image001

Мішин Максим Володимирович

Доцент кафедри олімпійського і професійного, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Освіта:
1992-1996 рр. – Харківський державний інститут фізичної культури, спеціальність – фізичне виховання та спорт, кваліфікація ‒ викладач фізичного виховання та спорту.
2007-2008 рр. – Харківська державна академія фізичної культури, спеціальність ‒ олімпійський і професійний спорт, кваліфікація ‒ магістр тренер-дослідник.

Досвід професійної діяльності:
1995-2008 рр. – тренер-викладач з баскетболу на візках Харківського обласного центру інвалідного спорту «Інваспорт» (за сумісництвом).
1996-1998 рр. – провідний спеціаліст Харківського обласного центру інвалідного спорту «Інваспорт».
1998-2001 – головний спеціаліст Харківського обласного центру інвалідного спорту «Інваспорт».
2001-2005 – заступник начальника Харківського обласного центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.
2005-2007 рр. – старший тренер штатної збірної команди України серед спортсменів-інвалідів Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» (головний тренер збірної команди України з баскетболу на візках).
2008-2011 рр. – тренер-викладач з баскетболу на візках серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату Комунальної установи «Харківський обласний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».
з 2008 р. і дотепер – тренер-викладач з баскетболу Комунального закладу Богодухівської районної ради «ДЮСШ» (за сумісництвом).
2010-2011 рр. – викладач кафедри олімпійського і професійного спорту (за сумісництвом) Харківської державної академії фізичної культури.
2011-2014 рр. – викладач кафедри олімпійського і професійного спорту Харківської державної академії фізичної культури.
2014-2017 рр. – старший викладач кафедри олімпійського і професійного спорту Харківської державної академії фізичної культури.
з 2017 р. і до сьогодні – доцент кафедри олімпійського і професійного спорту Харківської державної академії фізичної культури.
Стаж науково-педагогічної – 16 років.

Наукові інтереси:
Сучасна система побудови тренувального процесу осіб з інвалідністю в адаптивному спорті, особливості соціалізації осіб з інвалідністю та гуманізації суспільства засобами адаптивного спорту в сучасних умовах, підготовка спортсменів в аматорському спорті.

Основні наукові праці:
Автор 43 публікацій, з них 1 методичний посібник та 2 методичні рекомендації, 17 наукових праць, які опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, зокрема 5 статей у періодичних виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus, 2 статті у періодичних виданнях, які включено до наукометричної бази Web of Science.

Професійна і громадська діяльність:
• Керівник ініціативної наукової теми кафедри олімпійського і професійного спорту «Перспективні напрями вдосконалення теоретичного та методичного забезпечення тренувальної діяльності у сучасному спорті» на 2020-2024 рр. (номер державної реєстрації 0120U101061).
• Відповідальний виконавець ініціативної наукової теми кафедри олімпійського і професійного спорту «Удосконалення тренувального процесу спортсменів з обмеженими можливостями в різних видах спорту» на 2016-2020 рр. (номер державної реєстрації 0116U008944).
• Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
• Член редакційної колегії електронного фахового видання України (категорія Б) «Спортивні ігри».
• Член робочої групи освітньо-професійної програми «Тренерська діяльність в обраному виді спорту» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт.
• Член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фізична культура і спорт».
• Член відокремленого підрозділу Української федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату в Харківському регіоні.

Підвищення кваліфікації:
1. Курси підвищення кваліфікації на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» при кафедрі фізичного виховання, 30.03-30.05.2015 р. Свідоцтво № ПК – 9-15.
2. Курси підвищення кваліфікації на базі Харківської державної академії фізичної культури, 28.03-06.04.2016 р. Свідоцтво №12СПВ 186092.
3. Міжнародне стажування на базі Wyzsza szkola gospodarki w Bydgoszczy (інститут спорту і фізичної культури університету економіки, м. Бидгощ, Польща), «Academic level education for bachelor and master degree of physical culture, sports and management in the European union», 8-12.10.2019 р., Certificate NR ISiKF/2019/44.

Інші НПП