Петренко_Ю.I.

Петренко Юлія Іванівна

доцент кафедри інформатики і біомеханіки, кандидат педагогічнх наук, доцент

Освіта: Харківська державна академія фізичної культури, спеціаліст: спеціальність «Олімпійський і професійний спорт», кваліфікація: викладач фізичного виховання та інформаційного забезпечення, 2007 р. (диплом з відзнакою).

Харківська державна академія фізичної культури, магістр: спеціальність «Олімпійський і професійний спорт», кваліфікація: магістр інформаційного забезпечення і спорту, 2008 р. (диплом з відзнакою).

Досвід професійної діяльності: початок роботи у Харківській державній академії фізичної культури – з 2007 року:

 • 2007-2008 рр. – старший лаборант кафедри інформатики і біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури.
 • 2008-2014 р. – викладач кафедри інформатики і біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури.
 • 2014-2019 рр. – старший викладач кафедри інформатики і біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури.
 • 2019 і по теперішній час – доцент кафедри інформатики і біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури

Наукові інтереси: біомеханіка, кінезіологія, фізична культура і спорт, інформаційні технології, дистанційне навчання.

Основні наукові праці: загальна кількість випущених науково-методичних робіт понад 50, з них, навчальний посібник – 1; методичні рекомендації – 2; отримано: авторські свідоцтва – 4. Публікації, що є актуальними на даний час:

 1. Петренко Ю.І. Важливість викладання курсу біомеханіка при підготовці фахівців з фізичної культури і спорту / Ю.І. Петренко, В.С. Ашанін// Фізична культура, спорт та здоров’я: стан і перспективи в умовах сучасного українського державотворення в контексті 25-річчя Незалежності України: матеріали XVl Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 8–9 грудня 2016 р.). – Харків : ХДАФК, 2016. – С. 318-321.
 2. Ашанів В.С., Петренко Ю.І., Басенко О.В. Щодо формування логіки системного підходу при викладанні біомеханіки. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, Фізичне виховання та спорт, 2017. Випуск №147 (1). (фахова стаття).
 3. Filenko, L., Ashanin, V., Basenko, O., Petrenko, Y., Poltorarska, G., Tserkovna, O., Kalmykova, Y., Kalmykov, S., Petrenko Y. (2017). «Teaching and learning informatization at the universities of physical culture». Journal of Physical Education and Sport, 17(4), 2454-2461. DOI:10.7752/jpes.2017.04274 (стаття – Scopus).
 4. Петренко Ю.І. Основні структурні компоненти кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту / Ю.І. Петренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – №5 (79). – С.184-199. (фахова стаття).
 5. Петренко Ю.І. Теоретичні основи формування кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту засобами інформаційних технологій. Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2018. – Вип.1, ч.2. – С. 22-25. (фахова стаття).
 6. Yu.I. Petrenko, V.M. Zigunov, D.I. Balashov, D.V. Bermudes and I.V. Shyshenko Use of the Software Biomechanics in Physical Culture and Sports Specialists’ Preparation (42 international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics (20-24.05.2019, Opatija, Croatia)), 915-919. (стаття – Scopus).
 7. Петренко Ю.І. Формування кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту у процесі їх професійної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Суми, 2019. 20 с.
 8. Юлія Петренко, Володимир Ашанін, Юрій Петренко. Модель формування кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту у процесі їх професійної підготовки. Слобожанский науково-спортивний вісник.№6, 2019, 6, (71-75) (фахова стаття).
 9. Ашанін В.С., Петренко Ю.І., Єгорова О.В. Біомеханіка. Теоретичні основи моделювання. Харків : ХДАФК, 2020, 156 с. (навчальний посібник).

Підвищення кваліфікації:

Закордонне науково-дидактичне стажування за програмою «Проєкти в сфері вищої освіти: від проектної допомоги до впровадження», Інститут спорту і фізичної культури Університету економіки в Бидгощі (Польща), (1.09.-30.09.2020 р. – загальний обсяг 180 годин, сертифікат № NR ISKF 10092020).

Інші НПП