МАЛИК-217×300

Малик Ярослава Константинівна

доцент кафедри педагогіки та психології, кандидат психологічних наук

Доцент кафедри педагогіки та психології, кандидат психологічних наук.

Кандидат психологічних наук, (2018)

Керівник «Центру гендерної освіти»

Тема «Психологічні особливості продуктивності когнітивних функцій боксерів». Диплом кандидата психологічних  ДК №047183. Рішення президії ВАК України від 16.05.2018 р. Науковий та педагогічний стаж 8 років.

Під науковим керівництвом опубліковано більше 20 статей та тез зі студентами та магістрантами  ХДАФК.

 

 1. Наукові інтереси.

( Психологія спорту, арттерапія, мотивація до успіху, самооцінка, когнітивна психологія, тілесно – орієнтована психотерапія)

На теперішній час маю більше 25 публікацій, з них 3 публікація англійською мовою (Scopus у співавторстві); 1 навчальних, більше 10 статей у фахових виданнях України.

Збірник
Малик Я.К., Гант О.Є. Психологічна діагностика в сфері фізичної культури та спорту: збірник психодіагностичних методик. Харків, ХДАФК, 2017. с. 207.

 

1.Празький економічний університет, Чеська Республіка. Сертифікат № А4162 від 6 листопада 2018 року Тема«Інновації в освітньому процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)

 1. ХНПУ імені Г.С.Сковороди «Психолого-педагогічні проблеми вищої ісередньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» 12.12.2019

3Освітній десант  «Освітній десант. Перфоманс освітніх майстер-класів», 6  годин 14.12.2019

 1. Certificate of attainment in modern languages English Level B2

Candidate No: 000078691 , Kyiv Date of Examination: December 14, 2019

 1. Сфера« Права гомосексуальних людей в Україні» 18.12.2019
 2. ХДАФК «Психолого-педагогічні аспекти виховання та навчання дітей зрозладами спектру аутизму»18.02.2020
 3. Сертифікат «Введение в сенсорную интеграцию» 8 годин 2020
 4. Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса міністерсмтва юстиції України. від 23 жовтня 2020 рокeТема «Теоретичні,організаційні і процесуальні питання судової ексмпертизи»
 5. ThetaHealing Institute of Knowledge «THETAHEALING MANIFESTING AND ABUNDANCE» 01/03/2019 № 11-11-Т-134749-2019-Р-275
 6. ThetaHealing Institute of Knowledge «THETAHEALING ADVANCED DNA» 26/02/2019 № 11-11-Т-134749-2019-Р-269
 7. ThetaHealing Institute of Knowledge «THETAHEALING DIG DEEPER» 27/02/2019 № 11-11-Т-134749-2019-Р-273
 8. ThetaHealing Institute of Knowledge «THETAHEALING BASIC DNA» 24/02/2019 № 11-11-Т-134749-2019-Р-265

 

 

Основні наукові праці.

