image006

Марченко Валерій Анатолійович

Доцент кафедри футболу та хокею

– освіта

Харківський державний педагогічний інститут ім.Г.С.Сковороди, 1973, Кваліфікація – викладач фізичного виховання та анатомії.

– наукові інтереси (ключові слова)

змагальна діяльність у футболі

– основні наукові праці:

 1. Марченко В.А., Череватенко П.С. Ефективість застосування комплексу відновлювальних засобів в підготовчому періоді. Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури: Випуск №3, 2016, С. 147-150.
 2. Марченко Малахов В.О., Фісун А.І., Носатов А.В., Красов П.С. Мікрохвильові технології в спортивній медіцині: від діагностики до терапії Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет. журнал №2. – Харків: ХДАФК,-2016г.- Фахове видання С. 122.
 3. Марченко В.А., Осадчий Я.С. Оцінка швидкісно-силової підготовленості та психофізіологічні показники юних футболістів 15-17 років Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури Випуск»3, 2016, С. 90-94.
 4. Марченко В.А., Журід С.М.; Коваль С.С. Теорія та методика футболу, Навчальний посібник (за кредитно модульною системою)для студентів 1 курсу. – Харків: ХДАФК, 20172017. С. 237.
 5. Марченко В.А., Перевозник В.І., Шелудько П.І. Теорія та методика футболу. Навчальний посібник (за кредитно модульною системою) для студентів 2 курсу. – Харків: ХДАФК, 2017. С. 227.
 6. Марченко В.А., Абдула А.Б.; Перцухов А.А Теорія та методика футболу. Навчальний посібник (за кредитно модульною системою) для студентів 3 курсу. – Харків: ХДАФК, 2017 С. 154.
 7. Марченко В.А., Марченко І В. Исследование двигательных навыков на этапе спортивного совершенствования футболистов. Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет. журнал №2. – Харків: ХДАФК, -2017.- С. 58-64
 8. Марченко В.А., Жидков О. В. Аналіз динаміки розвитку фізичних якостей юних футболістів 10-12 років Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет. журнал, – №3. – Харків: ХДАФК, 2017.- С. 48-54
 9. Марченко В.А., Марченко І.В. Структура соревновательной деятельности как основа комплексного контроля и планирования подготовки футболистов высокой квалификации. Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет. журнал №2. – Харків: ХДАФК, -2018 .- С. 60-64. Фахове видання
 10. Марченко В.А., Марченко І. В. Технічна підготовка як основа майстерності футболістів. Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет. журнал Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту: збірник наукових праць [Електронний ресурс]. – Харків : ХДАФК, 2018. Випуск 2.– 142 с. (59С.) Фахове видання
 11. Марченко В.А., Вдосконалення індивідуальних тактичних дій юних футболістів.. Збірник статей ХV міжнародної наукової конференції 8-9 лютого 2019 р. Науковий журнал Спортивні ігри, 2 том Харків, ХДАФК, -2019, С. 33-37. Фахове видання
 12. Марченко В.А., Розвиок силових якостей футболістів. Збірник статей ХVІ наукової конференції 12 лютого 2020 р. Проблеми і перспекиви розвитку спортивних ігор та єдиноборсв у закладах вищої освіи. Харків, ХДАФК, -2020, С. 62-67.Фахове видання

– підвищення кваліфікації

Стажування на кафедрі олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор (без відриву від виробництва) Харківського національного педагогічного університету імені Г,С,Сковороди з 01 лютого 2019 року до 01 березня 2019 року.Посвідчення 06/23 – 438

Other Members