НАСОНКІНА ОЛЕНА ЮРІЇВНА

Насонкіна Олена Юріївна

Старший викладач кафедри легкої атлетики

Освіта:
Харківський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Фізична культура і спорт»

Досвід професійної діяльності:
Початок роботи в академії з 1995 р.

Громадська діяльність:
Член федерації легкої атлетики Харківської області.

Особливі відзнаки:
Майстер спорту міжнародного класу СРСР з легкої атлетики.

Наукові інтереси: Легка атлетика, фізична підготовка, студентський спорт, фізична культура.

Науковий доробок:
38 публікацій з яких: 2 публікації у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus, 15 публікацій у періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Copernicus та періодичних фахових виданнях України, 21 теза у наукових конференціях.

Методичний доробок:4 навчальних посібника

Основні наукові праці:
1. Yefpemenko A., Shesterova L., Krajnik Y., Nasonkina H., Shuteev V., Shuteeva T., Druz V., Pyatisotskaya S. Correlation between physiological parameters and indicators of special physical readiness of trained sprinters under the influence of recovery means. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES). 2016. Vol. 16(3). Art 140. P. 623-626.
2. Yefpemenko A., Shesterova L., Shutieiev V., Kolomiitseva O., Pyatisotskaya S., Nasonkina O., Marchenkov M., Deyneko A. Representation, reliability and reproducibility of the running test using a metronome. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES). 2019. Vol. 19 (2). Art 154. P. 1066-1070.
3. Насонкіна О. Ю., Шутєєв В. В. Теорія та методика спортивного тренування. Навчальний посібник для студентів 3 курсу спеціалізації «Легка атлетика». Харків: ХДАФК, 2015. 252 с.
4. Рибальченко Т.П., Насонкіна О.Ю. Легка атлетика. Навчальний посібник для студентів 2 курсу спеціалізації «легка атлетики». Харків: ХДАФК, 2017. 223 с.
5. Насонкіна О.Ю. Основи спортивного тренування юних легкоатлетів. Навчальний посібник для студентів спеціалізації «легка атлетика». Харків: ХДАФК, 2020. 259 с.
6. Павленко В. О., Насонкіна Е. Ю., Павленко Є. Є. Сучасні технології підготовки в обраному виді спорту: підручник. Харків, 2020. 548 c.
7. Рибальченко Т. П., Крайник Я. Б., Насонкіна О. Ю. Динаміка рівня спеціальної фізичної підготовленості бігунок на довгі дистанції. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. 2015. Вип. 129. Т. 4. С. 166–168.
8. Єфременко А. М., Насонкіна О. Ю., Шутєєва Т. М., Крайник Я. Б. Перспектива масових занять фізичними вправами циклічного характеру з високою інтенсивністю. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. 2016. Вип. 139. Т. 4. С. 55-58.
9. Єфременко А. М., Насонкіна О. Ю. Ритмічна рухова діяльність як потенційний спосіб тестування. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2018. № 4 (98) С. 58-60.
10. Дейнеко А. Х., Насонкіна О. Ю. Особливості формування процесу мотивції як значущої частини психологічної підготовки у спорті. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2019. № 4 (112) С. 26-30.
11. Ефременко А. М., Шутєєв В. В., Насонкіна О. Ю. Графічна характеристика основних тренувальних навантажень бігунів-спринтерів. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. 2019. № 3 (159). С. 47-52.
12. Єфременко А. М., Насонкіна О. Ю., Близнюк С., Клименсенко В., Галєєва В. Взаємозв’язок показників фізичної підготовленості студентів педагогічних спеціальностей. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2019. № 6К. С. 29-33.

Підвищення кваліфікації:
Підвищення кваліфікації: на базі Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди при кафедрі циклічних видів, 2014 р. На базі Харківського національного технічного університету, 2019 р.
Курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної культури та спорту». ХДАФК, 2020 р.

Інші НПП