image009

Мулик Катерина Віталіївна

Завідувач кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму, професор кафедри, доктор педагогічних наук, професор

Освіта:

Харківська державна академія фізичної культури, 2002 р.; спеціальність – Олімпійський і професійний спорт; кваліфікація – викладач фізичного виховання, тренер з туризму.

Харківська державна академія фізичної культури, 2003 р.; спеціальність – Олімпійський і професійний спорт; кваліфікація – магістр інформаційного забезпечення фізичної культури та спорту.

 

Досвід професійної діяльності:

Робота у складі акредитаційної комісії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (з 2019 до сьогодні).

 

Наукові інтереси (ключові слова):

Фізичне виховання та спорт.

 

Основні наукові праці:

 1. Мулик К.В. Спортивно-оздоровчий туризм в системі фізичного виховання школярів і студентів : монографія. Х. : ФОП Бровін А.В., 2015. 418 с.
 2. Mulyk K.V., Mulyk V.V. Motivation of schoolchildren and students for health related tourism // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2015; 19(7): 33-38. doi:10.15561/18189172.2015.0705. Web of science.
 3. Mulyk K.V., Grynova T.I. Influence of hiking trainings on 13 years old adolescents’ health // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2015; 19(8): 40-44. http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2015.0806. Web of science.
 4. Мулик В.В., Мулик К.В. Засвоєння елементів техніки у поєднанні з розвитком рухових якостей юними спортсменами // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка [Текст]. Вип. 129.  Т. IV  /  Чернігівський національний  педагогічний  університет  імені Т.Г.Шевченка; гол. ред. Носко М.О. Чернігів: ЧНПУ, 2015. С. 131-136. Фахове видання.
 5. Мулик К.В., Мулик В.В. Вплив різних видів фізкультурно-оздоровчих занять на рівень здоров’я студентської молоді // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка [Текст]. Вип. 139.  Т. IІ / Чернігівський національний педагогічний університет  імені Т.Г.Шевченка; гол. ред. Носко М.О. Чернігів: ЧНПУ, 2016. С. 118-121. Фахове видання.
 6. Максимова К.В., Мулик К.В. Актуальні питання збереження та зміцнення здоров’я студенток 17-21 років вищих навчальних закладів за рахунок фізкультурно-оздоровчих фітнес-занять // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол.: М. С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Випуск С. 301-311. Фахове видання.
 7. Окунь Д., Мулик К. Исследование взаимосвязи между показателями физической подготовленности и основными элементами техники юных гребцов-слаломистов // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теорет. журн.] Харків : ХДАФК, 2017. №5(61). С. 80-83 Фахове видання.
 8. Мулик К.В., Максимова К.В. Культурологічна еманація фітнес-культури як засіб оздоровлення студентської молоді // Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». Харків, 2017. Вип. 58. С. 217-227. Фахове видання.
 9. Mulyk, K., Mulyk, V., Duhina, L., Karpets, L., Pustovoit, B., Yefimenko, P., Kanishcheva, O., Sannikova, M. (2018) Level of health of student’s youth under the influence of different sports-recreational classes. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 9 (3), 931–937. Web of Science.
 10. Mulyk K, Maksimova K, Mulyk V, Karpets L, Pustovoit B, Yefimenko P, Perevoznyk V, Mishin M, Kanishcheva O, Paevskiy V. (2018) Motivational Principles Of Using Various Fitness Programs. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 9 (6), 673-680. Web of Science.
 11. Мулик К.В., Мулик В.В. Вплив занять різними видами спортивного туризму на морфо-функціональний стан школярів 13-15 років // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Вип. 8 (27). Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. С. 289-296. Фахове видання.
 12. Okun D., Korolova M., Stadnik S., Rozhkov V., Mulyk K., Grynova T., Kalmykova Y., Bondar A., Petrenko I. Selection of girls for canoe slalom on the basis of morphological and functional indicators during puberty. Journal of Physical Education and Sport® (JPES), Vol.20 (6), Art 472, pp. 3497 – 3503, 2020. DOI:10.7752/jpes.2020.06472. Scopus.
 13. Skaliy , Мулик К., Пономаренко А., Гриньова Т. Навчання техніці їзди на велосипеді дітей молодшого шкільного віку // Слобожанський науково-спортивний вісник, 2020, № 6 (80), С. 4-11. Фахове видання.
 14. Aleksander Skaliy, Witold Kowalski, Tamara Kutek, Yuriy Briskin, Kateryna Mulyk, Tetiana Odynets, Yuri Grabowski, Tetiana Skaliy. Polsko-ukraiński projekt transferu doświadczeń naukowych w profilaktyce raka piersi wśród młodzieży studenckiej. Zdrowie – edukacja – społeczeństwo. Perspektywa międzynarodowa. Copyright © by Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2020. S. 17-29.

 

Підвищення кваліфікації:

 1. Wyzsza szkola gospodarki w Bydgoszczy, 18-24.10.2018 р., «Academic level education for bachelor and master degree of physical culture, sports and tourism in the European Union», Certificate NR ISIKF /2018/41.
 2. Wyzsza szkola gospodarki w Bydgoszczy, 01.09.2020-30.09.2020 р., «Projekty w obszarze szkolnictwa wyższego: od pomysłu projektowego do realizacji»,

Certificate NR ISIKF01092020.

 1. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Харківської державної академії фізичної культури з 19.10 по 30.10.2020 р. відповідно до договору №29/20/20-21 від 16.11.2020 р.

Інші НПП