Пас_ко_В.В.

Пасько Владлена Віталіївна

доцент кафедри інформатики і біомеханіки,кандидат наук з фізичного виховання і спорту,доцент

Освіта: магістратура Харківської державної академії фізичної культури, 2006 р., спеціальність «Олімпійський та професійний спорт», кваліфікація – магістр інформаційного забезпечення фізичного виховання і спорту.

Досвід професійної діяльності: початок роботи у Харківській державній академії фізичної культури з 2005.

Наукові інтереси: інноваційні технології, візуалізація, математична статистика, фізична культура і спорт.

Основні наукові праці: загальна кількість випущених науково-методичних робіт – 57. Публікації, що є актуальними на даний час:

  1. Ровний Анатолій, Пасько Владлена, Мицкан Богдан. (2018). Сенсорні реакції спортсменок синхронного плавання на гіпоксичні впливи. Вісник Прикарпатського університету, 29, 72-76. doi: 10.15330/fcult.29.71-77. Фахове видання
  2. Пасько В., Несен О., Мартиросян А., Помещикова І. (2021). Вдосконалення технічної підготовленості регбістів на основі розвитку швидкісно-силових здібностей. Спортивні ігри, 1(19), 42-51. Фахове видання
  3. Пасько В.В., Ашанін В.С. (2020). Шляхи вдосконалення тренувального процесу регбістів засобами інноваційних технологій. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту, 4, 56-59. Збірник наукових праць
  4. Ровний А.С., Пасько В.В., Мартиросян А.А. (2019). Інноваційні технології підготовки команди регбістів на спеціалізованому базовому етапі: монографія. Харків : ХДАФК, 242 с. Монографія
  5. Пасько В.В. (2017). Удосконалення фізичної та технічної підготовленості регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки з використанням комп’ютерних технологій. Харків: ХДАФК, 2017. Навчальний посібник
  6. Ашанін В.С., Пасько В.В. (2018). Застосування системи MathCad в задачах фізичного виховання та спорту. Харків: Стиль-Іздат, 132 с. Навчальний посібник
  7. Ашанін В.С., Пасько В.В. (2020). Обробка та візуалізація даних наукових досліджень. Навчальний посібник. Частина 1. Харків : ХДАФК, 132 с. Навчальний посібник

Підвищення кваліфікації:

Центр післядипломної освіти Харківського національного університету радіоелектроніки за програмою «Використання системи управління навчанням Moodle в освітньому процесі для закладів вищої освіти» (150 годин) з 09.11.2020 р. по 26.12.2020 р. (Свідоцтво №АА02071197/000364-20).

Other Members