017 Фізична культура і спорт

 1. Малик Я.К. Характеристика продуктивності мнестичних функцій  боксерів початкового періоду підготовки // Психологічні науки. – серія наук. віснику Херсонського держ.ун-ту,  2015. – Вип. 2. – С. 38-47.
 2. Малик Я.К. Динаміка психічної працездатності кікбоксерів на різних етапах тренувального процессу // Психологічні науки. – серія наук. віснику Херсонського держ. ун-ту,
 3. – Вип. 6. – С. 17-21.
 4. Малик Я.К. Характеристика функцій зорової пам’яті боксерів з різним спортивним стажем // Психологічні науки. – серія наук. віснику Херсонського держ.ун-ту, 2015. – Вип. 6. – С. 17-21.
 5. Малик Я.К. , Гант О.Є. Характеристика продуктивності мнестичних функцій у боксерів на різних етапах тренувально-змагального процесу// Проблеми екстремальної та кризової психології :Вісник Нац. ун-ту цивільного захисту України, 2015. – Вип. 18. – С. 48-60.
 6. Малик Я.К. Характеристика загальної продуктивності когнітивних процесів у боксерів // Психологічні науки. – серія наук. віснику Херсонського держ.     ун-ту,
 7. – Вип. 5. – С. 118-122.
 8. Малик Я.К. Продуктивність функцій уваги у боксерів з різним рівнем спортивної майстерності // Психологічні науки. – серія наук. віснику Херсонського держ.     ун-ту,
 9. – Вип. 6. – С. 17-21.
 10. Малик Я.К. Спортивна діяльність як особливий вид професіонального функціонування людини /О.Є. Гант, Я.К.Малик// Проблеми екстремальної та кризової психології: Вісник Нац. ун-ту цивільного захисту України, 2014. – Вип. 17. – С. 62-73.
 11. Малик Я.К. Динаміка психічної праціздатності кікбоксерів на різних етапах тренувального процесу/ О.Є. Гант, Я.К. Малик // Психологічні науки. – серія наук. віснику Херсонського держ. ун-ту,2016. – Вип. 6. – С. 17-21.
 12. Малик Я.К. Формування адекватної самооцінки спортсменів в системи їх психологічної підготовки / О.Є. Гант, Я.К. Малик , О.М. Орленко // Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 16(2), Art 54, pp. 335 – 339, 2016 online ISSN: 2247 – 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN – L = 2247 – 8051 © JPES
 13. 10. Малик Я.К. Характеристики психической устойчивости у боксеров /Я.К. Малик // Актуальные проблемы физической культуры, спорта и туризма: матер.материалы VIII Междунар.научн.-практ. конф. (г.Уфа, Россия, 20-22 марта 2014 р.) – С. 23-28.
 14. Малик Я.К. Оцінка продуктивності когнітивних функцій боксерів/ Я.К. Малик //Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи: ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м.Київ, 23-25жовтня2014 р.) – С.  23-24.
 15. 12. Малик Я.К. Развитие личности в экстремальных видах спорта/ Я.К. Малик //Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения: материалы ХХXVI Междунар.научн.-практ. конф. (г. Новосибирск, Россия,28 марта 2014 г.) – С.18-20.
 16. Малик Я.К. Теоретичні увлення про продуктивність когнітивних функцій боксерів /Я.К. Малик// Актуальні питання педагогічних та психологшчних наук:наукові дискуссії: наук.-практ. конф. (м. Харків, 14-15 листопада 2014 р.).
 17. 14. Малик Я.К.Формирование гендерных характеристик личности в мускулинных видах спорта/ Я.К. Малик // Нац. системы физического воспитания как основа здоровья населения: в рамках Междунар. конгресса : Национальные системы физического воспитания как основа здоровья населения: матер. XМеждунар. научн.-практ. конф.( г. Москва, Россия, 27-29 мая 2014 г.) – С. 36-37.
 18. 15. Малик Я.К. Характеристика психической устойчивости спортсменов/ Я.К. Малик // Нейронаука для медицины и психологии: Х междунар. междисциплинарный конгресс (г.Судак, Крым,6-12 июня 2014 г.) – С. 15-16.
 19. 16. Малик Я.К. Обгрунтування особливостей продуктивності когнітивних функцій боксерів/ Я.К. Малик // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: IXміжнар. наук.-практ. конф.(м. Київ, 20-22 листопада 2014 р.)
 20. 8. Малик Я.К. Характеристика психологічного здоров’я спортсменів високої кваліфікації /О.Є. Гант, Я.К. Малик // Фізична культура, спорт та здоров’я: міжнар. наук.-практ. конф. ХДАФК (м. Харків, 10–12 грудня 2014 р.) – С.75-77.
 21. Малик Я.К. Діагностика функцій уваги у боксерів/ Я.К. Малик //Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців в умовах сучасного освітнього простору: ІІ наук.-практ. конф. (м.Харків,21-22 квітня 2016 р.)- С. 56-58.
 22. 18. Малик Я.К. Характеристика психічної працездатності у боксерів з різним рівнем спортивної майстерності / Я.К. Малик //Современные научные исследования в психологии и педагогике – прогресс будущего: сб. тезисов междунар. научн-практ.конф. (м. Одеса, 19-20 травня 2017 р.)
 23. Малик Я.К. Діагностика загальної продуктивності когнітивних процесів боксерів/ Я.К. Малик //Актуальні питання застосування на праці досягнень сучасної педагогіки та психології:зб. тезисов научн.-практ.конф. (м. Харків, 12-13 травня 2017 р.). – С. 20-23.
 24. Малик Я.К.Характеристика рівня комунікативної компетенції боксерів/ Я.К. Малик, А.В.Штих //Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики:матеріалиміжн. наук. -практ. конф.(м. Одесса, 18-19 грудня 2015 р.) – С. 66-70.
 25. 21. Малик Я.К. Характеристика ціннісних орієнтацій особистості боксерів/ Я.К. Малик, А.В.Штих // Психология и педагогика в системе современного гуманітарного знания ХХІ века: зб. тезисов научн. работ участников научн.-практ.конф. (г. Харьков,11-12 декабря 2015 г.). – С. 84-87.
 26. 22. Малик Я.К. Характеристика ціннісних орієнтацій особистості в боксі та тайбоксі /О.Є. Гант, Я.К. Малик// Девіантна поведінка:соціологічний, юридичний  та психологічний аспекти:Матеріали наук.-практ. конф.(м.Харків, 10 квітня 2015 р.) – С. 112-115.

Інші НПП