10

Мельник Аліна Юріївна

доцент кафедри спортивних та рухливих ігор, кандидат наук із фізичного виховання і спорту, доцент.

Освіта – закінчила Харківську державну академію фізичної культури; 2009 р.;

Досвід професійної діяльності – понад 7 років.

Наукові інтереси – спортивні ігри, рухливі ігри, рекреаційні ігри, баскетбол, волейбол, гандбол, теніс настільний.

Основні наукові праці

 1. Bykova Olena, Druz Valerij, Pomeshchikova Iryna, Strelnikova Evgeniya, Strelnikov Gleb, Melnyk Alina, Shyriaieva Iryna Changes in technical preparedness of 13-14 – year-old handball players under the influence of coordination orientation exercises. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2017. 17(3). Art 185. Р. 1899-1905.
 2. Melnyk A.Yu., Strelnykova Y.Y. Execution efficiency research of different ways of serves in the beach volleyball men’s teams competitive activity. Health, sport, rehabilitation. 2019. Vol. 5 no. 2. Р. 64-69.
 3. Мельник А. Аналіз ефективності атакуючих дій гравців амплуа нападаючий другого темпу в змаганнях жіночих студентських команд. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2019. Серія 15. Випуск 8 (116) 19. С. 47-51.
 4. Мельник А.Ю. Методика для аналізу статистичних даних стосовно виконання різних способів подачі у змаганнях з пляжного волейболу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2019. Серія 15. Вип. 5 (113) 19. С. 93-97.
 5. Мельник А., Стрельникова Є., Ляхова Т. Аналіз ігрових дій центральних блокуючих у змагальній діяльності жіночих волейбольних аматорських команд. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2018. №2 (64). С. 63-67.
 6. Мельник А.Ю. Аналіз ефективності методики для підвищення точності силової подачі в стрибку кваліфікованими волейболістами. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2016. №3 (53). С.84-88.
 7. Мельник А.Ю. Аналіз ефективності силової подачі у стрибку в залежності від точності її виконання у змагальній діяльності волейболістів. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2016. №5 (55). С.53-56.

8.Мельник А. Ю. Исследование эффективности подачи в волейболе на основе технологии баз данных Microsoft Access. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2013. №3. С.185-189.

 1. 9. Мельник А.Ю. Анализ закономерностей движения мяча при силовой подаче в прыжке. Слобожанський науково-спортивний вісник. №1 (45). С.81-84.
 2. Градусов В. О., , Лісянський В. К., Мельник А. Ю. Дослідження ефективності та якості виконання подач волейболістами високої кваліфікації у змагальній діяльності. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2011. №6. С. 26-30.

Авторське свідоцтво. Комп’ютерна статистична база даних «ServeStat» України. заяв. №71115 від 15.12.2016; за реєстр. № 70388 від 10.02.2017. Державна служба інтелектуальної власності України.

Підвищення кваліфікації

 1. Стажування: Passed scientific and pedagogical internship at University of Economics, Prague. Topic: «Innovation in educational process: methods, approaches, technologies (on the example of preparation of bachelors and masters)» (108 годин, з відривом від виробництва) з 22.10.2018 р. до 06.11.2018 р.
 2. Свідоцтво № 25281, яке підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною (англійською) мовою – рівень В 2; 2019 р.
 3. Он-лайн-семінари під егідою НОК України «Рухові якості та фізична підготовка в системі багаторічного вдосконалення спортсменів», «Дієтологічний, фармакологічний та психологічний супровід підготовки спортсменів», «Олімпійський спорт у гуманітарному розвитку людини» квітень-червень 2020 року
 4. Курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників. Тема: «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної культури та спорту» (30 годин, без відриву від виробництва) 2020 р.

Other Members