кизим

Кизім Петро Миколайович

завідувач кафедри, доцент, заслужений тренер України, суддя національної категорії з акробатичного рок-н-ролу

Освіта: вища (закінчив у 2004 році Харківську державну академію фізичної культури, спеціальність «Олімпійський і професійний спорт», викладач фізичного виховання, тренер з гімнастики).

Досвід професійної діяльності: заслужений тренер України з акробатичного рок-н-ролу. Дипломант I-го Республіканського конкурсу на створення нових концертних номерів народної і сучасної хореографії (Донецьк-1987). Ініціатор створення та засновник Всеукраїнської громадської організації «Федерація акробатичного рок-н-ролу України». Член Президії ВГО ФАРРУ з 1991-1997 рр. З 1991 по 1997 рік  працював на посаді головного тренера збірної України з акробатичного рок-н-ролу. Директор ТОВ «Спортивний центр дитинства та юнацтва «Гранд», президент громадської організації Харківський фонд «Акророкспорт «Гранд». Суддя національної категорії з акробатичного рок-н-ролу. З 2006 року працював на посаді доцента кафедри танцювальних видів спорту, фітнесу і гімнастики Харківської державної академії фізичної культури. У 2012 році – головний режисер «Фан-зона
Євро-2012» м. Харків. Член оглядової комісії з питань присвоєння/підтвердження почесних звань  «Зразковий художній колектив»  та «Народний художній колектив» Харківської обласної державної адміністрації. Нагороджений відзнаками: Подяка міського голови міста Харкова, Почесна Грамота Харківської обласної державної адміністрації, Почесна грамота НОК України, диплом Міністра культури України.

Наукові інтереси: науковий напрям пов’язаний з дослідженням педагогічних технологій вдосконалення технічної майстерності спортсменів у танцювальних та гімнастичних видах спорту.

Основні наукові праці:

1.Батеева Н.П.,  Кызим П.Н. Совершенствование техники исполнения соревновательного упражнения “передний тодес с фуса” спортсменами категории “М-класс” в акробатическом рок-н-ролле / Слобожанський науково-спортивний вісник .  Харків, 2013.  № 5. С. 29–32.

 1. Кизім П.М., Луценко Л.С., Батеева Н.П. Удосконалення змагальної програми жіночої пари з акробатики засобами хореографії на етапі спеціалізованої базової підготовки / Слобожанський науково-спортивний вісник.Харків, 2016. № 2 (52). С. 55-60. doi: 10. 15391/snsv. 2016-2.009
 2. Батєєва Н.П., Кизім П.М. Методика біомеханічного аналізу виконання стрибка вгору зігнувшись./Слобожанський науково-спортивний вісник: Харків, 2016. № 6 (56).  С. 17-23.  doi: 10. 15391/snsv. 2016-6.003
 3. Батеева Н.П., Кызим П.Н. Совершенствование специальной физической подготовки квалифицированніх спортсменов в акробатическом рок-н-ролле в годичном макроцикле: монография. Х.: ФОП Бровін О.В., 2017. 228 с.
 4. Кизім П.М., Батєєва Н.П. Методика біомеханічного аналізу виконання кіку основного ходу в акробатичному рок-н-ролі. Харків. 2017. № 4 (60). С. 53-59
 5. Кизім П.М., Гуменюк, С.В., Батєєва Н.П. Вплив класичного танцю на рівень технічної підготовленості спортсменів в акробатичному рок-н-ролі на етапі попередньої базової підготовки Харків.2017. № 5 (61). С. 53–58.
 6. Кизім П.М. Біомеханіка в акробатичному рок-н-ролі: навч. посіб. Харків, 2018. С. 130
 7. Кизім П.М., Гуменюк, С.В., Батєєва Н.П. Вплив спеціальної фізичної підготовленості спортсменів на біомеханічні характеристики виконання базових вправ в акробатичному рок-н-ролі. Харків, 2018. № 1 (63). С. 36—41
 8. Кизім П.М., Гуменюк, С.В., Батєєва Н.П. Вплив засобів сучасної хореографії на рівень технічної підготовленості спортсменів з акробатичного рок-н-ролу на етапі попередньої базової підготовки. Харків, 2018. № 3 (635). С.
 9. Петро Кизім, Сергій Гуменюк, Наталія Батєєва., Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості спортсменів категорії «Ювенали» з акробатичного рок-н-ролу з використанням засобів функціонального тренінгу / Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.- теорет. журн.] Харків, 2018. №. 4(66). C.47-52.
 10. Petro Kyzim, Serhii Humeniuk, Nataliya Batieieva., Improvement of special physical readiness of the Juvenal category athletes from acrobatic sport. – Kharkiv, 2018. – №4(66). P. 40-45.
 11. Lutsenko L., Kyzim P. Some contradictions in contemporary assessment acrobatic elements used in the compositions of the category “B-Class” in acrobatic rock’n’roll. Kharkiv. № 2(46). 2015 с. 97-100.
 12. Kyzim P. Batieieva N. Method of biomechanical analysis of kicks of the main course in acrobatic rock’n’roll.Kharkiv,2017.№ 4 (60) c. 61-66

14.Kyzim P., Gumenyuk S., Bateeva N. Influence of classic dance on the level of technical preparedness of sportsmen in acrobatic rock-and-roll on the stage of previous base preparation. Kharkiv., 2017 ¹ 5(61). S.53-58

 1. Петро Кизім, Сергій Гуменюк, Наталія Батєєва., Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості спортсменів категорії «Ювенали» з акробатичного рок-н-ролу з використанням засобів функціонального тренінгу /Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теорет. журн.] Харків, 2018. №. 4(66). C.47-52.

16.Petro Kyzim, Serhii Humeniuk, Nataliya Batieieva., Improvement of special physical readiness of the Juvenal category athletes from acrobatic sport. – Kharkiv, 2018. – №4(66). P. 40-45.

 1. Наталія Батєєва, Петро Кизім, Сергій Гуменюк. Метод контролю енерговитрат на багатокомпонентні рухові виконання елементів складнокоординаційного завдання. Харків.2019. № 1 (69). С. 62-65.
 2. Nataliya Batieieva, Petro Kyzim, Serhii Humeniuk., Меthod of control of energy consumption on the multicomponent movement on the implementation on the elements of complex coordination task – Kharkiv, 2019. – №1(69). P. 54-57.
 3. Петро Кизім, Сергій Гуменюк. Характеристика провідних факторів спеціальної фізичної підготовленості спортсменів з акробатичного рок-н-ролу на етапі попередньої базової підготовки/Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теорет. журн.] Харків, 2019. №. 3(71).
 4. Кизім П. Батєєва, Н., Друзь, В.,Єгонян, О. Сучасні методи оцінки складності рухової діяльності і якісного її виконання. Слобожанський науково-спортивний вісник, №3 (77), С. 87-103, doi:10.15391/snsv.2020-3.005.

 

 

Підвищення кваліфікації, стажування: Пройшов стажування з метою вивчення педагогічного досвіду організації навчально-виховного процесу, поглиблення спеціальних фахових та науково-методичних компетентностей зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» на кафедрі «Фізичне виховання» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» з 09.12.2019 року по 27.12.2019 року відповідно до наказу №2553 С від 09.12.2019 року. Посвідчення  від 21.січня 2020 №66-04-21/7.

Пройшов курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників в кількості 30 годин (1ECTSкредит) «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної культури та спорту». 2020 р. ХДАФК.

 

Інші НПП