Орленко Олена

Орленко Олена Михайлівна

Доцент кафедри, Кандидат історичних наук, доцент

Освіта: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка спеціальність «Всесвітня історія», спеціальність «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська)».
Досвід: професійної діяльності 8 років, з 2013 року.
Наукові інтереси: Історія, економіка, психологія, педагогіка, проєктний менеджмент
Основні наукові праці:
1.Gant H.Y., Orlenko O.M Psychological means of recreation sportsmen’s psychic workability. Physical education of students, 2016;5:4–9.
doi:10.15561/20755279.2016.0501 (Web of Science)
2.Aghyppo Alexander, Tkachov Sergij, Orlenko Olena. Role of physical education on the formation of a healthy lifestyle outside of school hours. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 16(2), Art 54, pp. 335-339, 2016 (Scopus).
3. Gant H.,Orlenko O., Malyk I. Formation of adequate self-esteem in tennis players in the system of psychological training // Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol 17 Supplement issue 1, Art 10, pp.66 – 69, 2017 online ISSN: 2247- 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN – L = 2247 – 8051 © JPES.
4.Iryna Shaposhnikova, Svitlana Korsun, Larysa Ruban, Lubov Karpets, Olena Orlenko, and Iryna Pomeshchikova. Personalization Of The Learning Process As A Means Of Formation Of Professional Competence Of Future Specialists In Physical Therapy – January – February 2019 RJPBCS 10(1) Page No. 86-93 (Scopus).
5. Радянська податкова політика та її реалізація в 1920-х рр. (на прикладі Ленінграда). Монографія, Х.: Видавництво Іванчека І.С., 2018.
6. “Вивчаючи політичну карту світу, треба чітко уявляти хто з ким і хто проти кого”. Навчальні програми з географії народних шкіл Харкова часів німецької окупації, ‎1941-1943 рр. Сіверянський літопис, 2020. №3 С.115-130. (у співавт.)
Підвищення кваліфікації:
1. Стажування на кафедрі фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту в Харківському національному університеті міського господарства ім. О.М. Бекетова, свідоцтво про стажування №139 від 29.03.2017.
2. Сертифікат IELTS – англійська мова, рівень С1 Academic 2019 рік.

Інші НПП