image010

Перевозник Володимир Іванович

Професор кафедри футболу та хокею, кандидат наук з фізичного виховання, доцент

-світа

Харківський державний педагогічний інститут ім.Г.С.Сковороди.

-досвід професійної діяльності

Тренер з лижного спорту ДЮСШ № 3 (з 1997-1999 рр.).

Робота у складі суддівського корпусу з 2017 року і дотепер (суддя ІІ категорії з лижного спорту).

– наукові інтереси (ключові слова)

Фізичне виховання та спорт

– основні наукові праці

 1. Сидорова Т.В. Оцінка фізіологічного й психологічного стану учасників лижних туристських походів в умовах проходження спортивного маршруту. Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту. Збірник наукових праць II Всеукраїнської науково-практичної Інтернетконференції, 24-25 березня 2016. 106-109 с.
 2. Сидорова Т.В. Теоретико-методическое обоснование инновационных технологий обучения физкультурно-спортивным двигательным действиямОснови побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту. Збірник наукових праць III Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, з міжнародною участю [Електронний ресурс]. Харків: ХДАФК, 2017. 27-29с.
 3. Сидорова Т.В. Методика прискоренного навчання техниці лижного спорту студентів другого курсу ХДАФК. Удосконалення тренувального процесу в зимових видах спорту (в тому числі і спортсменів з обмеженими можливостями. Збірник наукових праць. Харків: ХДАФК, 2017. 197-203 с.
 4. 4. Камаев О.І., Сидорова Т.В. Особливості вдосконаленої методики силової і функціональної підготовки кваліфікованих лижників-гонщиків. Педагогічного університету Ім.М.Л. Драгоманова.серія №15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб.наукових праць За ред.О.В. Тимошенка.К:Видавництво НПУ ім.М.Л Драгоманова, 2018. Випуск 12 (106)18. С. 48-54. Фахове видання
 5. Котляр С.М., Сидорова Т.В., Овсяннікова О.Ю. Удосконалення підготовки лижників-гонщиків на етапі спеціалізованої підготовки. Науковий часопис Нац. Пед. ун – ту імені М.П. Драгоманова. серія 15, Науково – педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук. пр. Київ, 2020. Вип. 1 (121)19. С. 45 – 53. Фахове видання
 6. Котляр С.М., Камаєв О. І., Сидорова Т.В., Сичов О. І. Види лижного спорту: Лижні гонки. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ фізичної культури, Харків: ХДАФК, 2019. 200 с.
 7. Functional preparedness of football players with different qualifications ВThe Journal of Physical Education and Sport (JPES) is a new series of the previous journal, Citius Altius Fortius – Journal of Physical Education and Sport (p-ISSN: 1582-8131, e-ISSN: 2066-2483). The Journal of Physical Education and Sport is now a registered trademark (all rights reserved). Art # 104, pp. 710 – 714. Sсopus
 8. Oleg Kamaev, Viacheslav Mulyk, Serhii Kotliar, Kateryna Mulyk, Oleksandra Utkina, Andriy Nesterenko, Tetiana Sidorova, Alexander Toporkov, Tetiana Grynova. Optimization of the functional and speed-strength training of qualified skiers-racers during the preparatory period. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol.20 (1), Art 17, pp. 131 – 137, 2020 online ISSN: 2247 – 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN – L = 2247 – 8051 © JPES. Web of science
 9. Сидорова Т.В., Горіна В.В. Порівняльний аналіз рівня фізичної підготовленості студентів 1 курсу ХДАФК спеціалізації зимових видів спорту та одноборств. Єдиноборства.2020, №2 (16), С.52-60. Фахове видання
 10. Dynamics of morphological and functional indicators of 10–12-year-old football players involved in the children and youth sports school program. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol.20 (6), Art 475, pp. 3521 – 3527, 2020 online ISSN: 2247 – 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN – L = 2247 – 8051 © JPES Scopus December 30, 2020

https://efsupit.ro/images/stories/decembrie2020/art%20475.pdf

– підвищення кваліфікації

 1. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» з 09.12 по 27.12.2019 р. сертифікат № 66-04-21/28.
 2. Харківська державна академія фізичної культури, 19-30.10.2020 р. «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної культури і спорту».

Other Members