15

Мерзлікін Максим Вячеславович

викладач кафедри спортивних та рухливих ігор.

Освіта – закінчив Харківську державну академію фізичної культури у 2017 р.

Досвід професійної діяльності – п’ять років.

Наукові інтереси – спортивні ігри, рекреаційні ігри, волейбол,  теніс настільний.

Основні наукові праці

  1. Оцінка рівня фізичної підготовленості волейболістів 9-10 років. Фізична культура, спорт та здоров`я 18 Міжнародна науково-практична конференція 14 грудня 2018. С. 79–80.
  2. Показники координаційних, швидкісних здібностей та гнучкості волейболістів 13-14 років //Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 25 червня 2019, Переяслав-Хмельницький. с. 150-151.
  3. Горчанюк Ю.А., Моісеєнко О.К., Мерзлікін М.В. Динаміка показників вестибулярної стійкості волейболістів 13-14 років під впливом спеціально-підібраних комплдексів вправ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/ Серія 15, випуск 3(84)17, С. 56-61.
  4. Пащенко Н. О., Помещикова І. П., Мерзлікін М. В., Асеєва Я. Ф. Рухливі ігри в рекреаційній руховій активності молоді. Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор та одноборств у вищих навчальних закладах: збірник статей XVІ міжнародної наукової конференції 12 лютого 2020 р. Харків. С. 119-123.
  5. Шевченко О. О., Мерзлікін М. В., Чуча Н. І. Порівняльний аналіз показників моторної функціональної асиметрії у студентів спортивної спеціалізації бадмінтон, теніс. Спортивні ігри, 2020, 3(17), С. 115-124.

Підвищення кваліфікації

  1. Курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників. Тема: «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної культури та спорту» (30 годин, без відриву від виробництва) 2020 р.

Other Members