IMG_9451

Криворучко Наталя Вікторівна

Доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання,  кандидат наук з фізичного виховання та спорту, Доцент,

 Освіта

 • 2003 – закінчила Харківський педагогічний коледж за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра початкового навчання, вчителя початкових класів, організатора спортивних клубів і секцій;
 • 2007 – закінчила Харківську державну академію фізичної культури за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобула кваліфікацію магістра, викладача фізичного виховання та спорту.

 

Досвід професійної діяльності

 • 2008 – 2014 – викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»;
 • 2014 – донині – доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Харківської державної академії фізичної культури.

 

Наукові інтереси

 • теорія та методика фізичного виховання різних груп населення

 

Основні наукові праці

Автор (співавтор) понад 50 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

 • Maslyak I.P., Shesterova L.Ye., Kuzmenko I.A., Bala T.M., Mameshina M.A., Krivoruchko N.V., Zhuk V.O. The influence of the vestibular analyzer functional condition on the physical fitness of school-age children. International scientific journal of kinesiology. 2016. vol. 9 (2). Р. 20–27. (Scopus).
 • Maslyak I. P., Krivoruchko N. V. Physical development of students of teacher training college as a result of exercises of cheerleading. Physical education of students. 2016. №1. Р. 55–63.
 • Azhippo A.YU., Shesterova L.Ye, Kuzmenko I.A., Bala T.M., Krivoruchko N.V., Mameshina M.A., Sannikova M.V. Influence of functional condition of visual sensory system on motive preparedness of school-age children. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2017. 17(4). 2519–2525, DOI:10.7752/jpes.2017.04284 (Scopus).
 • Irina Masliak, Tetiana Bala, Natalia Krivoruchko, Ludmula Shesterova, Irina Kuzmenko, Nina Kulyk, Roman Stasyuk, Vyacheslav Zhuk. Functional state of cardiovascular system of 10–16-year old teenagers under the influence of cheerleading classes. Journal of Physical Education and Sport. 2018. 18(1). Р. 452–458. (Scopus).
 • Krivoruchko N.V., Masliak I.P., Bala T.M., Skripka I.N., Honcharenko V.I. The influence of cheerleading exercises on the demonstration of strength and endurance of 15-17-year-olds girls. Physical education of students. 2018. 22(3). Р. 127–133. doi:10.15561/20755279.2018.0303 (Scopus).
 • Krivoruchko N., Masliak I., Bala T., Shesterova L., Mameshina M., Kuzmenko I., Kotliar S.. Physical health assessment of 10-16 year old schoolgirls of the Kharkiv region of Ukraine. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2018. 9(4). Р. 1498–1506.(Web of Science Core Collection).
 • Masliak I., Krivoruchko N., Bala T., Lukianova H., Yefimenko P., Moiseienko O., Kanishcheva O. Influence of cheerleading on indicators of coordination abilities of 10-16 year old schoolgirls.Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS). 2018. 9(6). Р. 1711–11719.(Web of Science Core Collection).
 • Bala T., Krivoruchko N., Masliak I., Stasyuk R., Arieshyna Y., Kuzmenko I. Influence of cheerleading classes on functional state of respiratory system of 10-16 year old teenagers. Journal of Physical Education and Sport. 2018. 18. Р. 1850–1855. (Scopus).
 • Aghyppo A., Kuzmenko I., Masliak I., Shesterova L., Bala T., Krivoruchko N., Dorofeeva T. The influence of specially directed exercises on the functional state of the tactile analyser and physical fitness of 7–15 year old pupils. Sport science international scientific journal of kinesiology. Vol. 11, Issue 2. December 2018. Р. 70–77. Print ISSN 1840-3662. Web ISSN 1840-3670UDK 796, Catalogued in: COBISS BH.(Scopus).
 • Masliak I., Krivoruchko N., Bala T., Horchaniuk Y., Korchevska O. Efficiency of using cheerleading for flexibility development at female students of teacher training college. Journal of Physical Education and Sport. (JPES). 2019. 19(1). Р.178–184, online ISSN: 2247 – 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN – L = 2247 – 805 (Scopus).
 • Shesterova L., Riadova L., Yefremenko A., Masliak I., Kryvoruchko N., Bala T., Mameshina M., Zhuk V. Influence of specifically aimed exercises and active games on indicators of the functional state of the vestibular sensory system in 10–16-year-old children with visual impairments. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2019. 19(3). Р. 1599–1605. doi:10.7752/jpes.2019.03232 (Scopus).
 • Криворучко Н. В., Масляк І. П. Вплив вправ чирлідингу на прояв швидкісних здібностей студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти : Збірник наукових праць. Додаток до Гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький, ФОП Лукашевич О. М., 2015. С. 138–144. (Фахове видання).
 • Криворучко Н. В., Масляк І. П. Динаміка показників фізичної працездатності студенток ВНЗ І-ІІ рівня акредитації під впливом чирлідингу. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 129. Т. ІІІ. Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М. О. Чернігів: ЧНПУ, 2015. С. 179–182. (Фахове видання).
 • Криворучко Н. В., Масляк І. П. Шляхи підвищення фізичного розвитку та фізичної підготовленості молодого покоління. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 2016. Серія № 15. Випуск 11 (81)16. С. 56–60. (Фахове видання).
 • Масляк І. П., Криворучко Н. В., Бала Т. М. Навчальна програма з фізичної культури для професійно-технічних навчальних закладів. Варіативний модуль «Чирлідинг». Спортивна наука України. 2016. № 5 (75). С. 50–58. (Фахове видання).
 • Криворучко Н. В., Масляк І. П. Шляхи підвищення фізичного розвитку та фізичної підготовленості молодого покоління. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 2016. Серія № 15. Випуск 11 (81)16. С. 56–60. (Фахове видання).
 • Криворучко Н. В., Дзюбенко О. В. Силові здібності учнів основної школи. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. Випуск 7 К (127) 20. С. 57–62. (Фахове видання).
 • Масляк І.П., Криворучко Н.В., Рядова Л.О. Особливості проходження педагогічної практики в молодшій школі: [Текст]: навч. посіб. Харків: ХДАФК, 2017. 80 с.
 • Масляк І. П., Криворучко Н. В. Навчальна програма з фізичної культури для професійно-технічних навчальних закладів. Варіативний модуль «Гандбол». (Гриф. МОН України лист №1/11-14626 від 06.10.2015)
 • Масляк І. П., Криворучко Н. В. Навчальна програма з фізичної культури для професійно-технічних навчальних закладів. Варіативний модуль «Аеробіка». (Гриф. МОН України лист №1/11-14626 від 06.10.2015)
 • Масляк І.П., Криворучко Н.В., Бала Т.М. Навчальна програма з фізичної культури для професійно-технічних навчальних закладів. Варіативний модуль «Чирлідинг». Гриф МОН України лист №1/11-14626 від 06.10.2015р.

 

Підвищення кваліфікації

 • Підвищення кваліфікації на базі Інституту Спорту і Фізичної культури у місті Бидгощ (Польща). Посвідчення – NR ISIKF /2018/45 з 18.10.2018 р. по 24.10.2018 р.
 • Підвищення кваліфікації на базі Харківської державної академії фізичної культури з 19.10.2020 по 30.10.2020 р.

 

 

 

 

 

Інші НПП