image007

Перцухов Андрій Анатолійович

Доцент кафедри футболу та хокею, кандидат наук з фізичного виховання та спорту

– освіта

Харківська державна академія фізичної культури, 2006, Спеціальність “Олімпійський та професійний спорт”, Квапліфікація “Магістр тренер-дослідник”

– досвід професійної діяльності

Тренерська діяльність з 2009 року

– наукові інтереси (ключові слова)

юні футболісти, професійні футболісти, підготовка футболістів, змагальна діяльність футболістів

– основні наукові праці:

  1. Перевозник В.И., Перцухов А.А. Возрастные и антропометрические показатели футболистов высокой квалификации. Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет.журн. Харків: ХДАФК, 2018. №6 (68). С. 65-69.
  2. Перцухов А.А., Перевозник В.И. Двигательная активность футболистов высокой квалификации в условиях соревновательной деятельности. Спортивные игры. Харьков, 2019. №1 (11). С. 32-39.
  3. Лебедев С.И., Шаленко В.В., Перцухов А.А. Сравнительный анализ выполнения стандартных положений высококвалифицированных футболистов. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт». К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019. №3 (111) 17. С. 87-92.
  4. Lebedev S., Bezyasichny B., Pertsukhov A., Khudyakova V., Shalenko V., Koval S., Abdula A., Sydorova T. Correllation analysis of indicators of general and special physical preparedness and psyho-physiological indicators of 10-year-old football players. The Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol 19 (Supplement issue 3), Art 123, pp. 854-858., 2019 online ISSN: 2247-806X; p- ISSN: 2247-8051; ISSN-L = 2247-8051.
  5. Перцухов А.А. Інтенсивність та ефективність застосування пресингу футболістами команд високого рівня. Спортивні ігри: електронний науковий журнал. Харків, 2020. №2 (16). С. 50-57.
  6. Перцухов А.А., Без’язичний Б.І., Худякова В.Б. Особливості виконання ударів у ворота футболістами в іграх команд високого рівня. Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет.журн. Харків: ХДАФК, 2020. №1 (75). С. 64-68.
  7. Перцухов А.А., Шаленко В.В. Особливості виконання результативних ударів у ворота футболістами в іграх команд високого рівня. Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет.журн. Харків: ХДАФК, 2020. №2 (76). С. 24-40.

– підвищення кваліфікації

Стажування на кафедрі олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор (без відриву від виробництва) Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди з 01 лютого 2019 року до 01 березня 2019 року. Посвідчення 06/23 – 439.

Інші НПП