image001

Мулик Вячеслав Володимирович

Ректор ХДАФК, професор кафедри,

Досвід професійної діяльності:

 • 1982-1987 рр. – тренер жіночої збірної команди України з біатлону.
 • 1986-1987 рр. – старший тренер жіночої збірної молодіжної команди СРСР.
 • 1989-1994 рр. – декан факультету циклічних видів спорту Харківського державного інституту фізичної культури.
 • 1995-1998 рр. – декан факультету циклічних видів спорту Харківського державного інституту фізичної культури.
 • 1996-2015 рр. – завідувач кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму Харківської державної академії фізичної культури.
 • з 2015 і дотепер – завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту Харківської державної академії фізичної культури.
 • Стаж науково-педагогічної роботи – 45 років.

 

Наукові інтереси:

Сучасні теоретико-методичні аспекти підготовки спортсменів

Основні наукові праці:

Автор понад 220 наукових публікацій, з них 1 монографія, 11 методичних посібників та рекомендацій, понад 140 наукових праць, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, зокрема 6 статей у періодичних виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus.

 

Професійна і громадська діяльність:

 • Заслужений працівник фізичної культури та спорту.
 • Керівник ініціативної наукової теми кафедри олімпійського і професійного спорту «Перспективні напрями вдосконалення теоретичного та методичного забезпечення тренувальної діяльності у сучасному спорті» на 2020-2024 рр. (номер державної реєстрації 0120U101061).
 • Керівник ініціативної наукової теми кафедри олімпійського і професійного спорту «Удосконалення тренувального процесу спортсменів з обмеженими можливостями в різних видах спорту» на 2016-2020 рр. (номер державної реєстрації 0116U008944).
 • Голова редакційної колегії наукового фахового видання України (категорія Б) «Слобожанський науково-спортивний вісник», ХДАФК.
 • Гарант освітньо-наукової програми «Фізична культура і спорт» підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.
 • Голова спеціалізованої вченої ради К 64.862.01 ХДАФК.
 • Член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фізична культура і спорт».
 • Член президії федерації біатлону Харківської області.
 • Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з фізичного виховання та спорту ДАК України у якості заступника голови з 2004 по 2011 рр.
 • Участь у складі акредитаційної комісії із забезпечення якості вищої освіти з 2008 по 2012 рр.
 • Підготовлено 20 кандидатів наук з фізичного виховання і спорту.

 

Підвищення кваліфікації:

 1. 1. Підвищення кваліфікації на базі Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди при кафедрі циклічних видів спорту, з 12.10.2015 р. по 12.11.2015 р., Посвідчення № 06/23-49.
 2. Підвищення кваліфікації на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 09-27.12.2019 р., Сертіфикат № 66-04-21/30.
 3. Wyzsza szkola gospodarki w Bydgoszczy, «Wspolczesne trendy rozwoju szkolnictwa wyzszego w europejskich uniwersytetach wychowania fizycznego, sportu i turystyki», 15.01.2021-19.02.2021, Certificate NR ISIKF 04022021.

Інші НПП