Пашкевич_С_А

Пашкевич Святослава Адамівна

Доцент кафедри фізичної терапії, кандидат медичних наук, доцент

 

Освіта

 • у 1996 р. з відзнакою закінчила Харківський державний медичний університет
 • 1996-1997 рр. – інтернатура з епідеміології на базі Харківської облСЕС
 • 2003 – 2007 рр. –  аспірантура без відриву від виробництва за фахом «Гігієна»,  Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України, м. Харків
 • у 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за фахом 14.02.01 – Гігієна та професійна патологія

Досвід професійної діяльності

 • з 1997 по 2001 рр. працювала лікарем-епідеміологом Дзержинської райСЕС м. Харкова
 • з 2001 по 2005 рр. – асистент, потім старший викладач кафедри загальної та клінічної імунології та алергології факультету фундаментальної медицини ХНУ ім. В.Н. Каразіна
 • з 2005 по 2009 рр. – асистент кафедри загальної гігієни та екології Харківського національного медичного університету
 • з 2009 по 2018 рр. – доцент кафедри оздоровчої та лікувальної фізичної культури ХНПУ ім. Г.С.Сковороди
 • з 2018 р. – доцент кафедри фізичної терапії ХДАФК

Наукові інтереси        

Здоров’я людини, якість життя, пов’язана зі здоров’ям, фізична терапія, апаратна фізична терапія, дієтотерапія, масаж та мануальна терапія

Основні наукові праці

Автор 135 публікацій, з них:

48 статей – у журналах, які є науковими фаховими виданнями України, 2 статті включені до міжнародних наукометричних баз даних (WebofScience, IndexCopernicus та Scopus) ; 78 – матеріали та тези конференцій; 7 – навчально-методичні роботи

 1. Кривенцова, І.,  &  Пашкевич, С.  (2017).  Взаємозв’язок  якості  життя,  пов’язаної  зі  здоров’ям,  з  окремими  показниками  рухових  якостей  молодших  школярів.  Теорія  та  методика  фізичного  виховання, 17 (1), 28-32. doi: 10.17309/tmfv.2017.1.1183
 2. Kriventsova, I., Pashkevych, S., Iermakov, S., Bartík, P., Michal, J., Nosko, M., & Yermakova, T. (2017). Fitness – aerobic training of 15 – 17 years´ age girl students, who have significant risk of deviations in backbone functional state. Journal of Human Sport and Exercise, 12(4), 1289-1297. doi:https://doi.org/10.14198/jhse.2017.124.15
 3. Пашкевич, С.А., Кривенцова, І.В., & Галічева, К.С. (2018). Використання рухового тесту для оцінки ефективності фізкультурно‑оздоровчої діяльності студентів вищих навчальних закладів. Теорія та методика фізичного виховання, 18(1), 12‑22. https://doi.org/10.17309/tmfv.2018.1.02
 4. Кривенцова, І.В., & Пашкевич, С.А. (2019). Особливості відновлення фехтувальників у передзмагальному періоді при проведенні масажу з використанням фоам ролеру. Теорія та методика фізичного виховання, 19(2), 55–63. https://doi.org/10.17309/tmfv.2019.2.01
 5. Пустовойт, Б., Пашкевич, С., Дугіна, Л. (2020). Фізична терапія хронічної латеральної тендопатії ліктьового суглобу (ліктя тенісиста). Слобожанський науково-спортивний вісник, 5 (79), 45-51.

Підвищення кваліфікації

 • 2004 р. – навчальна програма дистанційного курсу Інституту Світового банку «Охорона здоров’я та бідність», національна академія державного управління при Президенті України, м. Київ.
 • 2006 р.  – «Тренінг тренерів з інноваційної політики моніторингу та оцінки навчальних оздоровчих програм», м. Херсон.
 • 2009 р. –  спеціалізація зі спортивної медицини, НМАПО ім. П.Л. Шупіка
 • 2016 р. – стажування зі спортивної медицини, НМАПО ім. П.Л. Шупіка
 • 2019 р. – спеціалізація з фізичної та реабілітаційної медицини, НМАПО ім. П.Л. Шупіка

 

 

Інші НПП