image013

Леонова Юлія Олександрівна

Доцент кафедри менеджменту фізичної культури, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку

Освіта. 2000-2003 – аспірант кафедри адміністративного менеджменту ХДЕУ (зараз – ХНЕУ ім. С. Кузнеця).

У 2000 році закінчила Харківський державний економічний університет (зараз – ХНЕУ ім. С. Кузнеця), спеціальність «Адміністративний менеджмент», кваліфікація «магістр з менеджменту», диплом магістра ХА № 12142336 від 30.06.2000 р. Захист кандидатської дисертації зі спеціальності 073Менеджмент (08.06.01 Економіка, організація і управління підприємствами), тема дисертації «Формування механізму стратегічного управління соціально-економічним розвитком акціонерного товариства» (2006 р.).

Досвід професійної діяльності.  Науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти 17 років.

2019 – до сьогодні – доцент кафедри менеджменту фізичної культури Харківської державної академії фізичної культури.

2013-2019 – доцент кафедри обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

2003-2013 – старший викладач кафедри логістики (факультет Менеджменту і маркетингу) ХНЕУ (зараз – ХНЕУ ім. С. Кузнеця).

Наукові інтереси: теорія та методологія економічного розвитку підприємства, проблеми стратегічного розвитку підприємства та регіону, проблеми освіти. Проблеми модернізації підприємств, підвищення їх конкурентоспроможності, питання формування підприємницьких університетів у сучасному освітньому просторі.

Основні наукові праці. Більше ніж 50 опублікованих науково-методичних робіт, у т.ч. 2 колективні монографії, 1 навчальний посібник з грифом МОН.

Основні наукові праці:

  1. Леонова Ю. О. Ефективна організація маркетингу спортивно-оздоровчих послуг як рушійна сила розвитку вітчизняного ринку. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. № 4 (21).
  2. Леонова Ю. О. Сучасні проблеми менеджменту у спортивній сфері. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2019.
  3. Леонова Ю. О., Бондар А. С. Управління ринком спортивно-оздоровчих послуг: проблеми та особливості. Інфраструктура ринку. № 43. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/43-2020.
  4. Y.Leonova,A.Bondar.Management of costs as a part of modernization of enterprise management. Матеріали II Міжнародної наукової конференції [«Сучасні економічні дослідження: теорія, методологія, практика»], (Кельце, 27 вересня 2019 р.). Кельце : Державний університет ім. Яна Кохановського (Республіка Польща), 2019.
  5. Леонова Ю. О. Сучасні проблеми менеджменту у спортивній сфері. Матеріали XІX Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи», (Харків, 13 грудня 2019 року). Харків : Харківська державна академія фізичної культури, 2019.
  6. Леонова Ю. О. Напрямки розвитку підприємницької діяльності у сфері фізичної культури та спорту. Матеріали VІIІ науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю«Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту» (13-15 травня 2020 р.). Харків : Харківська державна академія фізичної культури, 2020.

 

Участь у науково-дослідних розробках за запитом МОН України та у розробці науково-технічної продукції для підприємства:

  • «Консолідація облікової інформації в управлінні діяльністю підприємства» (номер державної реєстрації 0115U001233);
  • «Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації управління безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем: теорія та методологія» (номер державної реєстрації 0115U002375).

 

Сертифікати, дипломи, подяки:

2019 – сертифікат участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Управління підприємствами: теорія і практика»;

2018 – сертифікат участі Міжнародної наукової конференції «Economic development and legacy by Simon Kuznets»;

2017 – свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «Застосування пакетів програм для створення аудіо-візуальних навчально-методичнх розробок»;

2013 – свідоцтво підвищення кваліфікації викладачів при центрі післядипломної освіти ХНЕУ за напрямом “Облік в оподаткуванні суб’єктів господарювання”;

2012 – сертифікат участі у роботі семінара-навчання з підвищення кваліфікації «Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: облік та оцінка активів»;

2010 –  свідоцтво про підвищення кваліфікації викладачів при центрі післядипломної освіти ХНЕУ за напрямом «Організація навчальної роботи в умовах переходу до системи дистанційного навчання».

Інші НПП