ПАВЛИК-217×300

Павлик Олена Михайлівна

доцент, кандидат психологічних наук

доцент кафедри педагогіки та психології, кандидат психологічних наук, доцент.

28.03.2005 року в Національному університеті внутрішніх справ (м.Харків) захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості мотиваційної сфери неповнолітніх правопорушників» за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія.

30.06.2005 року отримала диплом кандидат психологічних наук (ДК №030017) .

30.11.2012 року було присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки та психології ХДАФК (ДЦ №033236).

  1. Стаж педагогічної роботи – 18 років. З 2002 року працювала на посаді викладача, а потім старшого викладач кафедри загальної та практичної психології Харківського національного університету внутрішніх справ; з 2005 року – доцентом кафедри загальної та прикладної психології ХГУ «Народна українська академія; з 2008 року на посаді доцента кафедри педагогіки та психології управління соціальними система НТУ «Харківський політехнічний інститут»; з 2011 року по теперішній час – доцент кафедри педагогіки та психології Харківської державної академії фізичної культури.

Павлик О.М. активно займається студентською науковою роботу. Під її науковим керівництвом опубліковано більше 20 статей та тез студентів та магістрантів  ХДАФК.

У 2018, 2019 та 2020 роках була науковим керівником конкурсних студентських робіт, що пройшли до ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Маренич Ганна двічі ставала переможницею Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. У 2020 році Демченко Катерина також отримала диплом 3 ступеня.

Дисципліни, що викладає Павлик О.М. – «Вступ до психології», «Психологія спорту», «Психологія фізичної культури і спорту», «Психологія мотивації у спортивній діяльності» та інші.

 

  1. Наукові інтереси.

(Психологія спорту, стресостійкість, мотивація до успіху, самооцінка)

На теперішній час має більше 60 публікацій, з них 1 публікація англійською мовою (у співавторстві); 3 навчальних посібника  (з низ 2 у співавторстві), більше 20 статей у фахових виданнях України.

Виконує обов’язки відповідального за наукову роботу кафедри педагогіки та психології ХДАФК.

  1. Основні наукові праці.

Мотивація аффіляції у неповнолітніх правопорушників // Вісник Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Психологія.  Харків: ХДПУ, 2001.  Вип. 7. С.144–149

Психологічні аспекти ресоціалізації неповнолітніх злочинців // Вісник Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія „Психологія”.  Харків, ХДПУ, 2002. Вип. 8. С.154-158. 

Прагнення до „гострих” відчуттів як один із мотивів протиправної поведінки неповнолітніх // Право і безпека.  Харків, ХУВС, 2004.  №3’3. С.205–209.

Особливості мотиваційної сфери неповнолітніх правопорушників // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія „Психологія”. Харків, 2008. №793. С.145–151.

Особенности самооценки у студентов с разной мотивацией достижения // Щоквартальний науково-практичний журнал “Теорія і практика управління соціальними системами, НТУ «ХПІ», 2008. С.90-98.

Особенности ценностных ориентаций молодежи // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія „Психологія”. Харків, 2008. №807. С. 261- 270.

Особенности тревожности у эмоционально устойчивых и неустойчивых кикбоксеров // Слобожанський науково-спортивний вісник :  наук.-теорет. журнал. Харків : ХДАФК, 2011., №4. С.  266-268.

Психічні стани самбістів різної кваліфікації // Слобожанський науково-спортивний вісник :  наук.-теорет. журнал.  Харків : ХДАФК, 2012, №2. С.  194-196.

Розвиток рухових здібностей дітей 10-11 років у залежності від психічної працездатності // Слобожанський науково-спортивний вісник : наук. – теорет. журн. Харків: ХДАФК, 2014.  № 1(1). 122 с. С.114-116.

Regulation of mental states in the sports actives // Slobozhanskyi herald of science and sport : [scientific and theoretical journal].  Kharkiv : KSAPC, 2014. № 3(41).  170 p. Р.128–137.

Аналіз компонентів емоційно-мотиваційної сфери особистості // Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет. журнал. Харків : ХДАФК, 2015.  №2.  С.150-153.

Особливості відбору спортсменів у водному поло за ігровим амплуа з урахуванням їх психологічних характеристик // Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури.  Харків : ХДАФК, 2016. №3. С.55-57.

Акцентуації характеру юних ватерполістів з різним амплуа // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» №3 том 1/2016.  С.75-79.

Комунікативні та організаторські схильності як важливі складові професійних здібностей тренера // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» № 2/2017 р.- С. 59-64.

Самооцінка тхеквондистів  як  оціночна складова Я-концепції особистості //Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури. Харків: ХДАФК, 2020. №6.

Виявлення індивідуального ставлення спортсменів різного віку до ліні // Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури. Харків: ХДАФК, 2020. №6.

  1. Підвищення кваліфікації.

Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) на тему: “ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНІЙ ОНЛАЙН ОСВІТІ МОЖЛИВОСТЕЙ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ НА ПРИКЛАДІ ПЛАТФОРМИ GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM ” Термін проходження з 07 грудня по 21 грудня 2020 року.  Он-лайн.

Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku  Naukowo-Technologicznego

(Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку Lublin, Polska) та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян (Київ, Україна).

Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години): з них лекційних – 12 год., практичних – 20 год., самостійна робота – 13 годин

 

Є сертифікованим арт-терапевтом.

 

Інші НПП