photo_2021-03-10_14-21-32

Кузьменко Ірина Олександрівна

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, КАНДИДАТ НАУК З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ, ДОЦЕНТ

Освіта

 • 2003 – закінчила Харківський педагогічний коледж за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра початкового навчання, вчителя початкових класів, організатора спортивних клубів і секцій;
 • 2007 – закінчила Харківську державну академію фізичної культури за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобула кваліфікацію магістра, викладача фізичного виховання та спорту.

 

Досвід професійної діяльності

 • 2002 – 2003 – вчитель фізичного виховання загальноосвітньої школи № 25 м. Харкова;
 • 2004 – акомпаніатор дитячого оздоровчого табору-бази «Дубрава»; вихователь дитячого оздоровчого табору «Ромашка» житлово-комунального відділу ремонтно-будівного управління;
 • 2005 – 2007 – вчитель фізичної культури Харківської загальноосвітньої школи I–III ступенів № 53;
 • 2007 – 2014 – викладач, старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання Харківської державної академії фізичної культури;
 • 2014 – донині – доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Харківської державної академії фізичної культури.

 

Наукові інтереси

 • теорія та методика фізичного виховання різних груп населення

 

Основні наукові праці

Автор (співавтор) понад 60 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

 • Кузьменко І. О. Рівень розвитку статичної та динамічної рівноваги школярів 5–9-х класів. Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичної культури, спорту і здоров’я людини. Вип. 19: у 4-х т. Л. ЛДУФК, 2015. Т. 2. С. 137–140.
 • Кузьменко І. О. Функціональний стан вестибулярного та слухового аналізаторів школярів 5–9-х класів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. Випуск 3 (58) 15. С. 67–70.
 • Кузьменко І. О. Оптимізація функціонального стану вестибулярного аналізатора в процесі фізичного виховання школярів середніх класів.Туризм і краєзнавство: Збірник наукових праць. Додаток до Гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький» державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Переяслав-Хмельницький, 2015. С. 145–149.
 • Ажиппо О. Ю., Кузьменко І. О. Факторна структура функціонального стану сенсорних систем учнів 6-х класів. Спортивна наука України. № 1 (55). 2015. С. 7–11.
 • Maslyak I.P., Shesterova L.Ye, Kuzmenko I.A., Bala T.M., Mameshina M.A., Krivoruchko N.V., Zhuk V.O. The influence of the vestibular analyzer functional condition on the physical fitness of school-age children. ISSN 1840-3662 (print) ISSN 1840-367 (Web) Sport science. International scientific journal of kinesiology. Vol. 9, Issue 2. December 2016. Р. 20–27. 0UDK 796, Catalogued in: COBISS BH.
 • Кузьменко І. Рівень фізичного розвитку учнів 7–8-х класів. Спортивна наука України. 2017. №1 (77). С. 34–37.
 • Кузьменко І. О. Розвиток фізичних якостей школярів старших класів. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. [редкол.: М. С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Випуск 10. С. 270–279.
 • Бала Т. М., Сванадзе А. С., Кузьменко І. О. Рівень фізичної підготовленості школярів 10–11-х класів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. Випуск 6 (88) 17. С. 10–14.
 • Кузьменко І. О. Дослідження показників серцево-судинної системи школярів 13–14-ти років. Слобожанський науково-спортивний вісник. № 6 (62). 2017. С. 60–63. doi.org/10.15391/snsv.2017-6.012.
 • Azhippo A.Yu., Shesterova L.Ye., Maslyak I. P., Kuzmenko I.A., Bala T.M., Krivoruchko N.V., Mameshina M.A., Sannikova M.V. Influence of functional condition of visual sensory system on motive preparedness of school-age children. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 17(4). 2519–2525, 2017. DOI:10.7752/jpes.2017.04284.
 • Kuzmenko I. Investigation of the cardiovascular system of schoolchildren aged 13–14 years. Slobozhanskyi herald of science and sport. № 6(62). 2017. pp. 51–53.
