Коваленко Ю.М. (1)

Коваленко Юлія Миколаївна

старший викладач кафедри української та іноземних мов

Освіта:

– закінчила у 2005 Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови і німецької мови та зарубіжної літератури»;

– навчання в аспірантурі Харківського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», 2018-2022 рр.

Досвід професійної діяльності:

 • 2005-2007 вчитель англійської мови у Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №16;
 • 2007р. – викладач кафедри української та іноземних мов Харківської державної академії фізичної культури;
 • 2013-по теперішній час – старший викладач кафедри української та іноземних мов ХДАФК.

Викладає іноземні мови (англійську, німецьку).

Наукові інтереси (ключові слова):

філологія, іноземна філологія, комунікативна компетентність, мовленнєва практика, управлінська компетентність, спортивна термінологія, викладання іноземних мов.

Основні наукові праці:

 1. Гнатенко К.В., Коваленко Ю.М. Особливості методики навчання форм способу та часу англійського дієслова для студентів спортивного освітнього закладу. Збірник наукових праць «Педагогічний дискурс», Випуск 23, Хмельницький 2017. С 48-52.
 2. Гнатенко К.В., Коваленко Ю.М. Особливості методики навчання фахового лексичного матеріалу студентів спортивного освітнього закладу. Міжнародний науковий журнал «Траекторія науки», Том 4 № 6 (2018), С. 6001-6006.
 3. Коваленко Ю.М. Теоретичні засади формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів спортивної діяльності. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка». м. Одеса, Випуск 13. Т.1 2019. С.75-78.
 4. J. Kovalenko Soft skills for sports mаnаgers. Матеріали XI міжнародної наукової конференції «Science Progress in European Countries: New Concepts and Modern Solutions», 20 грудня 2019 р. Штутгард, Німеччина. С.127-130.
 5. Л. Карпець, Ю. Коваленко, В.Приходько Семантична номінація як джерело поповнення спортивного жаргону. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. Збірник наукових праць № 43 том 1, Видавничий дім «Гельветика» 2019. С. 24-27.
 6. L. Karpets, J. Kovalenko. Ukrainian sports jargon as a linguistic phenomenon. Modern researches in philological sciences: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P.118-133.
 7. Yevhen Myroshnychenko, Yuriy Tropin, Julia Kovalenko. Model characteristics of psychophysiological indicators of qualified kickboxers. Slobozhanskyi herald of science and sport: [scientific and theoretical journal]. Kharkiv : KhSAPC, 2020. Vol. 8. No. 5. 129 p. РР. 34-44.
 8. Коваленко Ю. М. Комунікативні уміння як складова управлінської компетентності менеджерів спортивної діяльності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць. Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. Випуск 7 К (127) 20. с.184. С.44-47.
 9. Romanenko Vyacheslav, Valeriy Goloha, Anatoly Aleksieiev, Julia Kovalenko Evaluation methods of competitive activity of wrestlers with the use of computer technologies. Slobozhanskyi herald of science and sport: [scientific and theoretical journal]. Kharkiv: KhSAPC, 2020. Vol. 8. No 6. 162 p. РР. 121-134.
 10. 10. Kovalenko, J., Gnatenko, K., Fedorenko, O., Karpets, L., & Kovalenko, R. (2021). Formation of Vocational Competence of Future Specialists in Physical Education and Sports. Pedagogika, 140(4), 220-236.
 11. Gaznyuk L.M., Dyachenko Y.O., Kovalenko J.N., Semenova Yu.A., Fedorenko E.I. (2021). Man in the media technology industry. «The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences» (EpSBS, e-ISSN: 2357-1330), Future Academy.

Бере участь у виконанні ініціативної теми плану науково-дослідної роботи кафедри української та іноземних мов ХДАФК на 2021-2025 рр. «Мовленнєві практики як засіб формування комунікативної компетенції фахівців фізичної культури та спорту».

Підвищення кваліфікації:

 • підвищення кваліфікації при кафедрі теорії і практики англійської мови

Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди у грудні 2014 року – січні 2015 року;

 • навчання в аспірантурі Харківського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» з вересня 2018 року по червень 2022 року.
 • участь у XVII Міжнародній школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті». Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 29-31 січня 2020.

Інші НПП