рухових якостей і функціонального стану крайніх і центральних захисників 13-14 років у футболі / Я. Б. Крайник, В. В. Мулик, С. С. Коваль, Т. Є. Федорина // Спортивні ігри. – 2020. – № 1. – С. 16-24.

– підвищення кваліфікації

Стажування з 09.12.2019 по 27.12.2019, наказ №2553 С від 09.12.2019 р. на кафедрі фізичного виховання ХНТУ «ХПІ».

Other Members