 • Shesterova L.Ye., Kuzmenko I.A., Maslyak I. P. Motive рreparedness of school-age children under the influence of sspecial exercises affecting the state of the acoustic analyser. Sport science international scientific journal of kinesiology Vol. 10, Issue 2. December 2017. Р. 97–104. Print ISSN 1840-3662, Web ISSN 1840-3670UDK 796, Catalogued in: COBISS BH.
 • Irina Masliak, Tetiana Bala, Natalia Krivoruchko, Ludmula Shesterova, Irina Kuzmenko, Nina Kulyk, Roman Stasyuk and Vyacheslav Zhuk. Functional state of cardiovascular system of 10–16-year old teenagers under the influence of cheerleading classes, Journal of Physical Education and Sport (JPES), 18 Supplement issue 1, Art 63, 452–458, 2018. DOI:10.7752/jpes.2018.s163
 • Natalia Krivoruchko, Irina Masliak, Tetiana Bala, Shesterova Ludmula, Mameshina Margarita, Irina Kuzmenko, Sergey Kotliar. Physical health assessment of 10-16 year old schoolgirls of the Kharkiv Region of Ukraine. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS), 2018; 9(4): 1498–1506.
 • Tetiana Bala, Natalia Krivoruchko, Irina Masliak. Roman Stasyuk, Yuliia Arieshyna and Irina Kuzmenko. Influence of cheerleading classes on functional state of respiratory system of 10-16 year old teenagers. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 18 (Supplement issue 4), Art 271, 1850–1855, 2018. DOI:10.7752/jpes.2018.s.4271.
 • Кузьменко І.О. Історичні аспекти становлення фізичної культури і спорту: навч. посіб. Харків: ХДАФК, 2018. 264 с.
 • Кузьменко І. О., Бодянчук О. В. Оцінка рухової підготовленості та фізичного розвитку учнів 16–17 років. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2018. Випуск 154. Том ІІ. С. 126–130.
 • Кузьменко І. О., Черниш Т. О. Рівень розвитку рухових якостей дітей старшого дошкільного віку. Слобожанський науково-спортивний вісник. № 5 (67). 2018. С. 57–60. DOI: 10.15391/snsv.2018-5.009.
 • Irina Kuzmenko, Tetiana Chernysh. Level of development of motor qualities of children of senior preschool age. Slobozhanskyi herald of science and sport. № 5 (67). 2018. pp. 46–49. DOI: 10.5281/zenodo.2536337.
 • Aghyppo A., Kuzmenko I., Masliak I., Shesterova L., Bala T., Krivoruchko N., Dorofeeva T. The influence of specially directed exercises on the functional state of the tactile analyser and physical fitness of 7–15 year old pupils. Sport science international scientific journal of kinesiology. Vol. 11, Issue 2. December 2018. Р. 70–77. Print ISSN 1840-3662. Web ISSN 1840-3670UDK 796, Catalogued in: COBISS BH.
 • Ажиппо Олександр, Кузьменко Ірина, Корчевська Олена. Рівень фізичної підготовленості студентів 15–16 років ЗВО I-II рівня акредитації. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. [Електронний ресурс]. Харків: ХДАФК, 2020. 228 с. Режим доступу: http://journals.uran.ua/hdafk-tmfv.
 • Кузьменко. Рівень розвитку силових якостей учнів 12–13 років. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Випуск 17. С. 34–38.
 • Кузьменко І. О., Антюх Д. М. Вплив занять футболом на рівень розвитку фізичних якостей студентів закладу вищої освіти I–II рівня акредитації. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць. За ред. О. В. Тимошенка. Київ: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. Випуск 7 К (127) 20. С. 145–149.
 • Кузьменко І. О., Дорофєєва Т. І. Організаційно-методичні аспекти фізичного виховання в дитячому оздоровчому таборі: навч.-метод. посібник. Харків: ХДАФК, 2021. 129 с.

 

Підвищення кваліфікації

 • Підвищення кваліфікації на базі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди на кафедрі теорії і методики фізичного виховання та оздоровчо-лікувальної фізичної культури (без відриву від виробництва). Посвідчення 06/23-04 з 03.02.2020 р. по 13.03.2020 р.
 • Підвищення кваліфікації на базі Харківської державної академії фізичної культури з 19.10.2020 по 30.10.2020 р.

 

 

 

 

 

Other Members