Пашков-сайт

Пашков Ігор Миколайович

доцент кафедри одноборств, доцент

Освіта:

2002 – закінчив Харківську державну академію фізичної культури і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Олімпійський і професійний спорт», кваліфікація: магістр тренер-дослідник з боротьби.

2011 – захистив дисертацію за спеціальністю «Олімпійський і професійний спорт», присуджено науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту (ДК № 003095 від 22.12.11 р.).

Досвід професійної діяльності:

З 2003 року  – доцент кафедри одноборств.

Наукові інтереси: розвиток координаційних здібностей.

Основні наукові праці:

Більш ніж 32 публікацій, з них 2 навчальних посібники, 1 монографія. Опубліковано 21 стаття в наукових журналах: з них 5 у фахових виданнях, 3 –у міжнародній науково-метричній базі даних Web of Science.

Публікації, що є актуальними на сьогодні:

 1. Ровный А. С., Романенко В. В., Пашков И. Н. (2013). Управление подготовкой тхеквондистов. Монография. Харків.
  2. Бойченко Н.В., Пашков І.М., Ананченко К.В. Удосконалення комбінаційної техніки каратистів стилю «кіокушинкай» Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків: ХДАФК, 2015. – №1(45). – С. 29–33. – dx.doi.org/10.15391/snsv. 2015–1.005.
  3. Пашков И. Н. «Повышение уровня физической работоспособности в тхеквондо на этапе предварительной базовой подготовки». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт». 36. наукових праць. За ред. Г. М. Арзютова. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, Випуск 4 (59). 2015. C. 60–63.
  4. Пашков И.Н. Ровный А.С. Современные представления о методике развития координационных способностей в тхеквондо. Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях // сборник статей XI международной научной конференции. 6 февраля 2015 года. – Белгород – Харьков – Красноярск: ХДАФК, 2015 – С. 119–121.
  5. Tropin Y.N. Pashkov I. M. Features of competitive activity of highly qualified Greco-Roman style wrestler of different manner of conducting a duel. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports – 2015. – N 3. – P. 64–68. http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2015.0310.
  6. Пашков І. М. «Адаптаційні процеси тхеквондистів під впливом великих фізичних навантажень». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.Фізична культура і спорт.» 36. наукових праць. За ред. Г.М. Арзютова. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Випуск 3(58)15, 2015, С. 93–95.
  7. Пашков І.М. Особливості адаптації організму тхеквондистів до фізичних навантажень. Единоборства № 1 // Научный журнал: материалы XII международной научной конференции «проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях». Харьков: ХГАФК, 2016 – С. 51–53.
  8. Пашков І.М. Методичні особливості застосування засобів в тренувальному процесі тхеквондистів. Единоборства № 1 // Научный журнал: материалы XIII международной научной конференции «проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях». Харьков: ХГАФК, 2017 – С. 49–52.
  9. Пашков І.М. Методичні особливості психологічної підготовки тхеквондистів. Единоборства № 2 // Научный журнал: материалы XIII международной научной конференции «проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях». Харьков: ХГАФК, 2017. С. 46–48
  10. Пашков И.Н. Основы построения модельных характеристик в тхеквондо. Актуальные проблемы спортивных единоборств в ВУЗах №3. 2017. С. 59–61.
  11. Пашков І.М. Психоемоційна підготовка тхеквондистів. Актуальные проблемы спортивных единоборств в ВУЗах №3. 2017. С.62 –65.
  12. Пашков І.М. Структура техніко-тактичних дій в східних одноборствах. Актуальные проблемы спортивных единоборств в ВУЗах №4. 2017 С. 61–65.
  13. Пашков И.Н. Проблемы подготовки судей в тхеквондо Единоборства № 1. Научный журнал: Материалы IXX международной научной конференции «Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях». – Харьков: ХГАФК, 2018. – С. 49-52.
  14. Тропін Ю.М. Пашков І.М. Фізичні навантаження як основний засіб підвищення працездатності борців. Единоборства № 1. Научный журнал: Материалы IXX международной научной конференции «Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях». – Харьков: ХГАФК, 2018. – С. 70-74
  15. Пашков І.М. Динаміка розвитку координаційних здібностей тхеквондистів 8–10 років Единоборства №3(9), Научный журнал – Харьков : ХГАФК,. 2018 – С. 41-48
  16. A. Rovniy, V. Pasko, L. Karpets, V. Lyzogub, V. Romanenko, I. Pashkov, V. Dzhym, Y. Dzhym Optimization Of Physical Loads As A Basis For Formation Of The Coordination Features Of Young Taekvondo Athletes. Research journal of pharmaceutical biological and chemical sciences, № 9(5), 2018 P. 2216–2225.
  17. Пашков І.М., Палій О.В. Особливості функціональних здібностей тхеквондистів. Единоборства № 2 // Научный журнал – Харьков : ХГАФК, 2019– С. 39–47.
  18. Пашков І.М. Фізіологічні основи прояву витривалості в одноборствах. Единоборства № 1. Научный журнал: Материалы XV международной научной конференции «Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях». – Харьков: ХГАФК, 2019. – С. 48-51.
  19. Пашков І.М. Загальна структура координаційних здібностей юних тхеквондистів 12–14 років. Единоборства № 3 // Научный журнал – Харьков : ХГАФК, 2019 – С. 46–54.
  20. Бойченко, Н. В., Пашков І. М., & Галашко М. М. (2019). Основи навчання техніці різновидів спортивної боротьби. Навчально-методичний посібник. ХДАФК, Харків.
 2. Пашков І.М., Палій О.В. Динаміка показників витривалості тхеквондистів 12  – 14 років під впливом запропонованих засобів. Єдиноборства №2(16),Науковий журнал – Харків: ХДАФК, 2020 – С. 43-51.

Підвищення кваліфікації:

 1. Підвищення кваліфікації: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, кафедра фізкультурно-оздоровчого і спортивного фехтування.

Посвідчення № 06/23-311, з 13.04.2017 р. по 27.04.2017 р.

 1. Курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників в кількості 30 годин (1 ECTS кредит) «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної культури і спорту», з 19.10.2020 р по 31.10.2020 р. Харківська державна академія фізичної культури.

Спортивне звання: ІІ дан з таеквон-до (WTF).

Суддівська категорія: суддя Міжнародної категорії.

Other Members